Paprastai apie žmogų galima spręsti iš to, iš jis juokiasi.

V.Mizneris

Ten, kur nėra įvairovės, nėra ir malonumo.

Publilijus Siras

Tikras džiaugsmas - dalykas rimtas.

Seneka

Tėvai myli savo vaikus nerimastinga ir atlaidžia meile, kuri juos gadina. Yra ir kita meilė, atidi ir rami, kuri juos daro laimingus.

D.Didro

Žmonės, kurie iš didelės meilės išsižada asmeninio gyvenimo, gal ir praturtina save, tačiau neabejotinai nuskurdina tuos, kuriuos pasirinko mylėti.

A.Kamiu

Aistrą pranoksta tikras jausmas.

A.Morua

Be tam tikros mąstymo kultūros negali būti subtilių jausmų.

A.Fransas

Jausmą galima priversti nutilti, bet neįmanoma nurodyti jam ribų.

F.F.Hekeris

Jausmai neapgauna; apgauna jais remiantis susidaryta nuomonė.

J.V.Gėtė

Kiekvienas samprotavimas baigiasi nuolaida jausmui.

B.Paskalis

Meilė – egoistiškiausias iš visų jausmų.

R.B. de Konstanas

Ne idėja, o jausmu patraukiami žmonės.

H.Tenas

Tikras jausmas nedalomas: arba jis vientisas, arba jo nėra.

H. de Balzakas

Tik tie jausmai šventi, kurie perėjo metų, išbandymų žaizdrą ir nesibaigia dėl geografijos ar metų laikų.

A.Gercenas

Tiems, kuriems nesvetimas pykčio jausmas, nesvetimas ir meilės jausmas.

V.Hugo

Visa mūsų išmintis randasi iš jausmų.

Leonardas da Vinčis

Visus didžiausius atradimus padarė tie žmonės, kurių jausmai pranoko mintis.

Č.H.Parkcherstas

Draugystė turi būti daug pakantesnė nei meilė.

M.F.Žanlis

Nesielvartauk, kad žmonės tavęs nepažįsta, liūdniau, kai tu nepažįsti žmonių.

Konfucijus

Būti nemylimam - tai nesėkmė. Nemylėti - štai nelaimė!

A.Kamiu

Jeigu sau ramybės nerandame savyje, veltui jos ieškosime kitur.

F. de Larošfuko

Meilė gydo žmones - ir tuos, kurie myli ir tuos, kurie yra mylimi.

K.Menindžeris

Patikimiausia priemonė išvengti nelaimės – nereikalauti pernelyg didelės laimės.

A.Šopenhaueris

Draugystę daro neišardomą ir jos žavesį didina jausmas, kurio stinga meilei, - pasitikėjimas.

H. de Balzakas

Dėkingumas ne visada iškalbingas.

Volteras

Žodis, einantis iš širdies, pasiekia širdį.

G.Nizami

Pamilkite tuos, kurių kitokie įsitikinimai, ir pamatysite, kaip išlošite.

N.Gogolis

Kokia nauda žmogui jeigu jis laimės visą pasaulį, bet praras savo sielą?

Svarbiausia yra pripažinti grožį ir neprarasti sugebėjimo žavėtis. Pamatęs groži tuose dalykuose, kurių nekenti, gali juos nugalėti.

M.Larsen

Užuojauta - blogas palydovas, bet dar blogiau, kai ji tampa tikslu.

E.M.Remarkas

Harmonija: turėk priešą savyje, su kuriuo galėtum kovoti ne tik laimėdamas.

V.Karalius

Juoką galima dėti net į pamatus, bet reikalingi ir akmenys.

V.Karalius

Pasijuok pats iš savęs: kiti ne visada paslaugūs.

V.Karalius

Baisūs išgyvenimai leidžia atspėti, ar tas, kas juos patyrė, pats nėra baisus.

F.Nyčė

Kas jaučiasi sutvertas stebėti, o ne tikėti, tam visi tikintys atrodo pernelyg triukšmingi ir įkyrūs - jis nuo jų ginasi.

F.Nyčė

Kas kovoja su siaubūnais, tesisaugo, kad pats netaptų siaubūnu. Ir kai ilgai žiūri į bedugnę, bedugnė irgi žvelgia į tave.

F.Nyčė

Didelis skirtumas - žmogus negali nusidėti ar nenori.

Seneka

Jei esi visiškai tikras dėl savo nevilties, privalai elgtis taip, tarsi turėtum viltį, - arba nusižudyti. Kančia neduoda jokių teisių.

A.Kamiu

Kiekvienas yra nelaimingas tiek, kiek tiki toks esąs.

Seneka

Kiekvienas mūsų nešioja savyje tarsi mažytes kapinaites, kuriose ilsisi tie, kuriuos mylėjome.

Romenas Rolanas

Laimė - trumpa stotelė tarp "per mažai" ir "per daug".

M.Heidegeris

Laimė nėra kažkas ką tu patiri, tai kažkas, ką tu prisimeni.

O.Levantas

Nėra tokio skausmo, kurio negalima būtų ištverti.

N.Gogolis

Ten, kur visi kuproti, nuostabi figūra tampa bjauri.

H. de Balzakas

Triukšmingumas nieko neįrodo. Gana dažnai višta, sudėjusi viso labo tik kiaušinį, kudakuoja tarsi pagimdžiusi asteroidą.

M.Tvenas

Visa, ko nenuspalvino meilė, - nespalvota.

G.Hauptmanas

Vienam džiaugtis truputi liūdna.

G.E.Lesingas

...Žmogus nešiojasi tik pusę savo sielos ir tampa tobulas tik suradęs ir pamilęs kitą, kuris turi antrąją pusę. Dėl to mylėti galima tiktai vieną kartą, o tokia meilė esanti būtina ir amžina.

A.Kamiu

Žmogaus gyvenimas kupinas laimės daugiausia dėl to, kad žmogus amžinai laukia, jog netrukus bus laimingas.

E.A.Po

Žmogaus gyvenime būna tik dvi tikros meilės - pirmoji meilė - ji miršta pati, - ir paskutinioji - nuo kurios mirštama.

A.Diuma