Visų mokslų raktas yra klaustukas.

H. de Balzakas

Visų sunkiausia - pažinti save, visų lengviausia - patarinėti kitiems.

Talis

Žmogui nepakanka kaupti žinias, reikia mokėti iš jų gauti palūkanas.

J.V.Gėtė

Geras klausytojas dažniausia galvoja apie ką nors kitą.

Kinas Hubbardas

Išsilavinimas yra tai, kas lieka, kai tu viską pamiršti.

B.F.Skineris

Išmintingas raitelis, plaukdamas per upę arklio nekeičia.

Abraomas Linkolnas

Manau, kad televizija labai padeda išsilavinimui. Kaskart, kai kas nors įjungia televizorių, aš einu i kita kambarį ir skaitau knygą.

Gruocho Marx

Tam, kad ką nors išrastum, reikia geros vaizduotės ir daugybės nereikalingų daiktų.

T.A.Edisonas

Tėra du tikrai begaliniai dalykai: visata ir kvailystė. Ir aš nesu tikras dėl visatos.

A. Enšteinas

Didžioji išmintis lyg kvailumas; didžiausia gražbylystė lyg mikčiojimas.

Lao Dzė

Dieve, duok man kantrybės, kad nesipriešinčiau tam, ko negaliu pakeisti, drąsos - kad pakeisčiau tą, ką galiu, ir išminties - kad visada sugebėčiau viena nuo kita atskirti.

K.Vonegutas

Esu per daug protingas kad galvočiau.

A.Kamiu "Kaligula"

Gera mintis, nesvarbu iš kur paimta, daug vertingesnė už kvailą savąją.

F. Lanot de Vajė

Juo didesni šviesuoliai tampame, juo sunkiau būna prie mūsų pritapti. Kuo daugiau išmokstame, tuo labiau turime tikėtis likti vieni.

R.Bach "Tiltas per amžinybę"

Jeigu į daiktus, kuriuos tu matei visą laiką, imsi žiūrėti atidžiau, lyg pirmą kartą, trokšdamas įžvelgti visas smulkmenas, tai pasirodys, kad tu jų ankščiau niekada nematei.

Ch.S.Puigas

Jeigu vienas kitas malonus žodis gali padaryti žmogų laimingą, reikia būti niekšu, kad šito nepadarytum.

V.Penas

Kiekvienas mūsų turi tvirtai žinoti, kad jis nedaug tevertas. Tiesą pasakius, tik žinantieji šitai yra šio to verti.

Riunoskė Akutava "Pasakojimas apie tai, kaip nusirita galva"

Kai iš pašaukimo ar pagal profesiją esi daug mąstęs apie žmones, kartais imi ilgėtis primatų. Jie bent neturi slaptų minčių.

A.Kamiu

Ką nors padaryti reikia ne taip jau daug pastangų; o štai nuspręsti, kas darytina, reikia iš tikro didžių pastangų.

K.Chabardas

Mąstymas laisvanoriška prabanga.

V.Karalius

Nušvito protas mano: man bendraminčių reikia, ir tik gyvų - ne šiaip kokių lavonų, kuriuos tempiu, kur man patinka.

F.Nyčė

Noriu žinoti ar galiu gyventi su tuo, ką žinau, ir tik su tuo.

A.Kamiu

Protingas tas, kuris nesielvartauja dėl to, ką turi, o priešingai, džiaugiasi tuo, ką turi.

Demokritas

Sugebėjimas mąstyti - viena iš aistrų, galinti ilgiau džiuginti už visas kitas.

Bernardas Šo

Stenkis išmokti ką nors apie viską ir viską apie ką nors.

A.Huxley

Tie dalykai, kurie yra vieno žmogaus lobis ir išmintis, kitam visada nuskamba kaip kvailas pokštas.

H.Hesė

Tu matai daiktus ir sakai - "Kodėl?" O aš matau daiktus kurių niekad nebuvo ir sakau - "Kodėl ne?

Bernardas Šo

Vėžlys tvirtai eina žeme, bet ar dėl to verta pakirpti ereliui sparnus?

E.A.Po

Vienos vienintelės isteriškos išsilavinusios patelės skausmo naktis nė iš tolo neprilyginama su kančiomis visų tų gyvūnų, kuriuos žmonės, ieškodami atsakymų į mokslo klausimus, klausinėjo peilio ašmenimis.

F.Nyčė