Vienintelė laimė gyvenime – nuolatinis veržimasis į priekį.

E.Zolia

Jeigu negalite atlikti kokio nors darbo, palikite jį ir imkitės kito, kurį galite atlikti.

Al Kali

Mažai kas yra neįmanoma savaime: mums dažnai pritrūksta atkaklumo, o ne priemonių.

F. de Larošfuko

To, kas mums atrodo neįmanoma, galbūt paprasčiausia nesistengėte padaryti.

S.H.Nasras

Geriau padaryti nedaug, bet gerai, negu daug, bet blogai.

Sokratas

Kas yra pralaimėjimas? Tai tik žinios, tik žingsnis kažko geresnio link.

W.Philipsas

Silpnos, bet nuolatinės pastangos leidžia baigti bet kokį pradėtą darbą.

Og Mandino

Siekite mėnulio. Jei jo ir nepasieksite, tai bent keliausite žvaigždės link.

W.Reedas

Ten, kur yra milžiniškas noras, negali būti didžiulių sunkumų.

N.Makiavelis

Diena be mokslo – tuščiai praleista diena. Tiek daug yra ko mokytis ir tiek mažai turime tam laiko.

A.Einšteinas

Mano akys daug matė, tačiau nepavargo. Mano ausys girdėjo daug, bet trokšta daugiau.

R.Tagorė

Beprotybėje yra vilties, vidutinybėje – jokios.

R.V.Emersonas

Dažnai iš pačios nevilties gimsta viltis.

Kurcijus

Kol yra gyvenimas, yra ir viltis.

Ichara Saikaku

Paprastai viltis – blogas vedlys, nors geras pakeleivis.

Dž.S.Halifaksas

Viltis – geri pusryčiai, bet bloga vakarienė.

F.Bekonas

Žmogus dažnai atsiduria tokioje padėtyje, kurioje jam telieka vien tikėtis.

J.Hašekas

Besirenkantis kelio pradžią kartu pasirenka ir lemtį, į kurią šis kelias veda.

H.E.Fosdikas

Didieji protai kelia sau tikslus, kiti žmonės vadovaujasi savo norais.

V.Irvingas

Gėris visada priklauso nuo dviejų sąlygų: nuo įvairios veiklos galutinio tikslo tinkamo iškėlimo ir nuo tinkamų priemonių tam tikslui siekti parinkimo.

Aristotelis

Gyvenime reikia stengtis aplenkti ne kitus, o patį save.

M.D.Bebkokas

Jeigu siekdamas tikslo pakeliui pradėsi stabčioti ir mėtyti akmenis į kiekvieną lojantį šunį, tai tikslo niekad nepasieksi.

F.Dostojevskis

Jei egoistiška gerovė – vienintelis gyvenimo tikslas, gyvenimas veikiai tampa beprasmiškas.

R.Rolanas

Laikydami priemones tikslu, žmonės nusivilia savimi ir kitais, todėl iš visos jų veiklos nieko neišeina arba išeina priešingai, negu jie siekia.

J.V.Gėtė

Norint pasiekti tikslą, pirmiausia reikia eiti.

H. de Balzakas

Nešvariomis priemonėmis negalima pasiekti kilnaus tikslo: tikslas pats tampa purvinas. Jei švarus indas pripildomas nešvaraus vandens, tai ir indas tampa purvinas.

J.Rainis

Pats nerangiausias žmogus, jei tik neišlaidžia iš akiračio tikslo, eina greičiau negu tas, kuris klaidžioja be tikslo.

G.E.Lesingas

Tas, kuris paniekino tuščią šlovę, gali pasiekti tikrąją.

Livijus

Tie, kurie rašė apie šlovės tuštumą, vis dėlto nori išgarsėti tuo, kad taip gerai apie tai parašė.

B.Paskalis

Tas, kuris rūpinasi aukščiausiu tikslu, neturi taikstytis su nuvalkiotais požiūriais.

Kung Sun Jangas

Tas, kuris nori pasiekti ką nors didaus, privalo, pasak J.V.Gėtės mokėti apsiriboti, o tas, kuris, priešingai, nori visko, iš tikro nieko nenori ir nieko nepasieks.

G.Hėgelis

Tas, kuris nori daug pasiekti, turi kelti didžius reikalavimus.

J.V.Gėtė

Tas, kuris neturi tikslo, neranda džiaugsmo jokioje veikloje.

Dž.Leopardis

Tikslo atkakliai siekiantis žmogus susiranda priemonių, o jei negali jų rasti, sukuria.

V.E.Čeningas

Visatos tikslas – sielos tobulėjimas, o svarbiausia sielos tobulėjimo sąlyga – laisvė.

Ž.E.Renaras

Žmogus ateina į šią žemę ne tam, kad krautų turtus, rinktų delnų plojimus, ieškotų garbės. Visa tai yra nepastovūs, beverčiai, nykūs blizgučiai. Mūsų tikslas turi būti amžinas. O amžinas tikslas – tai mūsų sielos tobulumas.

M.Pečkauskaitė

Būna situacijų, kai melas – pati švenčiausia pareiga.

E.M.Labišas

Kiekvienas žmogus turi pareigų pačiam sau.

Stendalis

Manau, jog žmogaus pareiga yra dėl nieko nepulti į neviltį ir visame kame rasti gero.

B.Paskalis

Suvokti pareigą ir jos nevykdyti – tai bailumas.

Konfucijus

Stenkitės visada atlikti savo pareigą, ir žmonija jus pateisins, net kai patirsite nesėkmę.

T.Džefersonas

Kas yra pralaimėjimas? Viso labo mokykla, pirmas žingsnis į kažką tobulesnio.

V.Filipsas

Kai jums pasidaro labai sunku ir viskas atsigręžia prieš jus, ir atrodo nėra jėgų kęsti nė minutės, jokiu būdu nepasiduokite – kaip tokiais momentais kovoje įvyksta persilaužimas.

H.Bičer-Stou

Net didžiausioje neviltyje kova yra viltis.

R.Rolanas

Nugalėtojas visada perima tam tikrų bruožų iš nugalėtojo.

Bernardas Šo

Jei nori gyventi sau, gyvenk kitiems.

Seneka

Kol gyvas, žmogus neturi prarasti vilties.

Seneka

Narsa didina didvyriškumą, dvejojimą skatina baimė.

Publilijus Siras

Neapykanta, susieta su panieka, gali nublokšti kiekvieną jungą.

Volteras

Nelėtink žingsnių, neskink gėlių, norėdamas jas išsaugoti, eik tik pirmyn - gėlės žydės visam tavo kely.

R.Tagorė