Sunku sulaukti palankaus atvejo, bet labai lengva jį pražiopsoti.

Publilijus Siras

Jei šunys žinotų, kiek žmoguje šuniškumo formų, jie nevizgintų uodega, o pastatytų ją iš pagarbos.

V.Karalius

Visų laikų patarlės moko to paties. Vadinasi, žmogus iš esmės nesikeičia.

V.Karalius

Jeigu mums tenka pakeisti nuomonę apie kokį nors žmogų, tai be gailesčio suverčiame jam visus nemalonumus, kuriuos dėl to patyrėme.

F.Nyčė

Kad gyventų vienas, žmogus turi būti arba gyvulys, arba Dievas,- sako Aristotelis. Trūksta trečio atvejo: reikia būti ir vienu, ir kitu - filosofu...

F.Nyčė

Kas save niekina, tas vis tiek gerbia save kaip niekintoją.

F.Nyčė

Žmonės bėgtų vienas nuo kito, jei nuolat matytų vienas kitą visiškai tokius, kokie jie yra.

I.Kantas

Žmogui nejaučiame neapykantos tol, kol jį menkai vertiname; neapkęsti pradedame tada, kai laikome jį lygiu ar aukštesniu už save.

F.Nyčė

Geriausias linkėjimas žmogui yra linkėjimas būti žmogumi.

Volteras

Nuomonė apie žmogų, kaip ir apie beveik kiekvieną būtybę, priklauso nuo to, iš kokio atstumo į jį žiūri.

B.Džonsonas

Nedaug žmonių temoka būti seni.

F. de Larošfuko

Pakanka akimirkos, kad taptum didvyriu, bet reikia viso gyvenimo, kad taptum žmogumi.

P.Briula

Žmogaus protas turi tris visrakčius: žinias, mintis ir vaizduotę.

V.Hugo

Yra žmonių, iš kurių negalima tikėtis, kad, apsiavę vieną batą, būtinai apsiaus ir kitą.

F.Hebelis

Žmogus - ne angelas ir ne žvėris, ir nelaimė ta, kad, trokšdamas tapti angelu, jis tampa žvėrimi.

B.Paskalis

Žmonėms, nesiklausantiems patarimų, neįmanoma padėti.

B.Franklinas

Nė vienas žmogus nėra tarsi atskira sala; kiekvienas esame gabalėlis kontinento, žemės dalis. Jeigu jūra grumstą nuplautų, Europa jau liktų mažesnė; taip pat, jei užlietų iškyšulį arba dvarą tavo ar tavo draugų. Bet kurio žmogaus mirtis nusineša dalelę manęs, kadangi aš priklausau visai žmonijai. Ir todėl niekada neklausk, kam skambina varpai – jie skambina tau.

Džonas Donas

Žmogus yra visų daiktų matas.

Protagoras

Abraomas Linkolnas gyvenime nebuvo gražus. Pagražėjo, patekęs ant 50 dolerių banknoto.

H.Trumenas

Be principų ir be valios žmogus panašus į laivą be vairo ir be kompaso, keičiantį savo kryptį vos pasisukus vėjui.

S.Smailsas

Būti žmogumi - tai kaip tik ir reiškia būti atsakingam.

A. de Sent – Egziuperi

Bet kadangi nėra prekybininkų, iš kurių būtų galima nusipirki draugų, tai draugų žmonės ir neturi.

A. de Sent – Egziuperi

Dauguma žmonių žmogžudžiai - jie žudo žmogų savyje.

Stanislav Jerzy Lec

Dauguma žmonių bankrutuoja, per daug investavę į gyvenimo prozą. Bankrutuoti dėl poezijos – garbinga.

O.Vaildas

Jei norite suprasti žmogų ir jo poreikius, jei norite pažinti jo esmę, venkite priešpastatyti akivaizdžias tiesas.

A. de Sent – Egziuperi

Jei ta religija, ta kultūra, tas vertybių matas, ta veikimo forma, o ne kuri kita įgalina žmogų pajusti sielos pilnatvę, padeda išsiskleisti jame žmogiškajai didybei, kurios jis nė nemanė turįs, tai, vadinasi, kaip tik tas vertybių matas, ta kultūra, ta veikimo forma ir yra tikroji žmogaus tiesa.

A. de Sent – Egziuperi

Jeigu menininkas nesutramdo savęs pats, jis paklaiksta ir ima vergauti šmėkloms.

A.Kamiu

Kiekvienas žmogus, atsirandantis tavo gyvenime, kiekvienas įvykis susijęs su tavim, - visa tai atsiranda todėl, kad pats tuos žmones ar įvykius prišaukei. Ir tai, kaip elgtis su jais toliau, tu renkiesi pats.

Richard Bach

Nėra žmogaus, kuris, gilindamasis į save, sulauktų linksmų rezultatų.

M.K.Čiurlionis

Nūnai žmonės žino visų daiktų kainas, bet nežino nė vieno daikto vertės.

O.Vaildas

Reikia daug išgyventi, kad taptum žmogumi.

A. de Sent – Egziuperi

Sugebėjimų dirbti su žmonėmis yra tiek, kiek yra žmonių.

I.Dzedzik

Vienam žmogui nelemta puikuotis visais talentais.

Stendalis

Visi žmonės - pamišėliai. Kiekvienas iš jų gali bet kada ir bet ką padaryti, ir tepadeda Dievas tam, kuris ryšis ieškoti žmonių elgesio priežasčių.

K.Vonegutas

Žmogus, norintis vadovauti orkestrui, privalo atsukti miniai nugarą.

James Cook

Žmogaus pranašumas priklauso ne nuo smegenų [...]. Jis priklauso nuo smegenų sugebėjimo pasinaudoti informacija, kurią jos gauna per siaurą matomų šviesos spindulių pluoštelį. Jo civilizacija, viskas, ko jis pasiekė ar galėjo pasiekti, priklauso nuo sugebėjimo pagauti tą virpesių skalę nuo raudonos iki violetinės.

John Wyndham

Žmogus, kaip daugelis gyvų padarų, ginasi dengiamąja spalva. Tačiau ne visi sugeba prisitaikyti, kai kurie žūsta. Išlieka tik tie, kurie turi geriausiai išlavėjusį žvėries instinktą - bet kokia kaina išsaugoti savo kailį. Žmogus - žvėris suryja žmogų, todėl žmonija neartėja prie tobulumo idealo, o tolsta nuo jo.

Jonas Avyžius

Žmonės verkia todėl, kad viskas yra ne taip, kaip turėtų būti.

A.Kamiu

...Žmogus niekada nėra vienišas! Mus visur lydi ir slegia ateities ir praeities našta!

A.Kamiu

Žmogus turi būti stipresnis negu jo jausmas.

I.Šeinius

Žmogų galima sunaikinti, bet nugalėti jo neįmanoma.

E.Hemingvėjus

Žmogus laisvas tada, kai jis gali tai, ko nori, bet jis nelaisvas norėti: neįsivaizduojama, kad jis norėtų be priežasties.

Volteras

Velnią žmogus išgalvojo tada, kai panoro būti geresnis, negu žmogui įmanoma.

V.Karalius

Žmogaus prigimties esmė - judėjimas. Visiška ramybė reiškia mirtį.

B.Paskalis

Žmogus skiriasi nuo visų būtybių sugebėjimu juoktis.

Dž.Adisonas

Bet faktas lieka faktu. Aš esu Hercogas. Man lenta būti tuo žmogumi. Niekas kitas to atlikti negali.

Soul Bellow "Hercogas"

Pasaulyje yra daugiau kvailių nei žmonių.

H.Heinė

Yra tik vienas skirtumas tarp išprotėjusio žmogaus ir manęs. Aš neišprotėjęs.

S.Dali

Dangus viršum žmogaus visuomet apsiniaukdavo tuo smarkiau, juo labiau žmogus imdavo gėdytis žmogaus.

F.Nyčė

Jeigu reikėtų parašyti reikšmingą žmonijos minties istoriją, tai ji turėtų būti atsikartojančių atgailų ir bejėgiškų pastangų istorija.

A.Kamiu