Yra dalykų, kurių negalima žinoti. Neįmanoma sužinoti, kas tai per dalykai.

Jafas

Yra tokia teorija, kurioje sakoma, kad jeigu kas nors atras, kam egzistuoja visata ir kodėl ji čia yra, ji tą pačią akimirka išnyks ir vietoj jos atsiras kas nors dar keistesnio ir labiau nepaaiškinamo. Ir yra kita teorija, kurioje sakoma, kad visa tai jau atsitiko.

Douglasas Adamsas

Žodis "geras" turi daug reikšmių. Pavyzdžiui, jei kas nors nušautų savo senelę iš penkių šimtu jardų atstumo, aš jį pavadinčiau geru šauliu, bet nebūtinai geru žmogumi.

G.K.Chesterton

Žmogaus gyvenimas per ilgas meilei. Tiesiog per ilgas. Meilė - nuostabus daiktas. Bet vienam kuriam visada atrodo, kad ji per ilgai užtrunka. O antrasis sėdi pastyręs ir spokso. Spokso kaip beprotis.

Anonimas

Žmonių visuomenės pagrindai yra gobšumas, baimė ir pasidavimas. žmogus yra blogas, bet jis mėgsta gera... kai jį daro kiti...

E.M.Remarkas "Trys draugai"

Žemėje būtų rojus, jei ne žmonės.

Anonimas

Žmonės būtinai ginčysis dėl religijos, rašys apie ją knygas, kovos ir mirs dėl jos - tik niekada negyvens pagal ją.

Anonimas

Žmogus privalo viską turėti.

Patalogoanatomas

Zoologijos sode: Begemotų nemaitinti! Narvai ir taip maži!

Anonimas

Žmogėdrų kaime: į pirmus – antrus išsiskaičiuot.

Anonimas

Zoologijos sode žvėrių nevalgydinkit! Geriau pavalgydinkit sargą...

iš interneto glūdumos

Aš nepradingstu, tiesiog kartais manęs nėra.

Anonimas

Aš visada norėjau būti kažkuo. Bet man derėjo tapti dar ypatingesniam.

Lily Tomlin ir Jane Wagner

Deja Rimo smegenys visąlaik ciniškai veikė: vos nusiplovęs fizinės meilės prakaitą, Rimas Vizbara pasijuto esąs deramai nepalaidotas apipuvęs lavonas.

R.Gavelis "Septyni savižudybės būdai"

Draugai gali atsirasti ir vėl pradingti, bet priešų susikaupia.

T.Jonesas

Daryti neįmanomus dalykus yra gana linksma.

W.Disnėjus

Ginčijamės ne dėl niekų, bet dėl to ar būti bepročiu ar ne.

Epiktetas

Galbūt aš nenuėjau ten, kur ketinau, bet už tat sustojau ten, kur norėjau.

Douglas Adamsas

jis ėmė ilgesingai svartyti juodo prisigėrimo variantus. Tai buvo kerinčiai viliojanti galimybė. Juodas prisigėrimas būtų leidęs pabėgti ir pasislėpti nuo visų: ne tik nuo Gustafson, bet ir nuo šitos Visatos subinės kasdienybės. (...) Koks kibiras žudančio smegenis alkoholio galėjo tapti klijais, kurie galų gale suklijuoja jį į vientisą padarą.

R.Gavelis "Septyni savižudybės būdai"

Jis netikėjo, kad banali tikrovė turi kokią nors savaiminę vertę. Tikrovė tebuvo nevykęs pramanas, beprasmis dievų kompiuterinis žaidimas. Visai nupezę sadistai dievai įsijungia savo perkaitusius kompiuterius ir spaudydami pelės mygtukus krykštauja iš pasitenkinimo, kol dar labiau nukvaišta. Jie nežaidžia jokių intelektualinių žaidimų - vien skerdykles.

R.Gavelis "Septyni savižudybės būdai"

Jis taip ir liko nepasmaugtas miegant, o pasaulis taip liko nenubaustas už savo neišperkamas kaltes.

R.Gavelis "Septyni savižudybės būdai"

Jis visad skrupulingai rinkosi sugėrovus, gal todėl dažniausiai girtuokliaudavo vienas.

R.Gavelis "Septyni savižudybės būdai"

Jeigu krokodilas suvalgė Jūsų priešą, tai dar nereiškia, kad jis - Jūsų draugas.

Anonimas

Jeigu kalbėtume apie mane, tai aš, išskyrus širdies priepuolius, jaučiuosi jaunas kaip niekad.

R.Benchley

Kiekvienas žmogus turi savo ribotą horizontą. Paskui jis siaurėja, tampa nepaprastai mažas ir virsta tašku. Tuomet žmogus sako - čia mano požiūris.

Anonimas

Kažkas turi kažką daryti. Ir tai neįtikėtinai patetiška, bet tas kažkas esame mes.

Jerry Garcia

Mirtis nuo dusulio anaiptol nepasirodė jam tinkamas savižudybės būdas.

R.Gavelis "Septyni savižudybės būdai"

Mano nuojauta, kad mano nuojauta gali neapvilti, neapvylė.

Anonimas

Maža tėra dalykų, kuriuos būtų sunkiau ištverti už įkyrias nuorodas į gerus pavyzdžius.

M.Tvenas

Mano informacijos šaltiniais pasitikėti negalima, bet iš jų gauti faktai tiesiog pribloškiantys.

Ashleighis Brilliantas

Nusifotografuok atsiminimui, kad būtų ką padėti ant karsto dangčio.

R.Gavelis "Septyni savižudybės būdai"

Niekas neturėjo teisės pasmaugti jį miegantį, nes pagal sutartį su Viešpačiu jis privalėjo nuobodžiai ir skausmingai nusigaluoti pats.

R.Gavelis "Septyni savižudybės būdai"

Nubudęs pirmiausia pagalvojo: ir vėl niekas nepasmaugė manęs miegančio.

R.Gavelis "Septyni savižudybės būdai"

Neskubėk į savo laidotuves. Jos be tavęs neprasidės.

iš interneto glūdumos

Nereaguok per daug rimtai į gyvenimą, gyvas iš jo vis tiek neišsikrapštysi.

Anonimas

Per daug atpalaidavęs vidinius saitus, kiekvienas žmogus gali išsikraustyti iš proto. O ypač žmogus, kimšte prikimštas besiriejančių vidinių gyventojų.

R.Gavelis "Septyni savižudybės būdai"

Pabėgti mylint - štai kur heroizmas.

Napoleonas I

Pasakyk žmogui, kad danguje yra 300 milijardu žvaigždžių ir jis patikės. Pasakyk jam, kad šitas suolas naujai nudažytas, jis nepatikės ir pabandys paliesti.

Jegeris

Parašyk protingą frazę ir tavo vardas gyvens amžius.

Anonimas

"Iliados" autorius yra arba Homeras, arba, jeigu ne Homeras, tai kas nors kitas tuo pačiu vardu.

A.Huxley

Reikia nemastyti apie "rytojų", nes "rytoj" iš esmės reiškia mirti.

A.Kamiu

Ruduo - mano mėgstamiausias metų laikas Los Andžele. Mėgstu žiūrėti, kaip krinta nuo medžių lapai ir paukščiai.

D.Lettermanas

Sartr’o pastebėjimas:
Pragaras – tai kiti.

Sartr'as

Tačiau kol kas Rimas Vizbara lyg ir tebuvo gyvas.

R. Gavelis "Septyni savižudybės būdai"

Tai buvo šlykštus senis, pasiryžęs išnuodyti visus Vilniaus šunis.

R.Gavelis "Septyni savižudybės būdai"

Vienintelė tikra mūsų gyvenimo problema - suskubti laiku numirti.

R.Gavelis "Septyni savižudybės būdai"

Visas šitas namas ir kiemas yra persenę. Neišsigąsk, jei kada sutiksi ant laiptų šmėklą. Mandagiai pasisveikink ir eik savais keliais.

R.Gavelis "Septyni savižudybės būdai"

Vargšė tikrovė, jei tikriausiai labai sunku.

G.Hėgelis

Bet jei nori merginos - reikalas paprastas: trenkę medine kuoka per galvą, įkišame ją į maišą, nusigabename į laivą ir skarabėjo padedami plaukiame į Egiptą.

M.Waltari "Sinuhė egiptietis"

- Juk jūs žudote save...
- O kodėl aš turėčiau gyventi?...

O.Vaildas