Gyvenk kietai, mirk jaunas ir tapk gražiu lavonu. - hipių devizas
Gera diena mirti.
Gera vieta mirti.
Ir šiaip smagu. - mano mintis
Geram žmogui ir šešių kulkų negaila... - Anonimas
Gražios moters mirtis yra, be abejones, pati poetiškiausia tema pasaulyje. - E.A.Po
Gal mudu susitiksime anapus. Pavyzdžiui pragare. - A.Škėma "Balta drobulė"
Geriausia būtų užmušti visus, kurie ką nors žino, o po to patiems nusižudyti. - G.Cook "Juodoji gvardija"
Gyvenimas trumpas. Pakentėk truputi... - iš interneto glūdumos
Gera liga sklerozė: nieko neskauda ir kasdien sužinai vis ką nors naujo. - iš interneto glūdumos
Gyvenimo pamokos nemokamos, bet brangiai atsieina. - iš interneto glūdumos
Galėjo pasimelsti neegzistuojantiems dievams, tačiau iš jų teįmanė paprašyti vienintelio dalyko - kad kas nors pasmaugtų jį miegantį. Žinoma, jeigu jam vis dėlto pavyktų užmigti. - R.Gavelis "Septyni savižudybės būdai"
Įdomu kur jos kūnas, kad galva čia mėtosi. - iš filmo
- Ir iš viso, gal tu kartais nesveikas?
- Man nepatinka būti kariamam, - drėbiau aš.
- Tikrai? Ką gi, apsiprasi. Kai esi deginamas - štai tada iš tikrųjų skauda. - R.Aspin "Blėnių vežėčios"
Iš klaidų mokomės. Kuo daugiau kvailysčių prikreti, tuo daugiau išmoksti. - iš interneto glūdumos
Jei jau susiruošei mirti padaryk tai stilingai. - Anonimas
Jeigu tu beprotis tai visai nereiškia, kad niekas netrokšta tavo mirties. - Anonimas
Juk netgi mirties nuosprendžio paskelbimo išsigąsti tik kartą. - Anonimas
- Jūs nesuprantant! Kai išgirdau apie jūsų mirtį - aš nustebau ir pasibaisėjau.
- Taigi, mes ir patys nelabai apsidžiaugėme. - R.Aspin "Blėnių vežėčios"
Jei prekiautume su sveiko proto asmenimis, netektume trečdalio klientų... gal net daugiau. - R.Aspin "Blėnių vežėčios"
Jei nori gyventi kaip žmogus, o mirti kaip šuva lik viengungis. O jei nori gyventi kaip šuva, o mirti kaip žmogus - vesk. - Anonimas
Jubiliejus - kai daug gėlių, o tu vis dar gyvas. - iš interneto glūdumos
Jūsų kačiukas visam laikui liks mažas ir pūkuotas, jeigu vieną kartą jį gerai nugirdysit formalinu. - iš interneto glūdumos
Jei būčiau žinojęs, kad šiandien taip skaudės galva, vakar būčiau prisigėręs. - iš interneto glūdumos
Jie gėrė ilgai ir laimingai, kol vieną dieną nenumirė... - iš interneto glūdumos
Jeigu priglausite ir pamaitinsite alkaną šunį, jis jums neįkas. Tai principinis skirtumas tarp šuns ir žmogaus. - M.Tvenas
Jis buvo geras žmogus. Blogąja to žodžio prasme. - M.Tvenas
Jei busi geras - tave būtinai apšiks. O gal net pasmaugs. Įsidėmėk, kad geriau šikti ant kitų arba tuos kitus pačiam smaugti. Žinoma, jeigu už tai paskum nereikės atsakyti. Kaip tik po tokių pamokymų jis pirmąsyk pamanė, kad geriau būti kieno nors pasmaugtam, negu pačiam smaugti kitus. Galbūt išties labiausiai jis norėjo, jog kas nors pasmaugtų jį miegantį - taigi jam nebereikėtų smaugti savo tėvo. - R.Gavelis "Septyni savižudybės būdai"
Koks skirtumas, pora lavonų daugiau ar mažiau? - iš filmo
Kai blogis rungiasi su blogiu, paprastai vieną jų vadiname gėriu. - iš interneto glūdumos
Kol sūris dantyse, karksėti niekas nenori. - iš interneto glūdumos
Kuo daugiau mėtai akmenų, tuo didesnė tikimybė, kad pataikysi. - iš interneto glūdumos
Kai pamanai, kad blogiau būti jau nebegali, būtinai pasidaro blogiau. - Anonimas
- Kokia čia prasmė - paprasčiausiai žudyti?!
- Kaip tai kokia prasmė? - Juk nuobodu visą gyvenimą tiktai žemę arti ir kiaules auginti. - iš kažkokios knygos
Klausimas - koks pamišėlis galėjo samdyti kipšą žudiku? - R.Aspin "Blėnių vežėčios"
Koks gyvenimas be rizikos? Dažniausiai ilgesnis, bet nuobodesnis. - Anonimas
Kol niežti užpakalį - žinok, kad esi gyvas. - iš interneto glūdumos
Kalk geležį kol priekalo nepavogė. - iš interneto glūdumos
Ko tik tu nepadarytum - pasigailėsi. Bet jeigu tu nepadarysi nieko - ne tik ilgai gailėsies, bet dar ir kankinsies. - Anonimas
Laurute.
Inga nužudyta. Jos lavonas rūsyje. O mes išėjome į mišką pasikarti.
Tėveliai. - iš kriminalinio puslapio
Lavonas yra lavonas. - iš filmo
Lengviau paaiškinti, kodėl dykumoje nėra vandens, negu kodėl žmonės taip veržiasi į ją numirti. - iš interneto glūdumos
Ligoni pabuskit! Laikas gerti migdomuosius. - iš interneto glūdumos
Man visada sekdavosi žudyti. - iš filmo
Mane kamavo toks klaikus galvos skausmas, jog akys užtino. - M.Waltari "Turmsas nemirtingasis"
Mes gimstam nuogi, šlapi ir alkani. Po to būna dar blogiau. - iš interneto glūdumos
Mano mirtis trijų metrų ilgio. - A.Škėma "Balta drobulė"
Maskvoje įvyko pirmasis Rusijos pesimistu suvažiavimas. Buvo nutarta daugiau suvažiavimų nedaryti. - iš interneto glūdumos
Mokantis iš klaidų, po klaidų tenka gydytis. - iš interneto glūdumos
Memento mori. Senas vertimas: "Atsimink, kad mirsi". Šiuolaikinis vertimas: "Neužmiršk numirti". - Anonimas
Nuostabi diena skerdynėms. - Anonimas
Numirėliai apginkluoti mums nežinomais ginklais. - A.Škėma