Protingas žmogus gali būti įsimylėjęs kaip beprotis, bet ne kaip kvailys. - F. de Larošfuko
Savo meile suteikiame daiktams grožio. - A.Fransas
Tu pasidarai amžinai atsakingas už tą, su kuriuo susibičiuliauji. - A. de Sent Egziuperi
Didelio žmogaus skaisčią širdį vienatvė dar labiau nuskaidrina, o kieta mažo žmogaus širdis vienatvėje pasidaro dar šiurkštesnė. - E.Hemingvėjus
Geriau būti vienam negu prastoje draugijoje. - Dž.Rėjus
Kodėl žmonės paprastai vengia vienatvės? Todėl, kad retas kuris, būdamas pats su savimi, džiaugiasi malonia draugija. - K.Dosi
Mano manymu, sveika didesnę laiko dalį praleisti vienumoje. Draugija, netgi geriausia, greit ima varginti ir blaško. Man patinka būti vienam. Aš niekad nebuvau sutikęs geresnio draugo už vienumą. - H.D.Toras
Vienatvės neįmanoma užpildyti prisiminimais, jie ją tik pagilina. - G.Floberas
Žmogus kenčia baisiausiai, jei ra priverstas gyventi tik vienas ir galvoti tik apie save. - B.Paskalis
Aplinkybės, darančios žmones nelaimingus, dažnai daro juos ir prietaringus. - Seneka Vyresnysis
Aš matau, kad žmonės kvaili, kai skundžiasi didelėmis kančiomis. Skausmas ne toks jau didelis, tik štai krūtinė, kurioje jis turi tilpti, paprastai per ankšta. - H.Heinė
Būti nelaimingam taip lengva, taip kvaila, taip visiems prieinama! Norėti būti nelaimingam arba paprasčiausia pasirinkti nelaimę, vadinasi, nieko nenorėti. - H.Bazenas
Dvasios ramybė – geriausias palengvinimas nelaimėje. - Plautas
Galima išvengti nelaimių, pasiųstų dangaus, tačiau nepavyksta pakelti nelaimių, kurias patys užsitraukiame. - Mencijus
Mes dažnai guodžiamės smulkmenomis, nes jos mus įskaudina. - B.Paskalis
Nelaimingas tas, kuris nemoka išgyventi nelaimių. - P.K.Buastas
Nelaimė žmogui duoda proto, nors jo ir nepraturtina. - Dž.Rėjus
Nelaimė – kiekvieno didžioji mokytoja. - K.Bini
Ne liūdesys mūsų liūdnas, o mūsų pigūs džiaugsmai. - H.D.Toras
Nelaimingas tas, kuris niekuo netiki. - V.Hugo
Neviltis – tai paskutinis ginklas, kuris kartais atneša pergalę. - V.Hugo
Nelaimė ne tai, kad nesutikai laimės, bet kad ją praleidai. - A.F.Bekas
Panašiai kaip titnagas slepia nežinomą kibirkštį, skeliamą tik plieno smūgiais, taip lobiai, esantys mumyse, atsiveria tik ištikus negandoms. - H.V.Šo
Skausmas yra gyvas skausmo įsivaizdavimas: sukaupk valią tą vaizdinį pakeisti, jį atmesk, liaukis skundęsis, ir skausmas dings. - M.Aurelijus
Susitaikydamas nelaimingasis tik padidina sielvartą. - H. de Balzakas
Tai kad kiekvienas gimimas yra kančia, dar nereiškia, kad kiekviena kančia yra gimimas. - Vinė
Teisingumas blogį baudžia, viltis nori jį ištaisyti, o meilė jo nepastebi. - F.Diurenmatas
Laimingas ne tas, kuris toks kam nors atrodo, o tas, kuris pats toks jaučiasi. - Publilijus Siras
Laimingieji turi vieną trūkumą, kurio niekad neatsikrato: jie laiko nelaiminguosius pačius savo nelaimių kaltininkais. - E.P.Bošenas
Laimingieji neturi stengtis būti dar laimingesni. - T.Fontanė
Laimė yra žinoti savo galimybių ribas ir būti jomis patenkintam. - R.Rolanas
Norint būti laimingam su žmonėmis, reikia prašyti jų tik to, ką jie pajėgia. - T.Bernaras
Reikia būti santūriam, kai kalbi apie savo laimę. - Ž.Renaras
Svetima laimė visad mums atrodo perdėta. - Š.Monteskjė
Sunku pasakyti, kas atneša laimę. Turtas ir neturtas, be abejo, to padaryti negali. - K.Chabardas
Gera netekti tokio džiaugsmo, su kuriuo kartu išnyksta ir liūdesys. - Publilijus Siras
Ištikimieji pažysta tik banaliąją meilės pusę; meilės tragedijas patiria tik neištikimieji. - O.Vaildas
Juokas slopina įtampą, nes jis yra poilsis. - Aristotelis
Juokitės, jei esate išmintingi. - Marcialis
Laimingiausias yra tas, kuris suteikia laimę kuo daugiau žmonių. - D.Didro
Laikas atšaldo ir niekina mažą meilę, tačiau didina ir stiprina didelę, panašiai kaip vėjas kad gesina žvakę, bet įpučia gaisro liepsną. - G.Ruskin
Mes nebegalime pamilti antrą kartą tų, kuriuos kartą nustojome mylėti. - F. de Larošfuko
Mylėti reikia ne tai kas amžina, o tai kas du kartus nesikartoja. - V.Petkevičius
Meilės pradžia ir pabaiga panašios: susitikus trūksta žodžių. - A. de Sent-Egziuperi
Meilė parodo žmogui, koks jis turėtų būti. - A.Čechovas
Meilė panaši į tymus: kuo vėliau ateina, tuo pavojingesnė. - D.Džeroldas
Meilė - nelyginant medis: ji išauga pati, giliai suleidžia šaknis į mūsų būtybę ir neretai žaliuoja ir žydi net mūsų širdies griuvėsiuose. - V.Hugo
Nelaimė dažnai suteikia viltį šaunumui. - Seneka
Negalima mylėti nei to, kurio bijai, nei to, kuris bijo tavęs. - Ciceronas
Ne tik meilė, bet ir draugystė gimsta iš vieno žvilgsnio. Kaip didžiulę knygą galima sutalpinti fotojuostoje, taip ir visą gyvenimą galima sutalpinti viename žvilgsnyje. Ir jeigu kažkas per akimirką perskaito pačius svarbiausius puslapius - jis jau tavo draugas. - J.Mačiukevičius