Po garsiakalbio sunku išrasti giliakalbį.

V.Karalius

Pasaka yra tiesa, bet tiesa dar nėra pasaka.

V.Karalius

"...ir aštuntąją dieną Dievas tarė: "Gerai jau, Merfi, tavo viršus!"

Anonimas

Saulė pateka be repeticijų.

V.Karalius

Savigyra - liftas vieno aukšto name.

V.Karalius

Šaukštas įsmigo į košę ir atsiduso: nuo likimo nepabėgsi!

V.Karalius

Slibino galvom skaičiuoti neužtenka matematinių gabumų - reikia drąsos.

V.Karalius

Šviesios mintys, kaip ir šviesus kostiumas, tinka tik sezonui.

V.Karalius

Susisteminta kvailystė galingesnė, negu palaida išmintis.

V.Karalius

Sizifas be akmens: kai neužrūstini dievų, lieki be darbo.

V.Karalius

Šešėlis:
- Galiu kristi ant bet ko.

iš kažkur

Skelbimas: Reikalingas telepatas. Kur kreiptis žinote.

iš interneto glūdumos

Smalsieji ieško paslapčiai rakto, praktiškieji pasidaro visraktį.

V.Karalius

Silpni žmonės nemoka gyventi kaip strėlė: jie nori grįžti.

V.Karalius

Saliutui tinka ir senos patrankos.

V.Karalius

Sveiko miško pedagogika: mokyti auglius, kasdien rodant kelmą.

V.Karalius

Tiesa - medžio noras būti mišku.

V.Karalius

Tarp dviejų cukraus gabalų suabejoja net musė.

V.Karalius

Tarakonas:
- Daugiabučiuose tobula vamzdžių sistema...

iš kažkur

Tvora žmonijos istorijai turėjo nemaža reikšmės: ji sulaikė galvijus ir įkvėpė žmones.

V.Karalius

Taškas – garbingiausioji sakinio dalis: jokios veidmainystės.

V.Karalius

Tiesa paduoda ranką kaip dama: nenusimaudama pirštinės.

V.Karalius

Upė gali išgarsėti ir neturėdama krokodilų.

V.Karalius

Už asilą optimistą moka daugiau, negu už asilą pesimistą.

V.Karalius

Uodas:
- Ten gera, kur mūsų nėra.

iš kažkur

Upė, tapusi kanalu, nori išsaugoti savo vardą.

V.Karalius

Ventiliatorių išrado žmogus, kuris rūpestingai ruošėsi į pragarą.

V.Karalius

Vynas:
- Sendamas stiprėju.

iš kažkur

Vilkas vilkduobėje:
- šaukštai po pietų...

iš kažkur

Visata neturi prasmės. Ji tik vieta, kur prasmės ieškoma.

V.Karalius

Vitrina nėra išradimas: ji – lango pažeminimas.

V.Karalius

Vis sunkiau būti donkichotu: pats statyk malūnus, pats vėją samdyk.

V.Karalius

Viltis gyvena kartu su mumis, bet už butą ir šviesą mokam tik mes.

V.Karalius

Žiūrėti tiesai į akis. O jeigu ji mirksi?

V.Karalius

Žvirblis varnėnui:
- Gera tau švilpauti, veltui būstą gavus...

iš kažkur

Žemė apvali: gali ateiti – išeidamas.

V.Karalius

Akį galima taip ištreniruoti, kad ji nematys ir vidury dienos.

V.Karalius

Šypsena lengviausi šarvai.

V.Karalius

Tvora neaptveria šaknų - tiktai medžius.

V.Karalius

Kai kelias per platus, nebežinai, kaip eiti - skersai ar išilgai.

Anonimas

Keistas reiškinys: kiek šunkelyje sutinki žmonių.

V.Karalius

Klysti žmogiška. Kad tik klaidų nepritruktų.

V.Karalius

Paguldytomis kopėčiomis lipti greičiau ir saugiau.

Anonimas

Sprogstantieji iš juoko - taip pat bombos...

Anonimas

O man nusispjauti ant viso pasaulio nes aš bendrauju tik su angelais.

Mano motto