Mes geriau suvokiame savo elgesio negu mąstymo klaidas.

J.V.Gėtė

Protas, kuriam būdinga vien logika, panašus į durklą, kuriam būdinga tik judėti į priekį.

R.Tagorė

Šiokiadieniais mes nelabai vykusiai naudojame dorovę. Sekmadieniais jai visada reikia remonto.

M.Tvenas

Mokymasis be mąstymo beprasmis. Mąstymas be mokslo – kenksmingas.

Konfucijus

Tik šalčiams užėjus tepastebi, kad pušis ir kiparisas – žali.

Konfucijus

Visai nereikia skaityti visko, reikia skaityti vien tai, kas atsako į sieloje kilusius klausimus.

L.Tolstojus

Moksle ne tiek svarbu gauti naujų faktų, kiek svarbu rasti naujų būdų mąstyti apie juos.

V.Bragas

Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.

H.Fordas

Gera taisyklė, kai žodžiai paprasti, o jų prasmė gili.

Mencijus

Geras liežuvis - puikus ginklas.

T.Fuleris

Juk nedera visą laiką postringauti apie tai, koks turi būti žmogus. Laikas tokiam ir tapti.

M.Aurelijus

Mokėjimas tiksliai cituoti – tai talentas, daug retesnis negu atrodo.

P.Beilis

Nėra nieko labiau įžeidžiamo už įpintą į įžeidimą ironiją.

Napaloenas I

Sąmojis – pokalbio druska, bet ne maistas.

V.Gezlitas

Tiesos žodžiai nemalonūs ausiai, bet elgesiui naudingi kaip vaistai, kurie, nors burnoje kartūs, nuo ligos gydo.

Si-Ma Cjenas

Yra priekaištų, kurie giria, ir pagyrimų, kurie šmeižia.

F. de Larošfuko

Mąstymo pagrindas: pradėti nuo ištakų ir drįsti ligi ribos.

V.Karalius

Baimintis ironijos, vadinasi bijoti proto.

S.Gitri

Daugelis gėdijasi pigaus drabužio ir prastų baldų, užuot gėdijęsi pigių minčių.

A.Enšteinas

Menas būti išmintingam – tai žinoti, į ką nereikia kreipti dėmesio.

V.Džeimsas

Nereikia sakyti visko, ką žinai, bet visada reikia žinoti, ką sakai.

M.Klaudijus

Svarbiau yra apgalvotai veikti negu protingai mąstyti.

Ciceronas

Tam, kuris ilgai mąsto apie tai, kaip daryti gera, nelieka laiko būti geram.

R.Tagorė

Valgymas be malonumo virsta nuobodžia mityba, o mokslas be aistros teršia atmintį. Ji nepajėgia suvokti to, ką praryja.

Leonardas da Vinčis

Žymiai lengviau būti išmintingam kitiems, negu pačiam sau.

F. de Larošfuko

Žmogaus protas prilygsta lempai: kuo ryškesnė šviesa, tuo tamsesnis abejonių šešėlis.

R.Tagorė

Vienas iš išlavinto mąstymo bruožų - sugebėti svarstyti nuomonę, su kuria nesutinki.

Aristotelis

Iš to, ką skaitau, aš būtinai ką nors sau pasižymiu. Nesivaržau kartais užeiti ir į priešo stovyklas, ne kaip perbėgėlis, o kaip žvalgas.

Seneka

Aukščiausioji žmogiškoji išmintis - sugebėjimas prisitaikyti prie aplinkybių ir išlaikyti ramybę per visas audras.

D.Defo

Aforizmai primena uždegamąjį stiklą: jie surenka proto ir žinių spindulius ir sutelkia skaitytojo sąmonėje.

Dž.Sviftas

Aforizmai – tai geležinės vinys, įkaltos į protą neištraukiamai.

D.Didro

Aforizmai – tai išmintis portatyvine forma, minčių ir jausmų koncentruotas ekstraktas.

V.R.Oldžeris

Aforizmas – tai trys lašai: lašas kartėlio, lašas šypsenos ir lašas vilties.

Didžiausias lobis būtų taurių ir gražių minčių rinkinys.

Ž.Deillilis

Išmintingas ne tas, kuris daug žino, o tas, kurio žinios naudingos.

Eschilas

Išreikštos mintys visados yra negyvos.

H.Hesė

...Jei būtų galima reziumuoti matematikos esmę keliais žodžiais, tai reikėtų pasakyti, kad ji - mokslas apie begalybę.

A.Suchotinas

Jei nebūtų dievo, reikėtų jį išgalvoti.

Volteras

Kas niekada nedarė kvailysčių, tas ne toks išmintingas, kaip jam atrodo.

F.de Lafrošfuko

Kai matai, kiek tave yra aplenkusių, pagalvok, kiek nuo tavęs atsilikusių.

Seneka

Teisti pačiam save - kur kas sunkiau, negu teisti kitą. Jei sugebėsi gerai save teisti, tas rodys, kad esi tikras išminčius.

A. de Sent – Egziuperi

Žodžiai priklauso amžiui, o mintys – amžiams.

N.Karamzinas

Jeigu dukart pagalvosi pirma negu vieną kartą pasakysi, pasakysi dukart geriau.

V.Penas

Žmonija susikuria dievų, kad, juos paneigdama, išmoktų mąstyti.

V.Karalius

Idėja iškilnesnė už faktą.

H. de Balzakas

Koks baisus gali būti protas, jei jis netarnauja žmogui.

Sofoklis

Kas nieko neklausia, tas nieko neišmoks.

T.Fuleris

Mūšio laukas, kuriame kaunasi protas, baisesnis už mūšio lauką, kuriame mirštama,- jį sunkiau įdirbti negu dirvą.

H. de Balzakas

Paklausyti gero patarimo - vadinasi, išplėsti savo galimybes.

J.V.Gėtė

Sklandžiai samprotauti apie dorybę - dar nereiškia būti dorybingam, o teisingai galvoti - dar nereiškia teisingai daryti.

Aristotelis