Ach, Dieve. Kam tos gėlės?
Aš torto norėčiau... - Mano asmeninė
Bijok ne peilio.
Bijok šakutės.
Vienas smūgis.
Keturios skylutės. - Bentski šou
Hemorojus tai kai subinė pilna dantų ir jie visi skauda. - Anonimas
Jis man paskambino iš savo kapo. - Anonimas
Kas žudo linksmindamasis tas neįkliūna. - Marilyn Manson
Nužudęs save, aš pasijutau kur kas geriau. - Anonimas
Sunku kasti duobę kai į tave žiūri tas kuriam ją kasi. - iš filmo
Ta prakeikta galva nukrito tarp svogūnų ir petražolių, ir vis kalbėjo. - iš kažkokio filmo
Viską daryti tyliai kad nepabustų sąžinė ir kiti negeri jausmai. - Pamokymas mokiniams ir studentams
Dėl Dievo meilės, neverk, idiote! Gyvenk arba numirk, bet nenuodyk visko aplinkui. - Soul Bellow "Hercogas"
Vėl rytas kitas
Vėl snukis
Veidrody
Kažkur matytas... - Anonimas
Aš numiriau ir už nuodėmes atsidūriau pragare. - A.Škėma "Balta drobulė"
Auka negali pasirinkti savo mirties būdo. - Anonimas
Ar pasakojau kaip jis mirė? - Anonimas
- Ei žmonės! Pažvelkite į mane! Aš jau nebe žmogus, bet dar ir ne lavonas. - Mano asmeninė
Egzekucija palengvina ir išlaisvina. Ji universali, teikianti stiprybės ir teisinga savo taikymu, tiek savo tikslais. Žmogus miršta todėl, kad yra kaltas. Jis yra kaltas todėl, kad yra Kaligulos valdinys. Tačiau visi yra Kaligulos valdiniai. Vadinasi visi yra kalti. ir, vadinasi, visi mirs. Tai laiko ir kantrybės klausimas. - A.Kamiu "Kaligula"
- Grįžk! - už nugaros riaumojo žmogėnas. - Man reikia tave užmušti!
- To aš ir bijau. - Anonimas
Gražiausio lavono rinkimai. - Anonimas
- Ir kodėl aš tavęs tą dieną nenudobiau? - sudejavo jis.
- Taigi nepagavot.
- Ak, ja. Turbūt taip ir buvo. - Anonimas
Ir baikit pjaustyti kekšes, o tai atjosiu ir išžudysiu visą miestą. - iš kažkokio filmo
Iš kanibalų folkloro: pasisūdyk ir ateik į svečius. - V.Karalius
Jo visiškai nedomina, patinka jis žmonėms ar ne, jam visai tas pats, kur jis yra ir kur eina. Kartais man atrodo, kad jam tas pats, gyvas jis ar miręs - G.Cook "Juodoji gvardija"
Jei žudyti tai tvarkingai. - Anonimas
Jei duobių kitiems kasti nepatartina, tai kas jas iškas numirėliams? - Anonimas
Jei tu numirsi, aš tave užmušiu. - Anonimas
Kai pamatai pasaulį kokį sukūrė Dievas belieka jam padėkoti, kad sukūrė ir numirti. - Anonimas
Kai negali pataikyti į taikinį, imi taikytis į tą kuris jį pastatė. - Anonimas
Lavonas buvo truputį gyvas ir išgėręs. - iš policijos protokolo
Mano patirtis ištobulėjo, ir pragaro kančios dabar man atrodė lyg tie Guliverio nuotykiai milžinų krašte. - A.Škėma "Balta drobulė"
Nepradėkite mirti anksčiau, nei busime iš tikrųjų užmušti. - Anonimas
Norėdamas pataikyti į taikinį, pirmiau iššauk. O po to tai, į ką pataikei, pavadink taikiniu. - Anonimas
Niekad neatsuk žmogui nugaros, jei neįsitikinęs kad jis miręs. - Anonimas
Na, tai kaip jūsų lavonas? - Anonimas
Paleisiu strėlę aš į orą ir ji nušaus ką nors nedorą. - Anonimas
Subtilus kanibalas leidžia aukai pasirūpinti prieskoniais. - V.Karalius
Sušikta gyvenimo istorija. - Anonimas
Skrodimas parodė, kad mirties priežastis skrodimas. - Anonimas
Su mūsų reputacija tik kapines reklamuoti. - iš filmo "Mirtinas ginklas"
Tai sudėtinga matematika kai, sulaukęs penkiasdešimties, šešiasdešimties metų turi rinktis: ar nusilengvinti ant savo paties paminklo ar žiūrėti į jį su pagarba. - H.Belis
Tegul miršta. Geriau lavonas negu vienuolė. - S.Rushdie "Paskutinis Mauro atodūsis"
Už dešimtį cigarečių parduosiu jums savo senelę. - K.Vonegutas
Velniai jį tėškė į grindis,
Nes vyną garbino širdis. - R.Schneider "Miego brolis"
Žudyk linksmai, kad auka nesinervintų. - Anonimas