Narsos reikia ne tik kautynėse, bet ir tvarkant paprastus buitinius reikalus.

B.Franklinas

Narsa likimo smūgius daro niekingus.

Demokritas

Patirtis - tai amžina gyvenimo mokykla.

J.V.Gėtė

Patyrimas - tai mokykla, kurioje pamokos kainuoja brangiai, bet tai vienintelė mokykla, kurioje galima išmokti.

B.Franklinas

Patirties mokykla brangiai kainuoja, bet kvaili žmonės kitos nepripažįsta.

B.Franklinas

Pralaimėjimas stipriems teikia tvirtybės.

A. de Sent Egziuperi

Pralaimėjimas, kad ir koks bjaurus, gali būti vienintelis kelias į prisikėlimą.

A. de Sent Egziuperi

Pareigą pažinsi pirmiausia iš to, kad ji tau suteikia teises rinktis.

A. de Sent Egziuperi

Pati didžiausia pergalė – nugalėti save.

Platonas

Svarbu nenustoti kelti klausimus.

A.Ensteinas

Tik patirtis mus moko vertinti gyvenimo gėrybes.

J.V.Gėtė

Tas, kuriam netenka kasdien įveikti baimės, dar negavo gyvenimo pamokų.

R.V.Emersonas

Visa, ko lauki, ištverti lengviau.

Seneka

Žmogų nuo gyvulio labiausiai skiria vaizduotė.

A.Kamiu

Kas nieko nebijo, tas toks pat galingas, kaip tas, kurio visi bijo.

F.Šileris

Patriotizmas yra noras žudyti ir būti nužudytam dėl trivialių priežasčių.

B.Raselas

Protingi žmonės prisitaiko prie pasaulio. Neprotingi žmonės pritaiko pasaulį prie savęs. Štai kodėl progresą apsprendžia neprotingų žmonių veiksmai.

Bernardas Šo

Jokie pinigai nebūna taip gerai panaudoti, kaip tie, kuriuos mums nusuko: už juos įsigyjame išminties.

A.Šopenhaueris

Išausta tiktai tas rytas, kuriam mes patys pabundame.

H.D.Toras

Juo mažiau žmogus žinai, juo paprasčiau gyveni.

E.M.Remarkas

Keliai, kurie neveda niekur, nuveda toliausiai.

Ž.Volfromas

Kantrybė yra geriausias vaistas nuo įvairiausių kančių.

Plautas

Pats didžiausias malonumas - padaryti tai, ko, kitų nuomone, jūs padaryti negalite.

V.Bedžotas

Šiame pasaulyje svarbiausia ne tai, kur stovime, o kuria kryptimi judame.

O.V.Holmsas

Tik pasiekę tikslą sužinome, kad kelias buvo tinkamas.

P.Valeri

Tikrasis kelias - tas, kuris veda į gyvenimą, į Saulę.

A.Kamiu

Žinoti tai, ką žino visi, vadinasi, nieko nežinoti. Žinojimas prasideda nuo to, ko žmonės nežino.

R. de Gurmonas

Žmogus gali viską, kol nepradeda ką nors daryti.

Žmogaus protas taip linkęs kurti, kad jau daug kartų pastatęs bokštą vėl ji griovė, norėdamas pažiūrėti, kokie jo pamatai.

I.Kantas

A, tai tas Mekų Jonas ir vėl nukliedėjo... Ką tu jau čia padarysi, kartais nukliedėti yra sveika. Aš galiu jums visiems tai patarti. Nukliedėti kartais yra sveika. Aš nesu buvęs pas daktarą jau dvidešimt metų. Tai geras įrodymas, ne?

J.Mekas "Laiškai iš niekur"

Bendravimas – tai ne tik vienintelis žmogaus gyvenimo tikslas, bet ir pačio gyvenimo esmė.

Dž.A.Pirsas

Didžiausią garbę pasiekia ne tas, kuris niekada nesuklumpa, bet tas, kuris suklupęs pakyla.

Ž.Ž.Ruso

Ieškoti tiesos – nereiškia ieškoti to, kas geidžiama.

A.Kamiu

Keliauti - tai kiekvieną akimirką gimti ir mirti.

V.Hugo

Kas mums užtveria kelią, tas mus stumia pirmyn.

kinų patarlė

Kai mes galų gale ko nors išmokstame, būnam jau per seni tai pritaikyti - taip viskas ir tęsiasi banga po bangos, karta po kartos.

E.M.Remarkas

Laisvė patirti nesėkmę – esminė sėkmės siekimo sąlyga.

M.Korida

...mes turime išklampoti tiek purvo ir absurdo, kad pareitume namo! Ir mes nieko neturime, kas mus vestų, vienintelis mūsų vedlys - namų ilgesys.

H.Hesė

Nieko nėra baisiau už visišką vienatvę. Vienas žmogus - niekas. Būti drauge - jau tikslas, o tikslas padeda apsisaugoti nuo liguistos baimės.

John Wyndham

O gera juk tikėti, kad gyvenimo diena gražiausia ir kelio gabalas įspūdingiausias - prieky, kad ten dar tavo lobiai užkasti, ten dar ir darbas tavo pats didžiausias, ir vis dar prieky, vis dar ateity - ir tavo pats didžiausias džiaugsmas...

V.Reimeris

Per audrą žūsta tik tas, kuris paleidžia vairą.

Immanuel Geibel

Savo sumanymais žmogus visada yra didis.

E.M.Remarkas

Svarbiausioji sėkmės formulė – žinios, kaip elgtis su žmonėmis.

T.Ruzveltas

Tam, kad uždegtum savo žibintą, nebūtina užpūsti kaimyno šviestuvą.

B.M.Baruchas

Tikroji gyvenimo pilnatvė – ne pasitenkinimo ramybė, o tikslo siekimo procesas, jo įtvirtinimo akimirka.

Ch.Ortega I Gasetas

Visi žmonės eina tais pačiais gyvenimo keliais, bet ne visi vienodai įmina pėdas.

V.Hugo

Visų pasaulio tobulintojų amžina bėda - jie niekada nepradeda nuo savęs.

Fhornton Wilder

Gražūs poelgiai kur kas iškalbingesni už gražius žodžius.

S.Smailsas

Daryk pinigus. Jei gali - sąžiningai, jeigu ne - tiesiog daryk pinigus.

Horacijus

Lengviau kovoti už kieno nors principus, negu gyventi pagal juos.

A.Adleris