Žudymas buvo nuolat populiarėjantis to meto sportas.

S.Rushdie "Paskutinis Mauro atodūsis"

Žudyk lėtai, kad pajustų jog miršta.

Anonimas

Žudyk arba mirk.

Anonimas

Žudykit, draugai, jeigu jums to norisi!

Anonimas

Žudykite, kol nenužudė jūsų.

Anonimas

Žmonija tik vienu atžvilgiu pažengė į priekį - masinėmis žmogžudystėmis.

E.M.Remarkas

Žmogus gimdamas pavargsta todėl gyvena kad pailsėtų.

iš interneto glūdumos

Atiduokit mano tabokinę su taboka, tam kuris man duobę iškasė.

Anonimas

Ach, Dieve. Kam tos gėlės?
Aš torto norėčiau...

Mano asmeninė

Bijok ne peilio.
Bijok šakutės.
Vienas smūgis.
Keturios skylutės.

Bentski šou

Hemorojus tai kai subinė pilna dantų ir jie visi skauda.

Anonimas

Jis man paskambino iš savo kapo.

Anonimas

Kas žudo linksmindamasis tas neįkliūna.

Marilyn Manson

Nužudęs save, aš pasijutau kur kas geriau.

Anonimas

Sunku kasti duobę kai į tave žiūri tas kuriam ją kasi.

iš filmo

Ta prakeikta galva nukrito tarp svogūnų ir petražolių, ir vis kalbėjo.

iš kažkokio filmo

Viską daryti tyliai kad nepabustų sąžinė ir kiti negeri jausmai.

Pamokymas mokiniams ir studentams

Dėl Dievo meilės, neverk, idiote! Gyvenk arba numirk, bet nenuodyk visko aplinkui.

Soul Bellow "Hercogas"

Vėl rytas kitas
Vėl snukis
Veidrody
Kažkur matytas...

Anonimas

Aš numiriau ir už nuodėmes atsidūriau pragare.

A.Škėma "Balta drobulė"

Auka negali pasirinkti savo mirties būdo.

Anonimas

Ar pasakojau kaip jis mirė?

Anonimas

- Ei žmonės! Pažvelkite į mane! Aš jau nebe žmogus, bet dar ir ne lavonas.

Mano asmeninė

Egzekucija palengvina ir išlaisvina. Ji universali, teikianti stiprybės ir teisinga savo taikymu, tiek savo tikslais. Žmogus miršta todėl, kad yra kaltas. Jis yra kaltas todėl, kad yra Kaligulos valdinys. Tačiau visi yra Kaligulos valdiniai. Vadinasi visi yra kalti. ir, vadinasi, visi mirs. Tai laiko ir kantrybės klausimas.

A.Kamiu "Kaligula"

- Grįžk! - už nugaros riaumojo žmogėnas. - Man reikia tave užmušti!
- To aš ir bijau.

Anonimas

Gražiausio lavono rinkimai.

Anonimas

- Ir kodėl aš tavęs tą dieną nenudobiau? - sudejavo jis.
- Taigi nepagavot.
- Ak, ja. Turbūt taip ir buvo.

Anonimas

Ir baikit pjaustyti kekšes, o tai atjosiu ir išžudysiu visą miestą.

iš kažkokio filmo

Iš kanibalų folkloro: pasisūdyk ir ateik į svečius.

V.Karalius

Jo visiškai nedomina, patinka jis žmonėms ar ne, jam visai tas pats, kur jis yra ir kur eina. Kartais man atrodo, kad jam tas pats, gyvas jis ar miręs

G.Cook "Juodoji gvardija"

Jei žudyti tai tvarkingai.

Anonimas

Jei duobių kitiems kasti nepatartina, tai kas jas iškas numirėliams?

Anonimas

Jei tu numirsi, aš tave užmušiu.

Anonimas

Kai pamatai pasaulį kokį sukūrė Dievas belieka jam padėkoti, kad sukūrė ir numirti.

Anonimas

Kai negali pataikyti į taikinį, imi taikytis į tą kuris jį pastatė.

Anonimas

Lavonas buvo truputį gyvas ir išgėręs.

iš policijos protokolo

Mano patirtis ištobulėjo, ir pragaro kančios dabar man atrodė lyg tie Guliverio nuotykiai milžinų krašte.

A.Škėma "Balta drobulė"

Nepradėkite mirti anksčiau, nei busime iš tikrųjų užmušti.

Anonimas

Norėdamas pataikyti į taikinį, pirmiau iššauk. O po to tai, į ką pataikei, pavadink taikiniu.

Anonimas

Niekad neatsuk žmogui nugaros, jei neįsitikinęs kad jis miręs.

Anonimas

Na, tai kaip jūsų lavonas?

Anonimas

Paleisiu strėlę aš į orą ir ji nušaus ką nors nedorą.

Anonimas

Subtilus kanibalas leidžia aukai pasirūpinti prieskoniais.

V.Karalius

Sušikta gyvenimo istorija.

Anonimas

Skrodimas parodė, kad mirties priežastis skrodimas.

Anonimas

Su mūsų reputacija tik kapines reklamuoti.

iš filmo "Mirtinas ginklas"

Tai sudėtinga matematika kai, sulaukęs penkiasdešimties, šešiasdešimties metų turi rinktis: ar nusilengvinti ant savo paties paminklo ar žiūrėti į jį su pagarba.

H.Belis

Tegul miršta. Geriau lavonas negu vienuolė.

S.Rushdie "Paskutinis Mauro atodūsis"

Už dešimtį cigarečių parduosiu jums savo senelę.

K.Vonegutas

Velniai jį tėškė į grindis,
Nes vyną garbino širdis.

R.Schneider "Miego brolis"