Instinktas. - Kai liepsnoja namas, užmirštami netgi pietūs. - Taip, bet vėliau jie suvalgomi čia pat, gaisravietėje.

F.Nyčė

Už gerą ir blogą reikia atsimokėti, bet kodėl būtent tam, kas mums padarė gera ar bloga?

F.Nyčė

"Aš užmušiau žmogų", pagalvojo Garšva. Bet šitie žodžiai nieko nereiškė. Lygiai taip pat praskambėtų: "šiandien gražus oras" arba "ne, dėkui, aš negeriu pieno".

A.Škėma "Balta drobulė"

Vaistinėje:
- Ar šitie nuodai neturi pašalinio poveikio?

Aš bijau ramybės. Ji apglėbia mane. Geriau Laimė. Pragare leidžiama svajoti apie prarastą rojų. Taip, reikalingi didžiuliai katilai; velniški veidai ir verdanti smala; riksmas ir dantų griežimas; pasišiaušę plaukai iš senų giesmynų. Ir tada jau --- pasaka apie rojų, kuris virto rojumi, nes nebuvo prarastas.

A.Škėma "Balta drobulė"

Aš tikiu manęs pasigailės amžinybės inkvizicija, ir jos sprendimas bus tolygus Giordano Bruno išrašytajam: Nužudyti gailestingiausiai. Be kraujo praliejimo. Sudeginti gyvą.

A.Škėma "Balta drobulė"

Aš pamiršau, kad gyvenu tik vieną kartą. Gyvenau, lyg ruoščiausi naujiems gyvenimams. Ir praradau daug laiko.

A.Škėma "Balta drobulė"

Esu kvalifikuotas atsiskyrėlis, kuriam mirtinai įgriso dykuma, ašutinė, rykštės, meditacijos, samanų guolis. Atsiskyrėlis, kuris nueina į didelį miestą ir prisimena kad jo namų rūsy tebeužkasti auksiniai pinigai. Ir jis užkalbina jauną merginą.

A.Škėma "Balta drobulė"

Geriausias vaistas nuo galvos skausmo - giljotina.

Ir aš tapau savuosius bizonus, kad galėčiau juos užmušti. Esu religingas. Magiškieji piešiniai uolose ir smūgis kuoka.

A.Škėma "Balta drobulė"

Ironija priklauso patologijai. Matei medžius apaugusius šungrybiais? Jie ironiški, tačiau ar jie sveiki?

A.Škėma "Balta drobulė"

Jis kvailystės nedarys, nieko nenuskriaus, nebent patyliukais kada išprotės.

H.Belis "Biliardas pusę dešimtos"

Kas manieji angelai sargai? Keletas pamišėlių, kurie ir rojuje nesurastų sau ramios sielos.

...koks nepanašus į mus visus jis buvęs, koks už mus visus pranašesnis, koks nekaltas - stačiai Jėzus, tik kad ne Dievo sūnus...

K.Vonegutas "Katės lopšys"

Man labai nemalonu tau tą sakyti, bet tu susidėjai su baisiais psichais.

Soul Bellow "Hercogas"

- Nemanau, kad greitai pamiršiu tą veidą.
- Pamiršite, kai numirsite - kaip ir aš. Kai numirsiu užmiršiu viską, - patariu ir jums taip pat pasielgti.

K.Vonegutas "Katės lopšys"

Negras neatsako ir lipa į viršų. Vieną kartą jis staiga pajuto karštį, ranka nukrito ant ledo gabalo, turbūt ranka sušildė ledą. Šis negras - fanatikas. Ledui paaukoti nuosavą ranką? Herojiškas žygis. Negrui moka dolerį ir keturiolika centų per valandą.

A.Škėma "Balta drobulė"

Susirinkit dievukus vaikai, žaidimas baigtas.

A.Mackus

Tėvažudystė, jų manymu, palyginti su plėšikavimu - tik smagi išdaiga.

M.Waltari "Turmsas nemirtingasis"

Tokie nešiuręs triušiai, tieji šinšilai. Ir kurių velnių nuo jų lupa kailius ir siuva kailinius?

A.Škėma "Balta drobulė"

Verčiau pašalinkime šiuos lavonus, ir pradėsime iš naujo.

M.Waltari "Turmsas nemirtingasis"

- Žmonės turi apie kažką kalbėti vien, tam kad jų kakarinės neužsitrauktų ir neapviltų, jei kartais kada nors prireiks pasakyti kažką išties prasminga.

K.Vonegutas "Katės lopšys"

Kai tavo sapnuose valkiojasi visokiausios būtybės, tai visuomet kelią nerimą.

R.Gavelis "Septyni savižudybės būdai"

Tostas: už ilgą gyvenimą ir greitą mirtį.

Visas gyvenimas yra didelis nelaimingas atsitikimas, todėl atsiknisk žmogau.

iš kažkokio filmo

Geriausias alibi - būti auka.

Giriasi medis vėjui, kad jo lapai gražiai šlama.

Iš juoko dar niekas nemirė, išskyrus tuos, kurie juokavo...

Įdomu kodėl protingos gyvybės formos paieškai naudojama aparatūra visuomet nukreipta nuo žemės?

Mes - tie žmonės, dėl kurių mus perspėjo tėvai.

Niekas taip nenuodija gyvenimo, kaip kalio cianidas.

Nutūpęs drugelis norėjo pakviesti žmogų paskraidyt drauge. Ir atsidūrė inde su chloroformu...

Už ką aš nemėgstu ryto - jis visada prasideda kai aš miegu.

Diplomatas, tai žmogus kuris gali jus pasiųsti velniop taip, kad jus su nekantrumu lauksite kelionės.

Jei kasdien atiduoti vakariene priešui, galima įsigyti draugą.

Laimėtojų niekada niekas neklausia, ar jie kalbėjo tiesą.

Adolfas Hitleris

Palyginus su smegenimis kompiuteris turi tą privalumą, kad juo naudojamasi.

Gabriel Laub

Pėstysis nesusigaudė į kurią pusę eiti, taigi aš ji pervažiavau.

Anonimas

Reanimacijoje galimos tik dvi būsenos: arba Jūs dar gyvi, arba jau nebe.

Tai man pasakė įsiutęs, degtine, net per telefono ragelį, dvokiantis balsas, trečią valandą nakties.

Tik mirusieji gali pasakyti, ką galvoja gyvieji.

Ar tu nušovei tą žmogų, kuris nušovė tave?

iš kino filmo "Negyvėlis"

Armijoje viskas taip pat, kaip pas skautus, tik skautus prižiūri suaugę.

Anonimas

Aš neįnoringas. Man tereikia tik šiltos lovos, švelnaus žodžio ir absoliučios valdžios.

Anonimas

Aš turiu savo dievus, o tu - savo. Jeigu aš pakliūsiu į bėdą, ar galėsiu pasiskolinti keletą tavųjų?

Anonimas

Atsiranda tvora, atsiranda ir noras ją peršokti.

V.Karalius

Amžinos jaunystės paslaptis: gyvenk dorovingai, valgyk lėtai ir meluok įtikinančiai.

Anonimas

Aš su malonumu ką nors suvalgyčiau, nebūtinai mažai, kad tik skaniai.

Anonimas

Aš mažai išgeriantis. Kad ir kiek begerčiau, man visada per mažai.

Anonimas

Aš niekada nepamirštu veidų, bet tavo atveju padarysiu išimtį.

Groucho Marxas