- Ar atsimeni, ką rašė Bleike'as? – klausia jis. – Geriau nužudyti naujagimį lopšyje, negu puoselėti bergždžius troškimus. - Kam tu man tai cituoji? - Ir seno, ir jauno žmogaus bergždi troškimai gali virsti bjaurastimi. - J. M. Coetzee
ir atsiguliau beveik nurimęs, tikra tiesa, mus ramina tai, jog greta mūsų dramų vyksta kitos dramos, kurių mums pavyko išvengti. - M.Houellebecq
Nebeturėjau vilties būti laimingas, tačiau dar turėjau noro išvengti paprastos grynos beprotybės. - M.Houellebecq
<...> pagalvojęs, kad tas vyrukas ne tik įkyrus, bet ir juokingas, pasižymintis tuo ypatingu komiškumu, būdingu tik komediantams ir bėdžiams, įtikėjusiems, jog patyrė lemiamą istorijos momentą, o juk seniai žinoma, kad istorija, ta naivi kekšė, neturi lemiamų momentų, tai tik gausėjimas trumpų akimirkų, tarpusavyje besirungiančių savo siaubingumu. - R.Bolano
Teneišgirsta jūsų velnias, pone ministre, Velnias turi tokią gerą klausą, kad nebūtina jam ką nors sakyti garsiai, Tuomet tepadeda mums Dievas, Neverta prašyti, jis kurčias nuo gimimo. - J.Saramago
Tai, ką jis ketino man papasakoti, tikrai nebuvo originalu, žmonės ne tik kankina vieni kitus, jie kankina vieni kitus absoliučiai banaliai. - M.Houellebecq
Tikrovė – tai lyg apsipūtęs suteneris audros su žaibais ir griaustiniu sūkuryje. "2666" - R.Bolano
Žmonės niekada neklauso jiems duodamų patarimų, o jeigu tų patarimų jie ir prašo, prašo tikrai tik tam, kad neklausytų, vien tam, kad pašalinis balsas patvirtintų, jog juos įtraukė sunaikinimo ir mirties verpetas, jiems duo dami patarimai tiesiog atlieka graikų tragedijos choro vaidmenį, patvirtina herojui, kad jis žengia naikinimo ir chaoso keliu. - M.Houellebecq
Cinikas – tai žmogus, kuris, įkvėpdamas gėlių aromato, dairosi aplinkui karsto su numirėliu. - H.L.Menkenas
Kuo žmogus mažiau mąsto arba žino apie savo privalumus, tuo labiau mums patinka. - R.V.Emersonas
Problema su žiurkių lenktynėmis yra ta, kad net jei laimi, vis vien lieki žiurke. - L.Tomlin
Vagis be aukštojo išsilavinimo gali nudžiauti ką nors iš prekybinio traukinio, o jeigu baigė universitetą, sugeba visą geležinkelį. - T.Ruzveltas
Ak, kad taip žinotum pono Dievo namų adresą! - J.S.Lecas
Girdyk karvę nors ir kakava, vis vien neišmelsi šokolado. - J.S.Lecas
Gausu žmonių, kurie iki beprotybės paisė kitų žmonių nuomonės. - V.Woolf
Jeigu išaiškės, kad miražas – tikrovė, reikalaukite atlyginimo už nuostolius. - J.S.Lecas
Kodėl mes iškrintame iš mėnulio vis į tą pačią žemę. - J.S.Lecas
Kai šoktelėsi iš džiaugsmo, žiūrėk, kad tau žemės iš po kojų neišmuštų. - J.S.Lecas
Kuo silpnesni įrodymai, tuo stipresnė pozicija. - J.S.Lecas
Mąstymui reikalingos smegenys, nekalbant jau apie žmogų. - J.S.Lecas
Niekas nenori jausti mielių skonio tešloje, kuri ant jų pakilo. - J.S.Lecas
Neraštingieji priversti diktuoti. - J.S.Lecas
Nekalbėk kvailysčių – priešas klausosi. - J.S.Lecas
Ne visi feniksai, pakilę iš pelenų, prisipažįsta, kokia buvo jų praeitis. - J.S.Lecas
Sunkiausia tiesai tais laikais, kai bet kas gali atrodyti tiesa. - J.S.Lecas
Sezamai, atsidaryk, aš noriu išeiti! - J.S.Lecas
Visa žmogaus rankose, todėl jas reikia kuo dažniau plauti. - J.S.Lecas
Visą gyvenimą eiti link tikslo galima, jei tikslas nuolat atsitraukia. - J.S.Lecas
Gyvenimas - nuostabus dalykas, jei liaujiesi apie jį galvoti. - K.Vonegutas "Titano sirenos"
Mat visais laikais žemės gyventojai elgėsi taip, lyg juos būtų stebėjusi didžiulė akis danguje, godi pramogų… Jos reikalavimas, kuriam žemės gyventojai paklusdavo be išlygų, tarsi gravitacijos jėgai, buvo vienintelis: spektaklis turi būti įspūdingas… Žemės gyventojai nieko daugiau neveikė, tik rengė spektaklius – dieną ir naktį ir net sapnuodami. - K.Vonegutas "Titano sirenos"
Niekada nelauk už savo darbą padėkos ir atpildo iš žmonių. Gerai pamąstyk, ar pats dažnai kitiems dėkoji. - R.Gavelis "Vilniaus džiazas"
Nėra jokių priežasčių, dėl kurių gėris negalėtų triumfuoti taip pat dažnai, kaip ir blogis. Bet kokio dalyko sėkmė priklauso nuo to, kaip vieningai jo imamasi. Jeigu egzistuoja angelai, tai kodėl jiems nesusibūrus į mafiją? - K.Vonegutas "Titano sirenos"
Nesakyk man tiesos ir aš tau jos nesakysiu. - K.Vonegutas "Titano sirenos"
…o kas tau sakė, kad turi būti laimingas? - R.Gavelis "Vilniaus Džiazas"
Tas, kuris nori pakeisti pasaulį iš esmės, privalo turėti genialių sugebėjimų gražiai pateikti bet kokią šlykštynę, šaltakraujiškai pralieti svetimą kraują ir turėti po ranka solidžią naują religiją, kurią galima būtų įdiegti žmonėms per tą trumpą atgailos ir baimės laikotarpį, kuris paprastai ateina po didesnių žudynių. - K.Vonegutas "Titano sirenos"
Su moterimis pragaras, bet ir be jų pragaras. Protingiausia būtų nudėti jas dar visai jaunas. - iš I.Bergmano filmo "Septintasis antspaudas"
Dorybė, gerumas, taurumas - tai tokios savybės, kurių žmogus linki kitiems, kad galėtų juos mulkinti. - E.M.Remarkas
Finansai yra menas perdavinėti pinigus iš vienų rankų į kitas tol, kol jie išnyksta. - Dž.Apdaikas
Pagrindinė žmonių giminės progreso kliūtis yra žmonių giminė. - Don Marquis
Nesvarbu, kiek turtingas, koks žymus ar įtakingas esate. Kai mirsite, jūsų laidotuvių eisenos dydis labai priklausys nuo tos dienos oro sąlygų. - M.Pričardas
Niekas geriau nesaugo paslapties už tą, kuris jos nežino. - F. de Rochas
Žavėjimasis šaudymu kaip sportu priklauso nuo to, kuriame ginklo gale jūs esate. - P.G.Vudhauzas
Būdamas miręs, neišvengiamai įgyji ir tam tikrų privalumų: be jokios abejonės, baimės ar kaltės jausmo gali daryti tokius dalykus, kurie, esant gyvam, būtų pavojingi ar nepriimtini.
Ne visi namie! Išgirsti tokį dalyką iš jų - iš šeimynėlės, šalia kurios klykaujančių kanibalų gentis būtų atrodžiusi tyli ir civilizuota! - buvo šis tas. - S.Rushdie "Vidurnakčio vaikai"
Tuo laiku nužudymai darėsi kasdienybė kaip karščiai. - S.Rushdie "Vidurnakčio vaikai"
Jei problema verta diskusijos, geriau pabandyti išvengti jų abiejų.
Pasitikėk tik tais, kurie reikalams pašlijus praras tiek pat, kiek ir tu.
Spinduliai
Pavasario naktimis mėgstu padeginėt kaimynų trobesius.
Daugelis žolę degina... Vabalėliai taigi visai nekalti. Apie žmones to nepasakysi. Kitas gal ir susimąstys...
Ir nauda, ir pramoga.
- J.Erlickas
Grožio kontūrai
Tyli naktis... Tamsiam danguj spindi šaltos žvaigždės...
Kas man iš to?
įlendu į krosnį ir tupiu.
Vakare tu pakuri krosnį. Rūkdamas, rėkdamas rėplioju aukštyn. Išlendu pro kamino skylę - koksai dangaus gražumas!
Bet kiek reikia iškentėt, kad tai įvertintum! - J.Erlickas
Gerumas
Skambina iš ministerijos.
- Atvažiuokit. Nebegalim susitvarkyt.
Atvažiuoju ir viską sutvarkau. Vienus pridaužau geležiniu strypu, kitiems ir diržo gana. Bet dažniausiai tenka keletą nušaut.
Jei ne aš – viskas čia būtų dar blogiau. - J.Erlickas