Stebuklų automatas: įmeti mažą melą – iškrenta didelis, įmeti tiesą – sugenda automatas.

V.Karalius

Tingieji prisnūsta popiečio, pasikabinę hamaką tarp TAIP ir NE.

V.Karalius

Eilė, pamačius mane, linksmai suvizgino uodegą.

Iš kur jūs ištraukėte, kad aš vartoju kokainą? Man tiesiog patinka jo kvapas...

Jei naktį sapnuojasi košmarai – reikia miegoti dieną.

Kolūkis reikalas savanoriškas: nori – prisidėk, nenori – sušaudys.

Krentant į bedugnę pats nemaloniausias dalykas tas, kad dugną ji vis dėlto turi.

Neišmintinga juoktis iš gyvo drakono.

Oh, jau tos moterys: ir gyventi su jomis sunku, ir nušauti gaila.

Perėjau prie česnakų dietos. Praradau tris kilogramus ir visus draugus.

Pėstysis visada teisus – netgi tada kai negyvas.

Rūkyti žalinga, gerti bjauru, o mirti sveikam gaila.

Spėjus laiku užsidėti dujokaukę, mirtis ateina ne iš karto.

- Skraidyti blaiviam malonu, bet neįprasta - tarė lakūnas.

Užrašas ant narvo: "Krokodilų rankomis nešerti!”

Vegetaras – indiška nevykėlio medžiotojo pravardė.

Aštrus liežuvis - Dievo dovana, ilgas liežuvis - Dievo bausmė.

A, visi tie "krikščioniški" kryžiuočiai, jie mus popiežiams pristatė pagonimis. Jie neskyrė savo pasturgalio nuo savo barzdos, kryžiuočiai. O Vatikanas jiems patikėjo. Juodi buvo laikai.

J. Mekas "Laiškai iš niekur"

Atsižvelgiant į skaitytojų pageidavimus, mūsų laikraštis bus leidžiamas rulonais ir be teksto.

Bučiuok ranką, jei negali įkąsti.

Blogiausia vėjarodžiui, kai nutyla vėjas: reikia galvoti kur rodyti.

S.Jonauskas

Dėl savo nelaimių žmonės linkę kaltinti likimą, dievus ir visa kita, bet tik ne save.

Platonas

Didžiausia neištirta teritorija pasaulyje - tai teritorija tarp mūsų ausų.

B.O'Brienas

Garbingas žmogus kyšį ima vienu vieninteliu atveju - kai pasitaiko proga.

G.Laubas

Ginčui reikia dviejų žmonių; niekada nebūkite vienu iš jų.

Dž.Lebokas

Gyvenimas skirstomas į tris dalis: kada tu tiki Kalėdų Seneliu, kada tu netiki Kalėdų Seneliu ir kada tu pats esi Kalėdų Senelis.

B.Filipsas

Įdomu, kiek gi reikia turėti pinigų, kad suprastum jog  ne juose laimė?

Jeigu avys liko sveikos kai vilkai sotūs - vadinasi, suėsti atpirkimo ožiai.

V.Karalius

Jei užlipai kam nors ant galvos, nesistebėk sulaukęs kritikos iš apačios.

Jei žinai, kad nieko nežinai, tegul apie tai nežino bent viršininkas.

Jeigu žmogus gudrus, jis valdžiai nesipriešina, jis ją apgauna.

Jeigu draugas pateko į bėdą, tai koks jis tau draugas.

Jeigu ant pečių antpečiai, ar reikalinga ant jų galva?

Jei nori išvengti atsakomybės, pasistenk surasti, kam ją suversti.

Jeigu niekas nepažeidžia įstatymo, vadinasi, jis paseno.

Jeigu suėmei save į rankas, vadinasi, nusprendei su savimi nesusidėti.

Jeigu į žvirblius šaudo iš patrankos, vadinasi, sviediniai valdiški.

Jeigu tave neša ant rankų, neskubėk džiaugtis: galbūt tai procesija į kapines.

Jeigu pataikūnas laižo tau padus, primink jį koja anksčiau nei jis pradės kandžiotis.

P.Valeri

Jeigu tave stumia į priekį - vadinasi, kažkam reikia būti tavo užnugaryje.

Jeigu kantrybės taurė perpildyta, nieko kito nelieka kaip tik ją išgerti.

Jeigu nebūtų asilų, žmogaus užsispyrimo nebūtų su kuo palyginti.

Jei miegoti atsigulei su batais – ryte kažkodėl skauda galvą.

Kad nepasakei pasigailėsi kartą, kad nenutylėjai, pasigailėsi šimtą kartų.

- Kas yra šiuolaikiška civilizacija?
- Tai vertybių kaita į patogumus.

- Ką reiškia "sunkus darbas"?
- Tai krūva paprastų darbų, kurių jūs nepadarėte laiku.

- Ką reiškia universali asmenybė?
- Tai asmenybė, kuriai su visais pakeliui.

- Ką vadiname specialistu?
- Tai darbuotojas, kuris kviečiamas paskutinę minutę, kad būtų kam suvesti kaltę.

Kiekvieną kartą išeina geriau, nei sumanai – pagalvojo vyras, metęs šlepetę į katiną, bet pataikęs į žmoną.

Nesijaudinkit, kad sėdit nieko neveikdami. Gali būti, kad jūs tuo metu galvojate!