Laimė - tai nepaprastas dalykas: labai sunku ją rasti savy ir visai neįmanoma - kitur.

N.S.R. de Šamforas

Meilės neturi suteršti draugystė. Galas yra galas.

E.M.Remarkas "Triumfo arka"

Menkas liūdesys šnekus, didis sielvartas bežadis.

Vergilijus

Mūsų laimei daug svarbiau tai, kas mes esame, o ne ką mes turime.

A.Šopenhaueris

Mūsų slepiami jausmai yra daug galingesni už atvirai reiškiamus.

H. de Balzakas

Meilė – vienintelė aistra, nepripažįstanti nei praeities, nei ateities.

H. de Balzakas

... nes mylėjau jį, nors jis buvo pamišęs, ir galbūt mylėjau jį kaip tik už pamišimą, nes jo pamišimas buvo gražesnis už kitų žmonių išmintį.

M.Waltari "Sinuhė egiptietis"

Nė pats velnias nieko negali padaryti žmogui, kol jis dar sugeba juoktis.

A.Miuntė "Knyga apie San Mikelę"

Ne malonumas, o skausmo nebuvimas rūpi išminčiui.

Aristotelis

Palaiminti idiotai, nes jie laimingiausia žmonės pasaulyje.

A.Škėma "Balta drobulė"

Širdis yra geriausias vadovas.

H. de Balzakas

Tikiu, jog vaizduotė yra stipresnė nei žinios.
Kad mitas įtikimesnis nei istorija.
Kad svajonės daug galingesnės nei faktai.
Kad viltis visada nugali patyrimą.
Kad juokas - vienintelis vaistas nuo visų nelaimių.
Ir dar tikiu, jog meilė stipresnė už mirtį.

Anonimas

Tie, kuriuos mes mylime, brangūs mums ne savo stiprybe, o silpnumu.

V.S.Moemas

Visos mūsų nelaimės atsiranda dėl to, kad mes nemokame būti vieni.

Ž. de la Briujeras

Verčiau būsiu ryškiausias meteoras negu amžina, bet susnūdusi planeta...

Dž.Londonas

Visi esame lyg rašalas. Kiti - lyg popierius. Ir jei ne vienų juodumas, kiti būtume nebyliai. Ir jei ne vienų baltumas, kiti būtume akli.

K.Džibranas

Žmogaus esybės vertė lemia, ar jis vengia vienatvės, ją pakenčia arba mėgsta, nes vienatvėje menkysta jaučia visą savo menkumą, o didis protas - visą savo didybę, žodžiu, kiekvienas regi save tokį, koks iš tikrųjų yra.

A.Šopenhaueris

Žmogus nėra laisvas nedaryti to, kas iš visų įmanomų veiksmų jam teikia daugiausia malonumų.

Stendalis