Gimstame ir tą akimirką tarsi pasirašome sutartį visam gyvenimui, bet gali ateiti diena, kai paklausime savęs, Kas pasirašė už mane. - J.Saramago
Vyrai paprastai nemoka gyventi, nemoka prisijaukinti gyvenimo, nemoka gyventi lengvai, tad prikuria įvairių planų, ambicingų, grandiozinių, kaip kuriam išeina, suprantama, dažniausiai juos ištinka nesėkmė, ir galiausiai jie supranta, kad geriau būtų tiesiog gyvenę, tačiau paprastai būna per vėlu. - M.Houellebecq
Kiekvienas žmogus gali pergyventi savyje pasaulio pabaigą. Tatai vadinasi nusivylimu. - V.Hugo
Nė vienas iš žmogiškų dalykų nėra vertas, kad dėl jo labai sielvartautum. - Platonas
Draugas – tai kažkas, kas pažįsta dainą tavo širdyje ir gali tau ją paniūniuoti, jei tu staiga pamiršti žodžius. - D.Roberts
Nė vienas iš žmogiškų dalykų nėra vertas, kad dėl jo labai sielvartautum. - Platonas
Didingiausia žemėje – tiktai žmogus, didingiausia žmoguje- tiktai protas. - A.Hamiltonas
Didis žmogus visko ieško savyje, menkas – kituose. - A.Konis
Galima neapkęsti blogų žmogaus ypatybių, niekšybės, žiaurumo, dviveidiškumo, bet negalima neapkęsti žmonių. - R.Oldingtonas
Išmintingas žmogus neatsisako nieko, tačiau nepiktnaudžiauja. Net susilaikymas, nei saiko nepaisymas neatneša laimės. - Volteras
Jei žmogus pradeda nuo neabejotinų faktų, jis tikrai baigia abejodamas; bet jei jis sutiks pradėti nuo abejonių, tai užbaigs tikrumu. - F.Bekonas
Kvailas žmogus ieško laimės toli, išmintingas žmogus sukuria ją šalia savęs. - J.Oppenheimas
Kiekvienas žmogus nori gyventi, bet ne kiekvienas moka. - J.Chlivickas
Kiekvienas žmogus vertas lygiai tiek, kiek pats save įvertina. - F.Rablė
Menkos dorovės žmogus negali būti didis. - R.Rolanas
Net sunku įsivaizduoti, kaip tobulai žmogus gali apvaldyti medžiagą. - B.Franklinas
Nebūtina išsivolioti purve, kad atskirtum kiaulę nuo žmogaus. - K.Saja
Niekas taip dažnai neapgaudinėja žmogaus, kaip jis pats. - B.Franklinas
Nė vienas žmogus nėra toks vargšas, kad galėtų manyti esąs niekas. - M.Martinson
Nesubrendęs žmogus pasižymi tuo, kad jis pasiryžęs dėl kilnaus tikslo numirti; tuo tarpu subrendęs žmogus pasiryžęs tam tikslui paskirti savo gyvenimą. - D.Selindžeris
Niekas žmogaus taip nebado, kaip jis pats save. - A.Belas
Praeities ir savo meto turtais naudojasi kiekvienas į priekį besiveržiantis žmogus. - F.Dystevergas
Žmogus yra beribis: jis didelis kaip pasaulis, nes jame – visas pasaulis. - A.Fransas
Žmogus be gyvenimo patirties panašus į smilgą vėtroje: jį svaido ir blaško galingosios pasaulio jėgos. - T.Dreizeris
Žmogaus darbai ir žygiai – svaresni už jo metus. - D.Baironas
Žmogus yra vienintelė būtybė, atsisakanti būti tokia, kokia yra. - A.Kamiu
Žmogus mato savo atspindį žmoguje. - A.Kamiu
Jei žmogus į gyvenimą žiūri kaip menininkas, protas tampa jo širdimi. - O.Vaildas
Jei nori sugadinti žmogaus prigimtį, pradėk ją taisyti. - O.Vaildas
Seniau žmonės patys išsikovodavo savo teises, dabar kiekvienas kūdikis jau gimsta su žmogaus teisių manifestu lūpose, daug didesniu už jį patį. - O.Vaildas
Gali būti, kad Dievas nori, jog mes sutiktume netinkamus žmones iki tol, kol sutiksime tą vienintelį, kad kai tai atsitiks mes būtume už tai dėkingi. - G.G.Marquez
Iš tiesų didis žmogus atpažįstamas pagal tris savybes: ketinimų kilnumą, darbų humaniškumą ir santūrumą sėkmės akivaizdoje. - O.E.Bismarkas
Kiekvienas protingas žmogus baudžia ne, kad buvo prasižengta, o dėl to, kad prasižengimas nebūtų pakartotas. - Seneka
Stiprus,pozityviai nusiteikęs žmogus, turintis veikimo planą ir nusprendęs jį įvykdyti, sutrumpina savo kelią į tikslą nepaisydamas sunkumų. Netekęs drąsos žmogus dairosi atgal ir renkasi kreivą kelią. - O.S.Mardenas
Visi gyvenimai nepaisant jų trukmės, sudėtingumo, sudaryti iš vienintelės akimirkos, kai žmogus visam laikui supranta, kas jis yra. - J.L.Borgesas
Žmogui patinka nuostabūs dalykai. Dėl to jis juos kuria ir nusivilia. - E.V.W.Howe
Žmogus nebus laisvas, jeigu nemokės valdyti savęs. - Pitagoras
Žmogaus matas nėra išorinės jėgos demonstravimas, garsus balsas ar triukšmingi veiksmai. Jis turi būti vertinamas pagal vidinę jėgą, pagal įsipareigojimo gilumą ir prigimtį, pagal jo tikslo nuoširdumą bei norą augti toliau. - G.E.Poulard
Žmogus gimsta ne tam, kad išnyktų kaip nežinoma dulkė. Žmogus gimsta tam, kad paliktų pėdsaką žemėje, kitų žmonių mintyse. - V.Suchomlinskas
Žmogus turi būti stipresnis negu jo jausmas. - I.Šeinius
Jūsų vaizduotė vaidina didelį vaidmenį jūsų gyvenime. Ji piešia jums sėkmės, grožio, troškimų išsipildymo paveikslus. Kita vertus, ji sutelkia jūsų dėmesį ties bjaurumu, sielvartu ir nesėkmėmis. Jūs turite patys nuspręsti, kaip rengiatės pasinaudoti savo vaizduotės paslaugomis! - P.Conley
Jeigu žmogus saikingai ugdo savo pateisintus polinkius iš išlaisvina save nuo draudimų, tai ne sutrumpins jo gyvenimą, o jį pailgins. Visa tai reikia palyginti su ugnimi ir vandeniu: tik piktnaudžiavimas jais atneša nuostolių. - Ko Hungas
Kiekvieno žmogaus, kuriam kada nors pavyko įgyvendinti savo planus, sėkmės paslaptis ta, kad jis išsiugdė įprotį daryti tai, ko nevykėliai nemėgsta daryti. - A.Dž.Kingas
Laisvas žmogus – ne tas, kuris pažeidžia visas taisykles, o tas... kuris, pripažindamas visas jam būdingas paskatas, stengiasi perskaityti, pažymėti, išmokti ir įsisavinti kiekvienos dienos įvykius. - B.I.Bellas
Mėgdamas tai, ką daro, žmogus pasiekia tobulumą. - Bhagadgyta
Nespręskime apie žmogaus nuopelnus pagal jo gerąsias savybes. Spręskime pagal tai, kaip jis sugeba jas panaudoti. - F. de Larošfuko
Nė vienas kelias ne per ilgas žmogui, kuris juda pirmyn apdairiai ir be perdėtos skubos. Jokia garbė nėra per didelė žmogui, kuris iš anksto kantriai jai rengiasi. - Bruyere
Puiki proga pasitaiko retai, todėl išmintingas žmogus jos niekada nepraleidžia. - B.Tayloras
Visos žmogaus jėgos – tai laiko ir kantrybės mišinys. - H. de Balzakas
Žmonėms reikėtų laisvos dienos nuo gyvenimo. - J.S.Lecas