Žmonėms reikėtų laisvos dienos nuo gyvenimo.

J.S.Lecas

Žmonės klysta sakydami, kad sėkmė gadina žmones, nes daro juos garbėtroškomis, savimylomis ir savimi patenkintais. Priešingai: dažniausiai sėkmė padaro juos ramiais, kantriais ir gerais. Nesėkmės suteikia žmonėms žiaurumo ir susierzinimo.

V.S.Moemas

Žmogus stovi ant abiejų kojų todėl, jog Dievas nori, kad šis žvelgtų į dangų ir žvaigždes.

Ovidijus

Kada žmogus pasiekia gyvenimo tašką, kai yra patenkintas viskuo ir sako, kad nenori nieko išmokti, keisti ar netgi būti, tai reiškia, kad atėjo laikas jį užbalzamuoti ir paversti mumija.

H.W.Beecheris

Pasistenk nebūti žmogumi, kuriam sekasi, verčiau būk vertingu žmogumi.

A.Einšteinas

Yra du išmintingų žmonių tipai, tiesa? Vieni iš pat pradžių eina teisingu keliu, nes gerai apgalvoja nesėkmes bei klaidas ir toliau išvengia jų, o kiti supranta, kodėl ten atsidūrė. Ir tie, ir anie prieina prie tų pačių išvadų, bet jų požiūriai visiškai skirtingi.

M.Allingham

Žmogus nusipelno žmogaus vardo, nes jis pats pasirenka, kaip jam elgtis savo lemties rėmuose. Jis gali apgalvoti savo veiksmus, pats nuspręsti ir pasirinkti geriausią iš kelių alternatyvų. Žmogus nuo gyvulio skiriasi tuo, kad gali laisvai apsispręsti daryti bloga ar gera, gali pasirinkti žingsniuoti plačiu grožio keliu ar šlitiniuoti apleistu išsigimimo šunkeliu.

M.L.Kingas jaunesnysis

Žmogus, kuris abejoja savimi, prilygsta žmogui, įstojusiam į savo priešų gretas ir pakėlusiam prieš save savo pateis ginklą. Jis lemia savo pralaimėjimą, nes pirmasis patiki juo.

A.Diuma

Žmogus gali patirti ne vieną nesėkmę, tačiau jis netaps nevykėliu tol, kol nepradės kaltinti kitų.

T.Engstromas

Žmogus be savitvardos, kaip statinė be lankų, subyra į atskiras dalis.

H.W.Beecheris

Žmogus nėra laisvas, jeigu nesugeba valdyti savo sielos ir nevadovauja savo charakteriui.

T.Crombie

Žmonių prigimtis vienoda, skiriasi tik jų įpročiai.

Konfucijus

Iš pradžių žmonės nenori tikėti tuo, kad kažkas gali būti padaryta, po to jie tiki tuo, jog tai gali būti atlikta, o kai tai būna padaryta, visi stebisi, kodėl to niekas nepadarė anksčiau.

F.H.Burnett

Žmogus nėra laisvas, jeigu nesugeba valdyti savo sielos ir nevadovauja savo charakteriui.

T.Crombie

Žmones jaudina ne tai, kas vyksta, o jų nuomonė apie tai, kas vyksta.

Epiktetas

Žmogus – tai niekingai mažas dydis, kol jis dirba savaime arba pats sau, tačiau kai jis skelbia meilės ir teisingumo įstatymus, jis tampa panašus į Dievą.

R.V.Emersonas

Žmogus – tai dalis visumos, kurią vadiname visata, ir yra apribotas laiko bei erdvės. Save, savo mintis ir jausmus jis suvokia atskirai nuo visumos – savotiškos savo sąmonės optinės apgaulės. Ši apgaulė – lyg tam tikra mūsų norų apribojimo, prisirišimo prie nedidelio ir netoli mūsų esančio žmonių skaičiaus prizmė. Mūsų užduotis yra iš tos priklausomybės išsilaisvinti taip, kad atjauta pasiektų visus gyvus sutvėrimus ir visą prigimties grožį.

A.Einšteinas

Kiekvienas žmogus, kurio viduje dar šis tas yra likę, geba būti vienas su savimi.

R.Gavelis "Vilniaus Pokeris"

Žmogui, turinčiam supratimą apie grožį, o be paliovos verčiamam regėti šlykštybę yra kančia, ir jis nenorom ima laikyti save kankiniu. Jei iš pagarbos stengsies nematyti blogio, tapsi veidmainiu. Jei nuolat, iš tos pagarbos, vengsi reikšti savo nuomonę, tapsi bailiu. O galiausiai, jei dėl šventos ramybės imsies kaltę už nepadarytus nusižengimus, nejučiom būsi pažemintas ir vieną gražią dieną patikėsi esąs menkysta; niekada negirdėdamas paskatinančio žodžio žmogus praranda drąsą ir savigarbą; o kai esi priverstas užsikrauti sau ant pečių paklydimus, pradedi niršti ant žmonių ir viso pasaulio tvarkos.

A.Strindbergas "Vienišas"

Žmogus niekad nesusimąsto ir nieko nepastebi, kol jam puikiai klojasi. O ir kuriems galams?

K.Vonegutas "Titano sirenos"

Aš žmogus, ir visa, kas žmogiška, man nėra svetima.

Terencijus Publijus

Akys neklysta, kol pasikliauja savo paties, o ne kitų akimis.

A.Miuntė

Didieji žmonės pasižymi tuo, kad iš kitų reikalauja daug mažiau negu iš savęs.

M.Ebner-Ešenbach

Esu tas, kas būsiu, o ne kas buvau.

R.Rolanas

Jei atidžiai pažiūrėsite į žmones, kurie nieko negali pagirti, kiekvieną peikia ir yra viskuo nepatenkinti, tai suprasite,jog tai ir yra tie žmonės, kuriais niekas nepatenkintas.

Ž. de la Briujeras

Kuo mažiau turime reikalavimų, tuo esame panašesni į dievus.

Sokratas

Kiekvienas žmogus – savo likimo kūrėjas.

Salustijus

Kuo daugiau žmonės turi proto, tuo daugiau mato originalių žmonių. O paprasti žmonės nemato tarp žmonių skirtumo.

B.Paskalis

Kuo žmogus mažiau mąsto arba žino apie savo privalumus, tuo labiau mums patinka.

R.V.Emersonas

Kadangi mane nugalėjai, turėjau tapti stipresnis.

A. de Sent Egziuperi

Kas daug ko atsisako, gali daug ką sau leisti.

Ž.Šardonas

Tas, kuris pajėgus viską ištverti, gali ryžtis viskam.

L. de Vovenargas

Tik ko nors netekę suvokiame vertę.

A.Šopenhaueris

Tas, kuris padėjo bent vienam vieninteliam žmogui, suvokė gyvenimo prasmę.

S.Cveigas

Žmonės skiriasi vieni nuo kitų gyvenimu, o mirtimi yra vienodi.

Jang Ču

Žmogus labai stiprus, jei nori būti tik tuo, kuo yra, ir labai silpnas, jei nori pakilti aukščiau žmonijos.

Ž.Ž.Ruso

Žmogus visą gyvenimą praleidžia tikėdamasis ir miršta dar turėdamas vilties.

Volteras

Žmonių reikalus geriau suvokia ne tas, kuris ilgiau gyveno, o tas, kuris daugiau stebėjo.

A.Grafas

Žmogus su didingomis idėjomis – nemalonus kaimynas.

M.Ebner-Ešenbach

Žmogui, kuris žino, kur eina, pasaulis duoda kelią.

D.S.Džordanas

Prisiminimas apie didžius žmones mums turi ne mažesnę reikšmę negu jų buvimas šalia.

Seneka

Žmogaus paskirtis - protinga veikla.

Aristotelis

Žmogus sudėtas gan keistai: natūralaus jo vaizdo niekad nematai.

Moljeras

Ir didis žmogus – viso labo tik žmogus.

J.V.Gėtė

Žodžiais beveik visi žmonės vienodi, tik elgesys parodo jų skirtumą.

Moljeras

Aš esu idealistas. Nežinau, kur einu,. bet einu savu keliu.

K.Sandbergas

Gerą patarimą žmogus duoda tada, kai yra tiek senas, kad pats nebegali būti blogu pavyzdžiu.

F. de Larošfuko

Nors ir esu pasiruošęs kankinio mirčiai, vis dėlto bemeilyčiau tą momentą atidėti.

W.Čerčilis

Nekenčiu žmonijos, kadangi esu vienas iš geriausių jos atstovų, o juk žinau, koks esu blogas.

D.Baretis

Patarimas panašus į riciną: jį lengva duoti, bet velniškai nemalonu ryti.

Bernardas Šo