Aš myliu. Vadinsi aš esu. Aš esu tas, ką myliu.

L.Bethovenas

Įsimylėti nereiškia mylėti... Įsimylėti galima ir neapkenčiant.

F.Dostojevskis

Jei žmogus pyksta, tai dar nereiškia, kad jis blogai elgiasi.

F.Dostojevskis

Laisvė – ne tai, kas dalijama bet kam; laisvė – tai, ką žmonės paima ir yra laisvi tiek, kiek nori tokie būti.

Dž.Boldvinas

Mylint reikia atiduoti visą save ir jausti, kad esi priimamas, o priimti sunkiau, negu atiduoti.

R.Oldingtonas

Nuo meilės yra visokių vaistų, bet nėra nei vieno patikimo.

F. de Larošfuko

Tikėjimas, nors ir labai gilus, niekada nesti pilnutinis. Ji reikia be paliovos kurstyti ar bent stengtis negriauti.

Ž.P.Sartras

Žmogus kenčia. Kankina kitą. Ir ne visada tas, kuris kenčia, yra visų nelaimingiausias.

R.Rolanas

Įsimylėjusieji laimingi iki prisipažinimo.

O.Vaildas

Iš tikrųjų nėra nieko rimtesnio už aistrą.

O.Vaildas

Malonumas skirtas gražiam kūnui, o skausmas - gražiai sielai.

O.Vaildas

Meile neprekiaujama prekyvietėse, ji nesvarstoma prekiautojo svarstyklėmis. Jos, kaip ir intelekto, vienatinis džiaugsmas yra jausti, kad ji gyva.

O.Vaildas

Meilės vertas kiekvienas, išskyrus tą, kuris mano esąs jos vertas.

O.Vaildas

Meilė - didžiausia paslaptis, kurios ieškojo visi pasaulio išminčiai.

O.Vaildas

Niekas taip nesendina žmogaus kaip laimė.

O.Vaildas

Romantikos žavesys - neapibrėžtumas.

O.Vaildas

Širdies gilumoje sentimentalistas visada yra cinikas. Iš tiesų sentimentalumas tėra šventė, kurią kartais leidžia sau cinikas.

O.Vaildas

Vienintelė baisi nelaimė ir vienintelė neatleidžiama nuodėmė pasaulyje - nuobodulys.

O.Vaildas

Akys nemato, jei širdis liepia joms apakti.

Seneka

Blogiausias būdas ilgėtis žmogaus - tai būti kartu su juo ir suprasti, kad jis niekada nebus tavo.

G.G.Marquez

Gali būti, kad šiame pasaulyje tu tik žmogus, bet kam nors tu - visas pasaulis.

G.G.Marquez

Jūsų baimės gali būti įveiktos, jeigu deramai su jomis užsiimsite. Baimė tėra emocija. Visi jausmai gimsta viduje, o galią jiems suteikiame mes patys. Būdami žmonės, esame apdovanoti protu, ir jeigu trokštame šiame gyvenime nors truputį būti laimingi, tai turime vadovautis būtent protu, o ne emocijomis. Emocijos – gyvenimo spalvos, be jų tikriausiai virstume pilkais padarais. Bet mes privalome valdyti emocijas, kitaip jos paims viršų. Tai ypač atsiskleidžia baimėje. Jeigu šiam jausmui duotume valią, jis paverstų mus drebančiais žmonių šešėliais, kuriuos išvaduoti gali tik mirtis.

Dž.M.Wilsonas

Jeigu supykęs žmogus iš karto pamirštų savo pyktį ir remdamasis gėrio bei blogio principu apsvarstytų, kas yra gera ir bloga, troškimai netektų galios ir žlugtų.

Sun-Tzu

Niekada nenustok šypsotis, net kai tau liūdna: kas nors gali įsimylėti tavo šypseną.

G.G.Marquez

Tikras draugas - tas, kuris laikys tave už rankos ir jaus tavo širdį.

G.G.Marquez

Tapk geresniu ir pats suprask, kas esi, prieš sutikdamas naują žmogų ir tikėdamasis, kad jis tave supras.

G.G.Marquez

Vien tik todėl, kad kažkas nemyli tavęs taip, kaip tau norisi, dar nereiškia, kad jis nemyli tavęs iš visos širdies.

G.G.Marquez

Išorė keičiasi priklausomai nuo mūsų jausmų; matome juose stebuklą ir grožį tada, kai iš tiesų patys spinduliuojame stebuklą ir grožį.

K.Džibranas

Vieni niekada neturėjo vilties, kiti nuolat netenka jos.

J.S.Lecas

Bailys negali mylėti – tai stipriųjų bruožas.

M.K.Gandis

Meilė gali pakęsti tas ydas, kurių nesugebame atsikratyti.

J.Jelinekas

Meilė – daugiau nei teisingumas.

H.V.Bičeris

Mylėk savo artimą kaip save patį.

Evangelija pagal Matą 19, 19

Niekas negali būti dėkingas pats sau. Dėkingumas keliauja iš vieno žmogaus kitam.

Tomas Akvinietis

Apgaulinga visą gyvenimo prasmę daryti priklausomą nuo tokių audringų jausmų kaip meilė.

M.Sklodovska-Kiuri

Būti mylimam – tai daugiau negu būti turtingam, nes būti mylimam – tai būti laimingam.

K.Tiljė

Didelė ir aistringa moters meilė pasižymi pirmiausia sugebėjimu be galo aukotis.

S.Cveigas

Dažnai matome, kad vyras ne kažin koks, o moteris nuostabi. Vadinasi, nežinome slapto šio vyro privalumo, kuri įvertino moteris: meilė yra išranki, o tai ir yra tikroji meilė.

M.Prišvinas

Išsiskyrimas meilei yra kaip vėjas ugniai; silpną jis gesina, o didelę įpučia.

R. De Biusi-Rabiutenas

Įsimylėti nereiškia mylėti... Įsimylėti galima ir neapkenčiant.

F.Dostojevskis

Išsiskyrimas – tai visada tik vakaro žara, paskutinis šviesos blyksnis prieš temstant.

S.Cveigas

Juo švaresnė ugnis, tuo mažiau dūmų, juo tyresnė žmogaus meilė, tuo mažiau žodžių.

J.H.Pestalocis

Kuo žmogus stipresnio charakterio, tuo mažiau linkęs į meilės nepastovumą.

Stendalis

Kai esi mylimas, neabejoji niekuo. Kai myli pats, abejoji viskuo.

S.G.Kolet

Meilė – nepažįstama šalis, į kurią visi mes plaukiame kiekvienas savo laivu, ir kiekvienas esame savo laivo kapitonas, vairuojąs laivą savuoju keliu. Meilės pagrindas – baimės nepažįstantis visiškas pasitikėjimas.

M.Prišvinas

Meilei prasidedant, įsimylėjėliai kalbasi apie ateitį. Meilei baigiantis, - apie praeitį.

A.Morua

Meilė – tai du sujungti delnai. Ir gurkšnis vandens juose: gyvenimas.

J.Marčinkevičius

Meilė – tai erdvė ir laikas, suvokiami širdžiai.

M.Prustas

Meilė – tai vieškelis į saulę, grįstas aštriais deimantais, kuriuo turi eiti basas.

M.K.Čiurlionis

Meilė – tai akimirka, švystelėjanti visų saulių ir žvaigždžių visatos spindėjimu.

M.K.Čiurlionis