Lengviausiai pasiklystama einant į dangų: arba nėra ko paklausti, arba sutiktieji atsako nesuprantama kalba. - V.Karalius
Atsiriaugėjimas nutraukia pačius aukščiausius žmogiškus apmąstymus. Iš čia, jeigu norima, galima padaryti išvadą, bet jeigu norima, galima jokiu išvadų ir nedaryti. - L.Šestov
Paprastai paskutinis juokiasi tas, kuriam priešakyje stinga vieno danties. - B.Spinoza
Jeigu kompiuteriai per daug galingi, reikia įsteigti jų komisiją, ir tada jiems bus galas. - B.Bromide
Jokia problema nėra tiek rimta, kad negalėtum nuo jos pabėgti. - Č.Šulcas
Bankas - tai vieta, kur tau paskolina lietsargį esant geram orui, ir pareikalauja jį gražinti, kai prasideda lietus. - R.Frostas
Pinigai ne visada atneša laimę. Žmonės su 10 milijonų dolerių nėra laimingesni už žmones su 9 milijonais dolerių. - H.Brown
TV yra prietaisas, leidžiantis žmonėms, kurie neturi ką veikti, stebėti tuos, kurie negali nieko nuveikti. - Fredas Alenas
Esu keltuvinis angelas operetinėje uniformoje. Šitokios rūšies angelai linksmai nusiteikę. Jų užpakaliukai rausvi. Jie išdrįsta patį Dievą timptelti už skverno, kai Jis sprendžia tragiškąsias visatos problemas. Ir Dievas atlaidžiai nusišypso. "ė, jūs, vaikinukai, marš pas švenčiausiąją Panelę, tegul Ji išduoda jums po riestainį Mano Vardu.” Ir angelai skrenda būriu, žnaibydami vienas antrą, ir danguje sklinda neapsakomas triukšmas, ir net šventas Tomas Akvinietis pakelia galvą nuo rašomo laiško. - A.Škėma "Balta drobulė"
Rusų inteligentija visada turėjo tris klausimus: ką daryti, kas kaltas ir kur mano akiniai.
Baliono kompleksas neišvengiamas: žmogus nori būti aukštai, o paskui jis priverstas ten likti, kad niekas nepradurtų. - V.Karalius
Dykuma ne tik žada, bet ir ištesi: kantrieji sulaukia miražo. - V.Karalius
Didingojo galva sutvarkyta didingai: joje yra ir minčių laukiamasis. - V.Karalius
Fotogeniška idėja gali turėti didesnio pasisekimo, negu gili idėja. - V.Karalius
Guminės lėlės ir guminiai dievai patogūs: juos galima dažnai maudyti. - V.Karalius
Genialus numatymas: tašką padėti iš ryto, sakinį užbaigti vakare. - V.Karalius
Genialus aktorius pritrūko talento nueiti nuo scenos. - V.Karalius
Iš kur galėjo žinoti akmenskaldys, kad jam pakišo išminties akmenį? - V.Karalius
Įstatymų dvasia motiniška: ji šypsosi, kai išdykauja įstatymo raidė. - V.Karalius
Išsinuomotoj dykumoj negimsta pranašiškos mintys. - V.Karalius
Kai teorija patogi kaip pagalvis, teoretikai bematant užknarkia. - V.Karalius
Keistas reiškinys: eini šunkeliu, o sutinki žmones. - V.Karalius
Lengviausia vainikuoti nulį: jis turi reikalingą formą. - V.Karalius
Laisvė - susitikimas su pasauliu be įkyrių tarpininkų. - V.Karalius
Milžinas nematuojamas taip tiksliai, kaip nykštukai. - V.Karalius
Mumyse tiek prasmės, kiek laikrodyje laiko. - V.Karalius
Nepaprastųjų paprastumas nelygus paprastųjų nepaprastumui. - V.Karalius
Nuo kaukės lieka žymės - patartina nešioti pokaukį. - V.Karalius
Oro pilims statyti leidimas nebūtinas. - V.Karalius
Pavojinga neturėti kaukės: tiek norinčių demaskuoti. - V.Karalius
Plataus kelio pagunda: jei per tiesus - imi vingiuoti pačiu keliu. - V.Karalius
Sąmoningumo pradžia - uždrausto obuolio nuskynimas. - V.Karalius
Satyra prasidėjo, kai dievas paklausė Adomą: "Kaip tau patinka rojus?", o anas atsakė: "Labai!" - V.Karalius
Sunkiausiai užgyja galva, praskelta išminties akmeniu. - V.Karalius
Tikėjimas - vienas didžiausių patogumų: nebereikia ieškoti. - V.Karalius
Tiek plepėjimo, kad jau reikalinga kasdienė tylos minutė gyviesiems pagerbti. - V.Karalius
Tiek visokių apėjimų, kad atsiranda ištisas apėjimų eismas! - V.Karalius
Technikos pateisinimas arba paskutinis technikos žodis: mašina dievui pasidaryti. - V.Karalius
Vidutinis kilnumas - mylėti žmoniją, laukiant abipusės meilės. - V.Karalius
- Žmonija auga! - sako nulis, užbaigdamas milijardą. - V.Karalius
Įpratęs gyventi klausimais, žmogus kaip lenktynių arklys nebenori bėgti be kliūčių ruožo. - V.Karalius
Ieškok savęs kaip adatos: siūlą įvers kiti. - V.Karalius
Kas neturi kantrybės užsiauginti pažinimo medį, tas sėja ankstyvąsias daržoves. - V.Karalius
Kas nedrįsta nuogas išbėgti į gatvę ir sušukti: eureka! – tas besirengdamas pamiršta savo genialiąją idėją. - V.Karalius
Kopėčias išrado ne žvaigždžių rinkėjas, o žmogus, kuris matė tik tai, kas pasiekiama. - V.Karalius
Mąstymo upės praranda savo normalią tėkmę, kai tvenkiami dirbtiniai tiesos baseinai ir statomos šviesių minčių elektrinės. - V.Karalius
Praktiški meistrai mano, kad ir iš pažinimo medžio galima išskaptuoti daug lengvų šaukštų. - V.Karalius
Pažinimo medis gali augti ir patvory. - V.Karalius
Principingumas: dangaus neatsisako, bet reikalauja kito dievo. - V.Karalius
Spalvos – abėcėlė, atspalviai – pažinimas. - V.Karalius