Kad būtume tokie kaip mūsų protėviai, turime būti geresni: mėgdžiotojas – ne sekėjas.

V.Filipsas

Kas nepamena buvusios laimės, tas jau senis.

Epikūras

Kiekvieną savo amžiaus tarpsnį mes pradedame kaip naujokai, ir ne sykį mums pristinga patirties, nors esame gyvenę jau nemažai metų.

F. de Larošfuko

Kiekvienas žmogus renkasi ilgą gyvenimą, bet ne kiekvienas norėtų tapti seniu.

Dž.Sviftas

Kvailiui senatvė – našta, neišmanėliui – žiema, o mokslo vyrui – auksinė pjūtis.

Volteras

Likimas visada išmintingųjų pusėje.

Euripidas

Likimas aklas tik tiems, kuriems nepalankus.

F. de Larošfuko

Likimas atskleidžia mūsų gerąsias savybes ir trūkumus, panašiai kaip šviesa – apšviečiamus daiktus.

F. de Larošfuko

Likimas – tai bevalių sielų pasiteisinimas.

R.Rolanas

Mirusysis, jei gerbiame jo atminimą, tampa brangesnis ir galingesnis už gyvą žmogų.

A. de Sent Egziuperi

Mūsų praeitis ir mūsų ateitis vieningos. Mes gyvename savo laike, o mūsų laikas – mumyse.

Ž. de Nervalis

Mūsų praeities garbinimas proporcingas jos nepažinimui.

T.Parkeris

Mums neskirta būti dabarties teisėjais.

A.Fransas

Mirtis yra didžioji lygybė ir kartu didžioji laisvė.

V.Hugo

Mirtis – tai ne tamsa – tai šviesa. Tai ne niekas – tai amžinybė. Tai ne galas – tai pradžia.

V.Hugo

Mirtis baisi, bet dar baisiau būtų suvokti, kad gyvensi amžinai ir niekada nemirsi.

A.Čechovas

Numatyti pavyksta ne burtus metant ir ne spėjant, o protu.

Erazmas Roterdamietis

Niekas taip greitai nesendina žmogaus kaip mintis apie tai, kad jis sensta.

G.K.Lichtenbergas

Praeitį lengviau neigti negu taisyti.

Livijus

Pati blogiausia iš blogybių, mirtis, mūsų niekaip neliečia: kai mes esame, tai mirties dar nėra, o kada mirtis ateina, tai mūsų jau nebėra.

Epikūras

Pats tikriausias būdas priartinti mus prie brangių mirusiųjų – tai ne mirtis, o gyvenimas. Jie gyvena mūsų gyvenimą ir miršta, kai mirštame mes.

R.Rolanas

Reikia ko nors daugiau negu talentas suprasti dabarčiai, kažko daugiau negu genijus numatyti ateičiai, ir taip lengva aiškinti praeitį.

A.Mickevičius

Senos užtvankos kaip nereikalingos išardymas tikrai sukels potvynį. Senų papročių kaip nereikalingų sunaikinimas tikrai baigsis maištais.

Vang Čungas

Seniai didesni bepročiai negu jaunieji.

F. de Larošfuko

Seniai ir kometos yra gerbiami už tą patį: už ilgą brazdą ir įsivaizduojamą gebėjimą išpranašauti ateitį.

Dž.Sviftas

Senti nuobodu, bet tai vienintelis būdas ilgai gyventi.

Š.O. Sent Bevas

Senatvė slepia galimybes ne mažesnes nei jaunystė, tik po kitokiais apdarais.

H.V.Longfelas

Senatvė ateina, kai žmogus pradeda sakyti: "Niekada aš nesijaučiau toks jaunas".

Ž.Renaras

Siaubinga yra sielos tamsa, deja, pamatome tai tik tuomet, kai mirtis pažvelgia į akis.

N.Gogolis

Toli gražu nepakanka parodyti, kad dabartis aukščiau už praeitį; dar reikia sukelti nuojautą, kad ateitis aukščiau už mūsų dabartį.

H. de Balzakas

Tik kvailys, galvodamas apie ateitį, užmiršta dabartį.

N.Gogolis

Trys dalykai niekada negrįžta: paleista strėlė, ištartas žodis ir praėjusios dienos.

G.F.Daumeris

Vienintelis dalykas, kuris paguodžia mus mūsų varguose, - tai pramoga. Tačiau pramoga mums suteikia smagumo ir nejučiomis artina prie mirties.

B.Paskalis

Yra mirusiųjų, kurie gyvesni už gyvuosius.

R.Rolanas

Žmogus, kol nepripras prie mirties, kol mąstys apie ją taip, tartum ji turėtų ateiti rytoj, negyvens taip, kaip dera, t.y. neatidėdamas nieko kitai dienai.

N.Gogolis

Branda dažnai esti kvailesnė už jaunystę, be to, nepaprastai neteisinga jos atžvilgiu.

T.A.Edisonas

Dvasios jaunystė amžina, o amžinybė – tai jaunystė.

Žanas Polis

Jei jaunystė žinotų, o senatvė galėtų!

A.Etjenas

Jaunimo išradingumas vertas senių patirties.

Ž. de Knor

Jauni žmonės žavisi ir myli kaip tik taip, kaip reikia žavėtis ir mylėti, tai yra be saiko.

A.Fransas

Kiekvienas žmogus turi tris jaunystes: kūno, širdies ir proto. Nelaimei, jos niekad nesutampa.

F.Fenelonas

Laikas – pats sąžiningiausias kritikas.

A.Morua

Laikas mūsų nekeičia, tik tobulina.

M.Frišas

Minutės ilgos, o metai trumpi.

A.F.Amjelis

Metai moko daugelio dalykų, apie kuriuos dienos nė nežino.

R.V.Emersonas

Pasakykite penkiolikmetei mergaitei, kad ji rytoj mirs. "Kokia kvailystė", - ji atsakys. Štai kas yra jaunystė.

L.Tolstojus

Vidutiniam žmogui rūpi laiką prastumti, o talentingasis stengiasi laiku pasinaudoti.

A.Šopenhaueris

Žmogus neturėtų skųstis laikais: iš to nieko neišeis. Blogas laikas – na, ką gi, tam ir yra žmogus, kad jį pagerintų.

T.Karlailis

Gyvenimo trumpumo mes negauname, o pasidarome jį patys.

Seneka

Gyvenimas yra tai, kas vyksta, kol jūs esate užsiėmęs kitais darbais.

Dž.Lenonas