Jaunystė dažnai nesuvokia savo poelgių prasmės.

R.Tagorė

Kiekviena diena yra vakarykštės mokinė.

Publilijus Siras

Kartą gyvenime Fortūna beldžiasi į kiekvieno žmogaus duris, bet žmogus dažniausiai tuo metu sėdi kaimyninėje smuklėje ir negirdi jos beldimo.

M.Tvenas

Kai protas mus palieka nežinioje, tenka atsiduoti likimo valiai.

Seneka

Kaip turi būti sunku gyventi vien tuo, ką žinai ir ką atmeni, neturint ko tikėtis.

A.Kamiu

Kol mes jauni, naudingi būna ir paklydimai, tik neverta jų tampyti su savimi iki pat senatvės.

J.V.Gėtė

Mokslas yra organizuotas žinojimas. Išmintis yra organizuotas gyvenimas.

I.Kantas

Nedidelis menas pasenti, menas - įveikti senatvę.

J.V.Gėtė

Šykštumas kilnus tik eikvojant laiką.

Seneka

Senatvėje nieko nereikia saugotis taip kaip tinginystės ir dykinėjimo.

Seneka

Tai, kas galėjo būti duota, gali būti ir atimta.

Publilijus Siras

Tikras dosnumas ateičiai yra viską atiduoti dabarčiai.

A.Kamiu

Visas gyvenimas - tik sapnas.

Kalderonas

Gyvenimui reikia judesių.

Aristotelis

Mes ne tam gyvename, kad valgytume, o valgome tam, kad gyventume.

Sokratas

Yra trys draugų rūšys: draugai, kurie jus myli, draugai, kurie jums abejingi, ir draugai, kurie jūsų nekenčia.

N.G. de Šamforas

Gyvenimą galima suprasti tik žvelgiant atgal, o gyventi reikia į priekį.

S.Kjerkgoras

Gyvenimas yra komedija tam, kuris mąsto, ir tragedija tam, kas jaučia.

Epikūras

Kai nereiški gyvenimui jokių pretenzijų, tai viskas, ką tik gauni, yra dovana.

E.M.Remarkas

Mėgstu gyvenimą. Čia yra ką veikti.

R.Šeiksas

Dvidešimties metų žmogų valdo norai, trisdešimties – protas, keturiasdešimties – išimtis.

B.Franklinas

Du kartus negyvename, bet yra daug žmonių, kurie ir vieną kartą gyventi nemoka.

F.Riukertas

Gyvenimas yra medaus ir tulžies derinys.

Apulėjus

Gyvenimas – amžinybės miniatiūra.

R.V.Emersonas

Gyvenimas tik truputį vyresnis už mirtį.

P.Valeri

Gyvenimas – tai ne atostogos. Jei jūs įsisąmoninsite šį požiūrį, jūsų gyvenime atostogų bus pakankamai.

M.Dytrich

Jei norite, kad gyvenimas jums šypsotųsi, iš pradžių dovanokite jam savo gerą nuotaiką.

B.Spinoza

Jei nėra sielvarto gyvenime, nėra ir meilės gyvenimui.

A.Kamiu

Jaunystės gėrybės – jėga ir grožis, senatvės gėrybės – išminties branda.

Demokritas

Ketinant nudirbti didelius darbus, reikia gyventi taip, tarsi ir mirti neteks.

L. de Vovenargas

Kad ir koks apgailėtinas būtų tavo gyvenimas, sutik jį drąsiai ir gyvenk; nevenk jo ir nekeik. Jis ne toks blogas, koks tu pats.

H.D.Toras

Kol aš draugauju su metų laikais, neįsivaizduoju, kad gyvenimas taptų man sunkenybe.

H.D.Toras

Kiekviename gyvenime turi būti truputis lietingo oro.

H.V.Longfeldas

Mirti už draugą kokiomis nors ypatingomis aplinkybėmis ne taip didinga kaip kasdien slapčia jam aukotis.

Stendalis

Mūsų gyvenimas - kova.

Euripidas

Mes randame gyvenime tai, ką patys jam suteikiame.

R.V.Emersonas

Nors žmogaus gyvenimas yra neįkainojamas, mes visad elgiamės taip, tarsi egzistuotų kažkas dar vertingesnio.

A. de Sent Egziuperi

Nebandykite gyventi amžinai, jums nieko neišeis.

Bernardas Šo

Reikia mylėti, neapkęsti, kovoti, tikėtis – tai gali padaryti gyvenimą kartų, tačiau be šito visas gyvenimas – niekai.

J.V.Gėtė

Svarbu ne tai, ar ilgai, bet ar tinkamai tu gyveni.

Seneka

Tiek pasakėčia, tiek gyvenimas vertinamas ne už ilgumą, o už turinį.

Seneka

Tik prasmingai nugyventas gyvenimas – ilgas.

Leonardas da Vinčis

Tikroji žmogaus paskirtis – gyventi, o ne egzistuoti.

Dž.Londonas

Yra trys naudingi ir trys žalingi draugai. Naudingieji – tiesus, nuoširdus ir daug žinantis. Žalingieji – veidmainis, pataikūnas ir plepys.

Konfucijus

Todėl žmonės, vieninteliai iš gyvų padarų žinantys, jog mirtis – visų mūsų dalia, vieninteliai moka ir juoktis, nes juokas juos gelbėja. Atavistinė baimė, užsislėpusi ir dažniausiai neįsąmoninta tūno mumyse nuo vaikystės, ir kai kas nors akimirksniu mus nuo jos išvaduoja, ūmai pajuntame tokį palengvėjimą, kad visą mūsų kūną supurto "šiukštūs traukuliai”. Juokas, komizmas mums duoda valandėlę atokvėpio, leidžia bent trumpam pamiršti mūsų padėtį: tą akimirką, kaimus drebina juokas, esame nemirtingi.

Vercors "Silva"

Gyvenimas trumpas, bet nuobodulys jį prailgina.

Ž.Renaras

Iš kur mes galime žinoti, kas yra mirtis, kol mes nežinome, kas yra gyvenimas.

Konfucijus

Tie, kurie šaukiasi mirties, ją pažįsta tik iš nuogirdų.

V.Mizneris

Jis keliavo... A, užtruko tiek daug laiko, kol jis vėl grįžo prie kelionės pradžios, ten, kur jis pradėjo. Jis keliavo ilgai, tūkstantį mylių jis keliavo. Jis visados norėjo sužinoti, kur tas kelias veda. Jis dirbdavo, kaip ir visi, ir tada pakeldavo savo galvą ir žiūrėdavo į tolį. Tai žmonės jo vis klausdavo: a, ko tu vis žiūri į ten? Aš noriu žinoti, į kur tas kelias veda, - jis atsakydavo.

A, taip, jis norėjo žinoti, kas yra kelio gale. bet kai jis po daug metų kelionės pagaliau priėjo kelio galą – ne, ten jau net nė kelio nebuvo, o tik nedidelis mažas takelis, - ne, ten nebuvo nieko, nieko tik nedidelė krūvelė kiškio spirų. Net kiškio ten jau nebebuvo.

Tada jis suprato visą beprasmingumą sužinot, kas yra kelio gale, ir jis galvojo apie visus tuos metus, praleistus kelionėje – ir jis dabar juokėsi. Jis staiga suprato, kad kažkas jam iškrėtė juoką, kažkas pasijuokė iš jo – ir jis juokėsi. Tą sekundę jis suprato, visiškai suprato viską, ir jis buvo laimingas. Tada, vėl iš naujo, jis pradėjo savo ilgą kelionę atgal.

Ir kai žmonės jo klausdavo: a, tai kas ten yra tame kelio gale? Ne, nėra nieko kelio gale, nėra nieko, tik kiškio tupėta ten, ir spirų palikta, - jis atsakydavo. Taip, taip jis atsakydavo. Bet niekas jam netikėjo.

J.Mekas "Pati pradžios pradžia"

Tai, kas priimta vadinti likimu, iš esmės yra tik žmogaus padarytų kvailysčių visuma.

A.Šopenhaueris