Anksčiau ar vėliau žmogus turi pasirinkti, kieno pusėn stoti. Jei jis nori likti žmogumi.

Graham Greene "Tykusis amerikietis"

Gimstame ir tą akimirką tarsi pasirašome sutartį visam gyvenimui, bet gali ateiti diena, kai paklausime savęs, Kas pasirašė už mane.

J.Saramago

Vyrai paprastai nemoka gyventi, nemoka prisijaukinti gyvenimo, nemoka gyventi lengvai, tad prikuria įvairių planų, ambicingų, grandiozinių, kaip kuriam išeina, suprantama, dažniausiai juos ištinka nesėkmė, ir galiausiai jie supranta, kad geriau būtų tiesiog gyvenę, tačiau paprastai būna per vėlu.

M.Houellebecq

Kiekvienas žmogus gali pergyventi savyje pasaulio pabaigą. Tatai vadinasi nusivylimu.

V.Hugo

Nė vienas iš žmogiškų dalykų nėra vertas, kad dėl jo labai sielvartautum.

Platonas

Draugas – tai kažkas, kas pažįsta dainą tavo širdyje ir gali tau ją paniūniuoti, jei tu staiga pamiršti žodžius.

D.Roberts

Nė vienas iš žmogiškų dalykų nėra vertas, kad dėl jo labai sielvartautum.

Platonas

Didingiausia žemėje – tiktai žmogus, didingiausia žmoguje- tiktai protas.

A.Hamiltonas

Didis žmogus visko ieško savyje, menkas – kituose.

A.Konis

Galima neapkęsti blogų žmogaus ypatybių, niekšybės, žiaurumo, dviveidiškumo, bet negalima neapkęsti žmonių.

R.Oldingtonas

Išmintingas žmogus neatsisako nieko, tačiau nepiktnaudžiauja. Net susilaikymas, nei saiko nepaisymas neatneša laimės.

Volteras

Jei žmogus pradeda nuo neabejotinų faktų, jis tikrai baigia abejodamas; bet jei jis sutiks pradėti nuo abejonių, tai užbaigs tikrumu.

F.Bekonas

Kvailas žmogus ieško laimės toli, išmintingas žmogus sukuria ją šalia savęs.

J.Oppenheimas

Kiekvienas žmogus nori gyventi, bet ne kiekvienas moka.

J.Chlivickas

Kiekvienas žmogus vertas lygiai tiek, kiek pats save įvertina.

F.Rablė

Menkos dorovės žmogus negali būti didis.

R.Rolanas

Net sunku įsivaizduoti, kaip tobulai žmogus gali apvaldyti medžiagą.

B.Franklinas

Nebūtina išsivolioti purve, kad atskirtum kiaulę nuo žmogaus.

K.Saja

Niekas taip dažnai neapgaudinėja žmogaus, kaip jis pats.

B.Franklinas

Nė vienas žmogus nėra toks vargšas, kad galėtų manyti esąs niekas.

M.Martinson

Nesubrendęs žmogus pasižymi tuo, kad jis pasiryžęs dėl kilnaus tikslo numirti; tuo tarpu subrendęs žmogus pasiryžęs tam tikslui paskirti savo gyvenimą.

D.Selindžeris

Niekas žmogaus taip nebado, kaip jis pats save.

A.Belas

Praeities ir savo meto turtais naudojasi kiekvienas į priekį besiveržiantis žmogus.

F.Dystevergas

Žmogus yra beribis: jis didelis kaip pasaulis, nes jame – visas pasaulis.

A.Fransas

Žmogus be gyvenimo patirties panašus į smilgą vėtroje: jį svaido ir blaško galingosios pasaulio jėgos.

T.Dreizeris

Žmogaus darbai ir žygiai – svaresni už jo metus.

D.Baironas

Žmogus yra vienintelė būtybė, atsisakanti būti tokia, kokia yra.

A.Kamiu

Žmogus mato savo atspindį žmoguje.

A.Kamiu

Jei žmogus į gyvenimą žiūri kaip menininkas, protas tampa jo širdimi.

O.Vaildas

Jei nori sugadinti žmogaus prigimtį, pradėk ją taisyti.

O.Vaildas

Seniau žmonės patys išsikovodavo savo teises, dabar kiekvienas kūdikis jau gimsta su žmogaus teisių manifestu lūpose, daug didesniu už jį patį.

O.Vaildas

Gali būti, kad Dievas nori, jog mes sutiktume netinkamus žmones iki tol, kol sutiksime tą vienintelį, kad kai tai atsitiks mes būtume už tai dėkingi.

G.G.Marquez

Iš tiesų didis žmogus atpažįstamas pagal tris savybes: ketinimų kilnumą, darbų humaniškumą ir santūrumą sėkmės akivaizdoje.

O.E.Bismarkas

Kiekvienas protingas žmogus baudžia ne, kad buvo prasižengta, o dėl to, kad prasižengimas nebūtų pakartotas.

Seneka

Stiprus,pozityviai nusiteikęs žmogus, turintis veikimo planą ir nusprendęs jį įvykdyti, sutrumpina savo kelią į tikslą nepaisydamas sunkumų. Netekęs drąsos žmogus dairosi atgal ir renkasi kreivą kelią.

O.S.Mardenas

Visi gyvenimai nepaisant jų trukmės, sudėtingumo, sudaryti iš vienintelės akimirkos, kai žmogus visam laikui supranta, kas jis yra.

J.L.Borgesas

Žmogui patinka nuostabūs dalykai. Dėl to jis juos kuria ir nusivilia.

E.V.W.Howe

Žmogus nebus laisvas, jeigu nemokės valdyti savęs.

Pitagoras

Žmogaus matas nėra išorinės jėgos demonstravimas, garsus balsas ar triukšmingi veiksmai. Jis turi būti vertinamas pagal vidinę jėgą, pagal įsipareigojimo gilumą ir prigimtį, pagal jo tikslo nuoširdumą bei norą augti toliau.

G.E.Poulard

Žmogus gimsta ne tam, kad išnyktų kaip nežinoma dulkė. Žmogus gimsta tam, kad paliktų pėdsaką žemėje, kitų žmonių mintyse.

V.Suchomlinskas

Žmogus turi būti stipresnis negu jo jausmas.

I.Šeinius

Jūsų vaizduotė vaidina didelį vaidmenį jūsų gyvenime. Ji piešia jums sėkmės, grožio, troškimų išsipildymo paveikslus. Kita vertus, ji sutelkia jūsų dėmesį ties bjaurumu, sielvartu ir nesėkmėmis. Jūs turite patys nuspręsti, kaip rengiatės pasinaudoti savo vaizduotės paslaugomis!

P.Conley

Jeigu žmogus saikingai ugdo savo pateisintus polinkius iš išlaisvina save nuo draudimų, tai ne sutrumpins jo gyvenimą, o jį pailgins. Visa tai reikia palyginti su ugnimi ir vandeniu: tik piktnaudžiavimas jais atneša nuostolių.

Ko Hungas

Kiekvieno žmogaus, kuriam kada nors pavyko įgyvendinti savo planus, sėkmės paslaptis ta, kad jis išsiugdė įprotį daryti tai, ko nevykėliai nemėgsta daryti.

A.Dž.Kingas

Laisvas žmogus – ne tas, kuris pažeidžia visas taisykles, o tas... kuris, pripažindamas visas jam būdingas paskatas, stengiasi perskaityti, pažymėti, išmokti ir įsisavinti kiekvienos dienos įvykius.

B.I.Bellas

Mėgdamas tai, ką daro, žmogus pasiekia tobulumą.

Bhagadgyta

Nespręskime apie žmogaus nuopelnus pagal jo gerąsias savybes. Spręskime pagal tai, kaip jis sugeba jas panaudoti.

F. de Larošfuko

Nė vienas kelias ne per ilgas žmogui, kuris juda pirmyn apdairiai ir be perdėtos skubos. Jokia garbė nėra per didelė žmogui, kuris iš anksto kantriai jai rengiasi.

Bruyere

Puiki proga pasitaiko retai, todėl išmintingas žmogus jos niekada nepraleidžia.

B.Tayloras

Visos žmogaus jėgos – tai laiko ir kantrybės mišinys.

H. de Balzakas