Protingas žmogus gali būti įsimylėjęs kaip beprotis, bet ne kaip kvailys.

F. de Larošfuko

Savo meile suteikiame daiktams grožio.

A.Fransas

Tu pasidarai amžinai atsakingas už tą, su kuriuo susibičiuliauji.

A. de Sent Egziuperi

Didelio žmogaus skaisčią širdį vienatvė dar labiau nuskaidrina, o kieta mažo žmogaus širdis vienatvėje pasidaro dar šiurkštesnė.

E.Hemingvėjus

Geriau būti vienam negu prastoje draugijoje.

Dž.Rėjus

Kodėl žmonės paprastai vengia vienatvės? Todėl, kad retas kuris, būdamas pats su savimi, džiaugiasi malonia draugija.

K.Dosi

Mano manymu, sveika didesnę laiko dalį praleisti vienumoje. Draugija, netgi geriausia, greit ima varginti ir blaško. Man patinka būti vienam. Aš niekad nebuvau sutikęs geresnio draugo už vienumą.

H.D.Toras

Vienatvės neįmanoma užpildyti prisiminimais, jie ją tik pagilina.

G.Floberas

Žmogus kenčia baisiausiai, jei ra priverstas gyventi tik vienas ir galvoti tik apie save.

B.Paskalis

Aplinkybės, darančios žmones nelaimingus, dažnai daro juos ir prietaringus.

Seneka Vyresnysis

Aš matau, kad žmonės kvaili, kai skundžiasi didelėmis kančiomis. Skausmas ne toks jau didelis, tik štai krūtinė, kurioje jis turi tilpti, paprastai per ankšta.

H.Heinė

Būti nelaimingam taip lengva, taip kvaila, taip visiems prieinama! Norėti būti nelaimingam arba paprasčiausia pasirinkti nelaimę, vadinasi, nieko nenorėti.

H.Bazenas

Dvasios ramybė – geriausias palengvinimas nelaimėje.

Plautas

Galima išvengti nelaimių, pasiųstų dangaus, tačiau nepavyksta pakelti nelaimių, kurias patys užsitraukiame.

Mencijus

Mes dažnai guodžiamės smulkmenomis, nes jos mus įskaudina.

B.Paskalis

Nelaimingas tas, kuris nemoka išgyventi nelaimių.

P.K.Buastas

Nelaimė žmogui duoda proto, nors jo ir nepraturtina.

Dž.Rėjus

Nelaimė – kiekvieno didžioji mokytoja.

K.Bini

Ne liūdesys mūsų liūdnas, o mūsų pigūs džiaugsmai.

H.D.Toras

Nelaimingas tas, kuris niekuo netiki.

V.Hugo

Neviltis – tai paskutinis ginklas, kuris kartais atneša pergalę.

V.Hugo

Nelaimė ne tai, kad nesutikai laimės, bet kad ją praleidai.

A.F.Bekas

Panašiai kaip titnagas slepia nežinomą kibirkštį, skeliamą tik plieno smūgiais, taip lobiai, esantys mumyse, atsiveria tik ištikus negandoms.

H.V.Šo

Skausmas yra gyvas skausmo įsivaizdavimas: sukaupk valią tą vaizdinį pakeisti, jį atmesk, liaukis skundęsis, ir skausmas dings.

M.Aurelijus

Susitaikydamas nelaimingasis tik padidina sielvartą.

H. de Balzakas

Tai kad kiekvienas gimimas yra kančia, dar nereiškia, kad kiekviena kančia yra gimimas.

Vinė

Teisingumas blogį baudžia, viltis nori jį ištaisyti, o meilė jo nepastebi.

F.Diurenmatas

Laimingas ne tas, kuris toks kam nors atrodo, o tas, kuris pats toks jaučiasi.

Publilijus Siras

Laimingieji turi vieną trūkumą, kurio niekad neatsikrato: jie laiko nelaiminguosius pačius savo nelaimių kaltininkais.

E.P.Bošenas

Laimingieji neturi stengtis būti dar laimingesni.

T.Fontanė

Laimė yra žinoti savo galimybių ribas ir būti jomis patenkintam.

R.Rolanas

Norint būti laimingam su žmonėmis, reikia prašyti jų tik to, ką jie pajėgia.

T.Bernaras

Reikia būti santūriam, kai kalbi apie savo laimę.

Ž.Renaras

Svetima laimė visad mums atrodo perdėta.

Š.Monteskjė

Sunku pasakyti, kas atneša laimę. Turtas ir neturtas, be abejo, to padaryti negali.

K.Chabardas

Gera netekti tokio džiaugsmo, su kuriuo kartu išnyksta ir liūdesys.

Publilijus Siras

Ištikimieji pažysta tik banaliąją meilės pusę; meilės tragedijas patiria tik neištikimieji.

O.Vaildas

Juokas slopina įtampą, nes jis yra poilsis.

Aristotelis

Juokitės, jei esate išmintingi.

Marcialis

Laimingiausias yra tas, kuris suteikia laimę kuo daugiau žmonių.

D.Didro

Laikas atšaldo ir niekina mažą meilę, tačiau didina ir stiprina didelę, panašiai kaip vėjas kad gesina žvakę, bet įpučia gaisro liepsną.

G.Ruskin

Mes nebegalime pamilti antrą kartą tų, kuriuos kartą nustojome mylėti.

F. de Larošfuko

Mylėti reikia ne tai kas amžina, o tai kas du kartus nesikartoja.

V.Petkevičius

Meilės pradžia ir pabaiga panašios: susitikus trūksta žodžių.

A. de Sent-Egziuperi

Meilė parodo žmogui, koks jis turėtų būti.

A.Čechovas

Meilė panaši į tymus: kuo vėliau ateina, tuo pavojingesnė.

D.Džeroldas

Meilė - nelyginant medis: ji išauga pati, giliai suleidžia šaknis į mūsų būtybę ir neretai žaliuoja ir žydi net mūsų širdies griuvėsiuose.

V.Hugo

Nelaimė dažnai suteikia viltį šaunumui.

Seneka

Negalima mylėti nei to, kurio bijai, nei to, kuris bijo tavęs.

Ciceronas

Ne tik meilė, bet ir draugystė gimsta iš vieno žvilgsnio. Kaip didžiulę knygą galima sutalpinti fotojuostoje, taip ir visą gyvenimą galima sutalpinti viename žvilgsnyje. Ir jeigu kažkas per akimirką perskaito pačius svarbiausius puslapius - jis jau tavo draugas.

J.Mačiukevičius