Mes čia dėl to paties, kaip ir visi. Mums buvo duota galimybė gyventi, ir mes tos galimybės neatsisakėme. Tai didis dalykas, gyventi. Didžiausias iš visų. - J. M. Coetzee
Tai kaip gyvenimas, prasideda nežinia kam ir baigiasi nežinia kodėl. - J.Saramago
Gyvenimas pats savaime nėra nei gėris, nei blogis, o tik jų buveinė; koks jis bus, priklausys nuo mūsų pačių. - M.Montenis
Senas žmogus viskuo tiki; vidutinio amžiaus žmogus viskuo nepasitiki; jaunas - viską žino. - O.Vaildas
Gyvenimas tarsi nutekamasis vamzdis. Tai, kas iš jo išbėga, priklauso nuo to, kas į jį buvo nuleista. - T.Lechreris
Gyvenimas duotas tam, kad gyventum. Visada išsaugokite smalsumą. Niekada nenusisukite nuo gyvenimo. - E.Ruzvelt
Bet koks iš tikrųjų gyvenamas gyvenimas yra rizikingas dalykas, ir jei žmogus atsitveria tvoromis nuo rizikos, jis užtveria patį gyvenimą. - K.S.Davisas
Gyvenimas yra tai, ką reikia atlikti dabar arba niekada. Ką renkatės jūs? - R.Heinas
Jūsų gyvenimas priklauso ne tiek nuo to, ką jis jums suteikia, kiek nuo to, ką jūs jam duodate; ne nuo to, kas su jumis atsitinka, kiek nuo to, kaip jūs tai įvertinsite. Žinoma, aplinkybės ir įvykiai nuspalvina gyvenimą, bet tam jums ir duotas protas, kad pasirinktumėte spalvas. - J.H.Milleris
Mūsų pasąmonė priima viską, kuo tikime. Gyvenimas yra labai paprastas. Ką duodame, tą ir gauname. Tikiu, kad už kiekvieną savo gyvenimo patirtį – ir geriausią, ir blogiausią – esame atsakingi patys. Kiekviena mūsų mintis kuria mūsų ateitį. Kiekvienas iš mūsų formuoja savo gyvenimą mintimis ir žodžiais. Jei jūsų požiūris į kokią nors galimybę yra ribotas, tai šita riba jums tampa realybe. Visatos jėgos niekada mūsų nekritikuoja ir neteisia. Ji priima mus tokius, kaip patys save įvertiname. - L.Hay
Nesvarbu, kokį kelią pasirinkai, jis bus nuotykis, jeigu šlovinsi gyvenimą ir pakilsi virš paprasčiausio saugumo ir vidutiniškumo. - D.Sarnoffas
Supratau, kad šiame pasaulyje svarbu, ne kur stovi, o kokia kryptimi judi. Siekdami dangaus kartais privalome plaukti pavėjui, o kartais – prieš vėją. Bet privalome plaukti, o ne dreifuoti ar išmetę inkarą stovėti vietoje. - O.W.Holmesas
Taip yra vykusiai ir gerai sutvarkyta, kad kiekvieno gyvenime būna tam tikrų pauzių ir sustojimų. Tada neatsargiems patariama pagalvoti, o lengvabūdžiams – surimtėti. Tuo metu baigiasi vienas veiksmas ir prasideda naujas. - S.Johnsonas
Dalį laiko iš mūsų vagia, dalį – atima, o dalis nepastebimai nuslysta šalin. - Seneka
Gyvenimas yra veidrodis. Jis atspindi išorėje tai, ką mąstantysis galvoja tyliai. - E.Holmesas
Gyvenimas susideda iš smulkmenų. Labai retai turime galimybę nuveikti daug iš karto. Tikrasis didingumas susideda iš to, kad esame didingi smulkmenose. - Č.Simonsas
Gyvenimas – tai atsakomybės prisiėmimas arba jos vengimas; tai įsipareigojimai arba jų šalinimasis. Mums lemta nuolatos rinktis. Žmogų galima puikiai įvertinti pagal tai, ką jis renkasi. - B.A.Williamsas
Gyvenime nėra ko bijoti. Reikia tik suprasti. - M.Sklodovska-Kiuri
Gyvenimas – keistas mišinys. Būtina jį pažintį tokį, koks jis yra, mėginant pirmiausia jį suprasti, o paskui tobulinti. - R.Tagorė
Gyvenimo viršūnėje žmogus gali jausti, kad dienos skrieja kaip minutės, o minutę gyventa taip intensyviai, tarsi būtų praėjusi visa diena, metai ar net visa amžinybė. Jis arba ji net gali prarasti pojūtį, kad yra kokioje nors apibrėžtoje vietoje. - A.Maslow
Gamtos mums duotas gyvenimas yra trumpas, tačiau atminimas apie gerai nugyventą gyvenimą yra amžinas. - Ciceronas
Gyvenimas – tai formavimosi procesas, būsenų kombinacija, per kurias mes pereiname. Žmonės patiria nesėkmę tada, kai pasirenka vieną būseną ir stengiasi joje pasilikti. Tai- mirties rūšis. - A.Nin
Likimas nulems mūsų gyvenimo pabaigą, kad ir kaip stengtumėmės. - V.Šekspyras
Likimas nėra mums skirtas; jį pasirenkame patys. - A.Toynbee
Mes netikime nemirtingumu todėl, kad negalime to įrodyti, bet stengiamės įrodyti jį, nes negalime netikėti nemirtingumu. - H.Martineau
Prarastas laikas negrįžta. - B.Franklinas
Rask vietą ir laiką kiekvienam darbui ir atklik jį kaip dera. Tada pasieksi didelių laimėjimų ir turėsi daugiau laisvalaikio nei tie, kurie amžinai skuba, tarytum bereikalingai gaudydami prarastą laiką. - T.Edvardsas
Šypsokitės ir įgykite draugų; raukykitės ir įgykite raukšlių. Kam gyvename, jei ne tam, kad pasaulį padarytume šiek tiek palankesnį vienas kitam. - Dž. Eliotas
Tas, kuris protingai išnaudoja laiką, niekada nesiskundžia, kad jam jo trūksta. - T.Džefersonas
Visas gyvenimas – eksperimentas. Kuo daugiau eksperimentų atliekate, tuo geriau. - R.V.Emersonas
Viskam yra metas, ir kiekvienam reikalui tinkamas laikas po dangumi. Laikas gimti ir laikas mirti; laikas sodinti ir laikas rauti, kas pasodinta. - Ekleziasto knyga 3, 1-2
Būti punktualiam reiškia egzistuoti kaip taškui – tam tikru laiku tam tikroje vietoje, arba laiku kur nors atvykti. - K.Vonegutas "Titano sirenos"
Kadangi viskas yra tik reliatyvus Niekas, kam tada kelti šitiek triukšmo; tuo labiau, kad pati tiesa taip pat tik tą akimirką tiesa? Juk neseniai buvo atrasta, jog vakarykštė tiesa rytojaus dieną gali tapti nesąmone. Taigi ar verta eikvoti jėgas ir jaunystę, kad atrastum daugiau nesąmonių? Vienintelis tikras dalykas – mūsų laukia mirtis. Ir vis dėl to gyvenkim! – Kam? Dėl ko? Et!... - A.Strindbergas "Pamišėlio išpažintis"
Ainiai kiekvienam atlygins pagal nuopelnus. - Tacitas
Apie ateitį reikia galvoti, bet nereikia dėl jos kankintis. - N.Gogolis
Ateitis mus jaudina, o praeitis laiko. Štai kodėl dabartis mums išslysta. - G.Floberas
Aš niekad negalvojau apie ateitį. Ji pati ateina pakankamai greit. - A.Einšteinas
Amžius ne ką geresnis, jei ne blogesnis, patarėjas už jaunystę, nes jis daugiau prarado nei įgijo. - H.D.Toras
Dievų numylėtiniai miršta jauni. - E.Moravskis
Dauguma žmonių devyniasdešimčia procentų gyvena praeitimi, septyniais – dabartimi ir tik trys procentai lieka ateičiai. - Dž.E.Steinbekas
Gražios melodijos griežiamos ir senu smuiku. - S.Batleris
Iš amžiaus, nepažinusio vilčių, gimsta amžius, nepažįstąs baimės. - A. de Miusė
Iš senatvės nesijuok – juk tu į ją eini. - Menandras
Joks blogis nėra didelis, jei jis paskutinis. Atėjo pas tave mirtis? Ji būtų baisi, jei galėtų būti su tavimi, bet ji arba nepasirodys, arba greitai bus praeityje, jokiu būdu ne kitaip. - Seneka
Jei nebūtų mirties, gyvenimas mums neatrodytų toks gražus. - N.Gogolis
Kas atmeta mirtį, atmeta gyvybę. - A. de Sent Egziuperi
Klaidinga nuomonė, kad praeitis geresnė už dabartį, matyt, paplitusi visose epochose. - H.Grilis
Kad būtume tokie kaip mūsų protėviai, turime būti geresni: mėgdžiotojas – ne sekėjas. - V.Filipsas
Kas nepamena buvusios laimės, tas jau senis. - Epikūras
Kiekvieną savo amžiaus tarpsnį mes pradedame kaip naujokai, ir ne sykį mums pristinga patirties, nors esame gyvenę jau nemažai metų. - F. de Larošfuko