Aš myliu. Vadinsi aš esu. Aš esu tas, ką myliu. - L.Bethovenas
Įsimylėti nereiškia mylėti... Įsimylėti galima ir neapkenčiant. - F.Dostojevskis
Jei žmogus pyksta, tai dar nereiškia, kad jis blogai elgiasi. - F.Dostojevskis
Laisvė – ne tai, kas dalijama bet kam; laisvė – tai, ką žmonės paima ir yra laisvi tiek, kiek nori tokie būti. - Dž.Boldvinas
Mylint reikia atiduoti visą save ir jausti, kad esi priimamas, o priimti sunkiau, negu atiduoti. - R.Oldingtonas
Nuo meilės yra visokių vaistų, bet nėra nei vieno patikimo. - F. de Larošfuko
Tikėjimas, nors ir labai gilus, niekada nesti pilnutinis. Ji reikia be paliovos kurstyti ar bent stengtis negriauti. - Ž.P.Sartras
Žmogus kenčia. Kankina kitą. Ir ne visada tas, kuris kenčia, yra visų nelaimingiausias. - R.Rolanas
Įsimylėjusieji laimingi iki prisipažinimo. - O.Vaildas
Iš tikrųjų nėra nieko rimtesnio už aistrą. - O.Vaildas
Malonumas skirtas gražiam kūnui, o skausmas - gražiai sielai. - O.Vaildas
Meile neprekiaujama prekyvietėse, ji nesvarstoma prekiautojo svarstyklėmis. Jos, kaip ir intelekto, vienatinis džiaugsmas yra jausti, kad ji gyva. - O.Vaildas
Meilės vertas kiekvienas, išskyrus tą, kuris mano esąs jos vertas. - O.Vaildas
Meilė - didžiausia paslaptis, kurios ieškojo visi pasaulio išminčiai. - O.Vaildas
Niekas taip nesendina žmogaus kaip laimė. - O.Vaildas
Romantikos žavesys - neapibrėžtumas. - O.Vaildas
Širdies gilumoje sentimentalistas visada yra cinikas. Iš tiesų sentimentalumas tėra šventė, kurią kartais leidžia sau cinikas. - O.Vaildas
Vienintelė baisi nelaimė ir vienintelė neatleidžiama nuodėmė pasaulyje - nuobodulys. - O.Vaildas
Akys nemato, jei širdis liepia joms apakti. - Seneka
Blogiausias būdas ilgėtis žmogaus - tai būti kartu su juo ir suprasti, kad jis niekada nebus tavo. - G.G.Marquez
Gali būti, kad šiame pasaulyje tu tik žmogus, bet kam nors tu - visas pasaulis. - G.G.Marquez
Jūsų baimės gali būti įveiktos, jeigu deramai su jomis užsiimsite. Baimė tėra emocija. Visi jausmai gimsta viduje, o galią jiems suteikiame mes patys. Būdami žmonės, esame apdovanoti protu, ir jeigu trokštame šiame gyvenime nors truputį būti laimingi, tai turime vadovautis būtent protu, o ne emocijomis. Emocijos – gyvenimo spalvos, be jų tikriausiai virstume pilkais padarais. Bet mes privalome valdyti emocijas, kitaip jos paims viršų. Tai ypač atsiskleidžia baimėje. Jeigu šiam jausmui duotume valią, jis paverstų mus drebančiais žmonių šešėliais, kuriuos išvaduoti gali tik mirtis. - Dž.M.Wilsonas
Jeigu supykęs žmogus iš karto pamirštų savo pyktį ir remdamasis gėrio bei blogio principu apsvarstytų, kas yra gera ir bloga, troškimai netektų galios ir žlugtų. - Sun-Tzu
Niekada nenustok šypsotis, net kai tau liūdna: kas nors gali įsimylėti tavo šypseną. - G.G.Marquez
Tikras draugas - tas, kuris laikys tave už rankos ir jaus tavo širdį. - G.G.Marquez
Tapk geresniu ir pats suprask, kas esi, prieš sutikdamas naują žmogų ir tikėdamasis, kad jis tave supras. - G.G.Marquez
Vien tik todėl, kad kažkas nemyli tavęs taip, kaip tau norisi, dar nereiškia, kad jis nemyli tavęs iš visos širdies. - G.G.Marquez
Išorė keičiasi priklausomai nuo mūsų jausmų; matome juose stebuklą ir grožį tada, kai iš tiesų patys spinduliuojame stebuklą ir grožį. - K.Džibranas
Vieni niekada neturėjo vilties, kiti nuolat netenka jos. - J.S.Lecas
Bailys negali mylėti – tai stipriųjų bruožas. - M.K.Gandis
Meilė gali pakęsti tas ydas, kurių nesugebame atsikratyti. - J.Jelinekas
Meilė – daugiau nei teisingumas. - H.V.Bičeris
Mylėk savo artimą kaip save patį. - Evangelija pagal Matą 19, 19
Niekas negali būti dėkingas pats sau. Dėkingumas keliauja iš vieno žmogaus kitam. - Tomas Akvinietis
Apgaulinga visą gyvenimo prasmę daryti priklausomą nuo tokių audringų jausmų kaip meilė. - M.Sklodovska-Kiuri
Būti mylimam – tai daugiau negu būti turtingam, nes būti mylimam – tai būti laimingam. - K.Tiljė
Didelė ir aistringa moters meilė pasižymi pirmiausia sugebėjimu be galo aukotis. - S.Cveigas
Dažnai matome, kad vyras ne kažin koks, o moteris nuostabi. Vadinasi, nežinome slapto šio vyro privalumo, kuri įvertino moteris: meilė yra išranki, o tai ir yra tikroji meilė. - M.Prišvinas
Išsiskyrimas meilei yra kaip vėjas ugniai; silpną jis gesina, o didelę įpučia. - R. De Biusi-Rabiutenas
Įsimylėti nereiškia mylėti... Įsimylėti galima ir neapkenčiant. - F.Dostojevskis
Išsiskyrimas – tai visada tik vakaro žara, paskutinis šviesos blyksnis prieš temstant. - S.Cveigas
Juo švaresnė ugnis, tuo mažiau dūmų, juo tyresnė žmogaus meilė, tuo mažiau žodžių. - J.H.Pestalocis
Kuo žmogus stipresnio charakterio, tuo mažiau linkęs į meilės nepastovumą. - Stendalis
Kai esi mylimas, neabejoji niekuo. Kai myli pats, abejoji viskuo. - S.G.Kolet
Meilė – nepažįstama šalis, į kurią visi mes plaukiame kiekvienas savo laivu, ir kiekvienas esame savo laivo kapitonas, vairuojąs laivą savuoju keliu. Meilės pagrindas – baimės nepažįstantis visiškas pasitikėjimas. - M.Prišvinas
Meilei prasidedant, įsimylėjėliai kalbasi apie ateitį. Meilei baigiantis, - apie praeitį. - A.Morua
Meilė – tai du sujungti delnai. Ir gurkšnis vandens juose: gyvenimas. - J.Marčinkevičius
Meilė – tai erdvė ir laikas, suvokiami širdžiai. - M.Prustas
Meilė – tai vieškelis į saulę, grįstas aštriais deimantais, kuriuo turi eiti basas. - M.K.Čiurlionis
Meilė – tai akimirka, švystelėjanti visų saulių ir žvaigždžių visatos spindėjimu. - M.K.Čiurlionis