... jeigu būčiau galėjęs pasirinkti tėvą, būčiau visai negimęs.

A.Kamiu "Kaligula"

Netikėk mokytoju: jis moko tų dalykų, kurių niekad nepatyrė.
Netikėk teisėju: jis išteisina tėvažudį, nes gaili našlaičio.
Netikėk ministru: jis tuoj paneigia, ką sako.
Netikėk tėvais: atkartodamas jų poelgius, nieko nepasieksi.
Netikėk šventikais: ir jie brangina gyvenimą.
Netikėk kareiviais: jų šautuvai visad nukreipti į žmones.
Netikėk savimi: tu dar nesutvertas.

Anonimas

"Aš tai padariau", - sako mano atmintis. "Aš negalėjau to padaryti", - sako mano nepalenkiamas išdidumas. Galų gale atmintis pasiduoda.

F.Nyčė

Tūžmingai keikė vardą visagalio,
Gimimo dieną, vietą ir tėvus.
Ir giminę žmonių, ir savo dalią.

Dantė "Pragaras"

Aš žudžiau viską kas vaikšto ar šliaužia.

iš filmo

(apie lavoną):
"Gražu", pasakiau.
"Labai. Jis labai tinka prie gėlių. Žvakių. Mūsų meilės".

A.Škėma "Izaokas"

Aš deginsiu tau padus. Taip sau, tyčia. Tau labai skaudės, ir tu nudvėsi.

A.Škėma "Balta drobulė"

Aš myliu tave, šėtono neštas ir pamestas monstre. Tebūnie tau tai kančia aname pasaulyje. Už tai tu mane turėsi mylėti tūkstantį amžinybių.

R.Gavelis "Septyni savižudybės būdai"

Būkim draugais! Mirkim kartu!

Mano asmeninė

Baisus kaip mano mirtis.

mano mintis

Belskite! Ir jus iškas...

Anonimas

Baidyklių gauja, sėdinti dabar mano kajutėje, tiesiog dvokia pinigais.

iš kažkokios knygos

Čia tai pasilinksminimas. Drakula

R.Aspin "Blėnių vežėčios"

Durys į kitą pasaulį - 18-o aukšto langas.

iš interneto glūdumos

Dievas sukūrė žmogų, bet nesukūrė jam atsarginių dalių.

Užrašas ant betonines sienos šalia staigaus posūkio

Galbūt aš esu paskutinis humanistas šioje žemėje.

Šėtonas

Gyvenk kietai, mirk jaunas ir tapk gražiu lavonu.

hipių devizas

Gera diena mirti.
Gera vieta mirti.
Ir šiaip smagu.

mano mintis

Geram žmogui ir šešių kulkų negaila...

Anonimas

Gražios moters mirtis yra, be abejones, pati poetiškiausia tema pasaulyje.

E.A.Po

Gal mudu susitiksime anapus. Pavyzdžiui pragare.

A.Škėma "Balta drobulė"

Geriausia būtų užmušti visus, kurie ką nors žino, o po to patiems nusižudyti.

G.Cook "Juodoji gvardija"

Gyvenimas trumpas. Pakentėk truputi...

iš interneto glūdumos

Gera liga sklerozė: nieko neskauda ir kasdien sužinai vis ką nors naujo.

iš interneto glūdumos

Gyvenimo pamokos nemokamos, bet brangiai atsieina.

iš interneto glūdumos

Galėjo pasimelsti neegzistuojantiems dievams, tačiau iš jų teįmanė paprašyti vienintelio dalyko - kad kas nors pasmaugtų jį miegantį. Žinoma, jeigu jam vis dėlto pavyktų užmigti.

R.Gavelis "Septyni savižudybės būdai"

Įdomu kur jos kūnas, kad galva čia mėtosi.

iš filmo

- Ir iš viso, gal tu kartais nesveikas?
- Man nepatinka būti kariamam, - drėbiau aš.
- Tikrai? Ką gi, apsiprasi. Kai esi deginamas - štai tada iš tikrųjų skauda.

R.Aspin "Blėnių vežėčios"

Iš klaidų mokomės. Kuo daugiau kvailysčių prikreti, tuo daugiau išmoksti.

iš interneto glūdumos

Jei jau susiruošei mirti padaryk tai stilingai.

Anonimas

Jeigu tu beprotis tai visai nereiškia, kad niekas netrokšta tavo mirties.

Anonimas

Juk netgi mirties nuosprendžio paskelbimo išsigąsti tik kartą.

Anonimas

- Jūs nesuprantant! Kai išgirdau apie jūsų mirtį - aš nustebau ir pasibaisėjau.
- Taigi, mes ir patys nelabai apsidžiaugėme.

R.Aspin "Blėnių vežėčios"

Jei prekiautume su sveiko proto asmenimis, netektume trečdalio klientų... gal net daugiau.

R.Aspin "Blėnių vežėčios"

Jei nori gyventi kaip žmogus, o mirti kaip šuva lik viengungis. O jei nori gyventi kaip šuva, o mirti kaip žmogus - vesk.

Anonimas

Jubiliejus - kai daug gėlių, o tu vis dar gyvas.

iš interneto glūdumos

Jūsų kačiukas visam laikui liks mažas ir pūkuotas, jeigu vieną kartą jį gerai nugirdysit formalinu.

iš interneto glūdumos

Jei būčiau žinojęs, kad šiandien taip skaudės galva, vakar būčiau prisigėręs.

iš interneto glūdumos

Jie gėrė ilgai ir laimingai, kol vieną dieną nenumirė...

iš interneto glūdumos

Jeigu priglausite ir pamaitinsite alkaną šunį, jis jums neįkas. Tai principinis skirtumas tarp šuns ir žmogaus.

M.Tvenas

Jis buvo geras žmogus. Blogąja to žodžio prasme.

M.Tvenas

Jei busi geras - tave būtinai apšiks. O gal net pasmaugs. Įsidėmėk, kad geriau šikti ant kitų arba tuos kitus pačiam smaugti. Žinoma, jeigu už tai paskum nereikės atsakyti. Kaip tik po tokių pamokymų jis pirmąsyk pamanė, kad geriau būti kieno nors pasmaugtam, negu pačiam smaugti kitus. Galbūt išties labiausiai jis norėjo, jog kas nors pasmaugtų jį miegantį - taigi jam nebereikėtų smaugti savo tėvo.

R.Gavelis "Septyni savižudybės būdai"

Koks skirtumas, pora lavonų daugiau ar mažiau?

iš filmo

Kai blogis rungiasi su blogiu, paprastai vieną jų vadiname gėriu.

iš interneto glūdumos

Kol sūris dantyse, karksėti niekas nenori.

iš interneto glūdumos

Kuo daugiau mėtai akmenų, tuo didesnė tikimybė, kad pataikysi.

iš interneto glūdumos

Kai pamanai, kad blogiau būti jau nebegali, būtinai pasidaro blogiau.

Anonimas

- Kokia čia prasmė - paprasčiausiai žudyti?!
- Kaip tai kokia prasmė? - Juk nuobodu visą gyvenimą tiktai žemę arti ir kiaules auginti.

iš kažkokios knygos

Klausimas - koks pamišėlis galėjo samdyti kipšą žudiku?

R.Aspin "Blėnių vežėčios"

Koks gyvenimas be rizikos? Dažniausiai ilgesnis, bet nuobodesnis.

Anonimas