Požiūris yra proto paletė. Su ja galima nuspalvinti aplinkybes niūriais ar pilkais, ryškiais arba džiaugsmingais tonais.

M.C.Crowley

Sutikčiau visą gyvenimą praleisti tamsoje, kad tik sužinočiau, kas tai yra šviesa.

G.Galilėjus

Išeinantis iš namu tegu pamąsto, ką ketina daryti, o kai vėl įžengs į namus, tegu pamąsto apie tai, ką padarė.

Kleobulas

Kad taptum ciniku, turi būti protingas, o kad pakaktų proto juo netapti, turi būti išmintingas.

F.Chriorst

Kuo daugiau skaitote nemąstydamas, tuo labiau įsitikinate, kad daug žinote, o kuo daugiau mąstote skaitydamas, tuo aiškiau matote, kad žinote mažai.

Volteras

Mokymasis be mąstymo beprasmis. Mąstymas be mokslo – kenksmingas.

Konfucijus

Mokslininko mąstymo tikslas – matyti bendrą atskirame ir amžiną laikiname.

A.N.Vaithedas

Protingai kalbėti sunku, o protingai tylėti dar sunkiau.

K.N.Bouvis

Retai mąstome apie tai, ką turime, bet visada – apie tai, ko stokojame.

A.Šopenhaueris

Šnekėti nemąstant – tai tas pats, kas šaudyti nesitaikant.

M. de Servantesas

Tas, kuris daug galvoja, mažai kalba, stengdamasis įsprausti kuo daugiau minčių į kuo mažiau žodžių.

V.Irvingas

Baimė – tai klausimas: ko tu bijai ir kodėl? Kaip ir ligoje glūdi sveikatos sėkla, nes liga suteikia informacijos, taip ir baimėje slypi savęs pažinimo lobiai. Tik reikia mokėti juos pažinti.

M.Ferguson

Niekada nepastebi to, kas jau padaryta; matai tik tai, ką dar liko nuveikti.

M.Sklodovska-Kiuri

Protas gali rojų paversti pragaru, arba pragarą – rojumi.

Dž.Miltonas

Užverdamas duris į klaidas užveri duris į tiesą.

R.Tagorė

Visi gyvename savo mąstymo ribose telpantį gyvenimą. Norėdami gyventi visavertiškiau, privalome išplėsti ir mąstymą.

T.Dreieris

Dėl vieno ištarto žodžio žmogų pavadina išminčiumi arba kvailiu. Būkite atidūs, galvokite, ką sakote.

Konfucijus

Išmintis nepasimiršta.

Pitagoras

Jeigu jūs valdote savo protą, valdote ir pasaulį.

B.Provostas

Jeigu jums patinka klausytis, jūs gausite, o jei klausysite, būsite išmintingi.

Ben Sira

Jumyse glūdi priežastis visko, kas vyksta jūsų gyvenime. Suvokti savyje pabudusias vidines galias, tai sutvarkyti gyvenimą pagal savo troškimus.

R.V.Trine

Ką galvoji, toks ir esi.

M.Aurelijus

Nuostabiausias ir giliausias jausmas, kurį galime patirti yra mistiškumas. Tai visų mokslų užuomazga. Tas, kuriam šis jausmas svetimas, kurio niekuo nenustebinsi, kuris paskendęs baimėje, tolygus mirusiam. Jeigu pripažįstame, kad tai, kas neatskleista, tikrai egzistuoja ir pasireiškia aukščiausia išmintimi ir akinančių grožiu, prieinamu neišlavintiems mūsų sugebėjimams, prilygstantiems tik primityvioms formoms, tai – žinojimas.

A.Einšteinas

Nėra kitos, visa valdančios jėgos kaip išmintis.

Bhagavadgyta

Protas yra viskas. Apie ką galvoji, tokiu tampi.

Buda

Protas yra suvokimas visko, ką matai, girdi ir jauti. Jo dėka mes suvokiama žemės, dangaus, muzikos, dailės ir viso kito grožybes. Šis negirdimas minčių veiksmas keliaudamas pirmyn ir atgal ląstelių bei nervų raizginiais sukuria darnią begalinę proto visumą, vadinamą gyvenimu.

Ch.Fillmore

Sudėtingiausias dalykas galingam protui yra valdyti save.

Dž.Adisonas

Tiesa yra drausmė asketui, ieškojimas – mistikui, tikėjimas – kukliajam, atgaila – silpnam, principas – teisiajam, pamoka – romiajam ir iššūkis – Gamtai. Visa tai – visatos dėsnis.

Dž.H.Allisonas

Visus išminčius sieja mokėjimas klausyti.

F.Tygeris

Žmogus yra suvaržytas proto, bet protas jį ir išlaisvina... Žmogus, kuris tvirtai pareiškia: "Aš nesuvaržytas, aš esu laisvas," – tampa laisvu.

Ramakrišna

Žmonės bijo galvoti arba jie nežino, kaip tai daryti. Jie nesupranta, kai jei emocijų negalima nuslopinti, tai protą galima lavinti. Visame pasaulyje žmonės ieško minčių ramybės, tačiau negali būti nė kalbos apie minčių ramybę, nestiprinant mąstymo.

E.B.Gutkindas

Žmonės arba bijo mąstyti, arba nemoka. Jie nesupranta, kad lygiai taip, kaip neįmanoma nuslopinti jausmų, neįmanoma sutvirtinti minčių. Viso pasaulio žmonės ieško ramybės, o ji neįmanoma be stiprių minčių.

E.B.Gutkindas

Drąsiai misk kitų idėjomis. Idėjos – vienintelis penas, kurio tau niekad nepristigs.

R.Gavelis ”Vilniaus džiazas”

Juk pats žinojimas nėra blogis, svarbu tai, kam jis panaudojamas.

K.Vonegutas "Pianola"

Nebūtina manyti, jog tiesa yra bloga; tiesiog ji tokia didžiulė, beformė ir atsitiktinė, kad jos apibūdinti nepajėgs jokie būdvardžiai. Tiesa ir tikrovė yra tai, kas yra.

F.Buerchner "Tiesos sakymas"

Nieko neverta išmintis ir įžvalgumas, jei nepajėgiama pasinaudoti proga.

Mencijus

Įžvalgumas dar neįrodo proto. Kvailiai ir net bepročiai būna stebėtinai įžvalgūs.

A.Puškinas

Kilnaus proto žmogus vienodas bus laimėje ir nelaimėje. Jis niekuomet nesikarščiuos, bet ir nesižemins. Nesipuikaus turėdamas pasisiekimą, bet nesijaus prislėgtas, jei nesiseka. Neieškos, bet ir nevengs pavojaus, nekalbės nei apie kitus, nei apie save. Nesistengs, kad jį kas girų, ir nenorės, kad kitus peiktų.

Aristotelis

Kodėl žmogus mūsų neerzina, o proto luošis erzina? Todėl, kad šlubis suvokia, jog mes vaikštome tiesūs, o proto luošis tvirtina, jog ne jis, o mes luoši; jei ne tai, mes jaustume jam gailestį, o ne neapykantą.

B.Paskalis

Pats geriausias būdas pritaikyti silpnybes – panaudoti vieną prieš kitą.

V.Gezlitas

Pagrindinė proto teigiamybė – ne gyvumas, o tikslumas, kaip ir švytuoklės privalumas – ne sparta, o eigos tikslumas.

L. de Vovenargas

Tas, kuris griežtas savo paties klaidoms ir neskuba smerkti kitų, išvengia nepasitenkinimo.

Konfucijus

Visi skundžiasi savo atmintimi, bet niekas nesiskundžia savo protu.

F. de Larošfuko

Žmonės, girdami kieno nors gerumą, paprastai pervertina jo tobulumą, o kalbėdami apie kieno nors niekšybes, per daug sutirština kalčių spalvas.

Vang Čungas

Žmogui būdinga klysti, o mulkiui – užsispirti dėl savo klaidos.

Ciceronas

Žmogui pateisinti pakanka to, kad savo gyvenime dorybėmis jis nusipelnė savo klaidų atleidimo.

G.K.Lichtenbergas

Atmintina, kad iš prigimties turime pasimokyti tik joje slypinčios išminties, daugiau nieko.

M.Tvenas

Aštrus, bet ribotas protas kas žingsnis išsiveržia į priekį, tačiau pažengti į priekį negali.

R.Tagorė

Ankstesnės kartos mums paliko ne tiek parengtus atsakymus į klausymus, kiek pačius klausimus.

Seneka

Katė, pirmą kartą atsitūpusi ant karštos krosnies, daugiau nebetūps ant jos. Taip pat ir ant šaltos.

M.Tvenas