Lengviausiai pasiklystama einant į dangų: arba nėra ko paklausti, arba sutiktieji atsako nesuprantama kalba.

V.Karalius

Atsiriaugėjimas nutraukia pačius aukščiausius žmogiškus apmąstymus. Iš čia, jeigu norima, galima padaryti išvadą, bet jeigu norima, galima jokiu išvadų ir nedaryti.

L.Šestov

Paprastai paskutinis juokiasi tas, kuriam priešakyje stinga vieno danties.

B.Spinoza

Jeigu kompiuteriai per daug galingi, reikia įsteigti jų komisiją, ir tada jiems bus galas.

B.Bromide

Jokia problema nėra tiek rimta, kad negalėtum nuo jos pabėgti.

Č.Šulcas

Bankas - tai vieta, kur tau paskolina lietsargį esant geram orui, ir pareikalauja jį gražinti, kai prasideda lietus.

R.Frostas

Pinigai ne visada atneša laimę. Žmonės su 10 milijonų dolerių nėra laimingesni už žmones su 9 milijonais dolerių.

H.Brown

TV yra prietaisas, leidžiantis žmonėms, kurie neturi ką veikti, stebėti tuos, kurie negali nieko nuveikti.

Fredas Alenas

Esu keltuvinis angelas operetinėje uniformoje. Šitokios rūšies angelai linksmai nusiteikę. Jų užpakaliukai rausvi. Jie išdrįsta patį Dievą timptelti už skverno, kai Jis sprendžia tragiškąsias visatos problemas. Ir Dievas atlaidžiai nusišypso. "ė, jūs, vaikinukai, marš pas švenčiausiąją Panelę, tegul Ji išduoda jums po riestainį Mano Vardu.” Ir angelai skrenda būriu, žnaibydami vienas antrą, ir danguje sklinda neapsakomas triukšmas, ir net šventas Tomas Akvinietis pakelia galvą nuo rašomo laiško.

A.Škėma "Balta drobulė"

Rusų inteligentija visada turėjo tris klausimus: ką daryti, kas kaltas ir kur mano akiniai.

Baliono kompleksas neišvengiamas: žmogus nori būti aukštai, o paskui jis priverstas ten likti, kad niekas nepradurtų.

V.Karalius

Dykuma ne tik žada, bet ir ištesi: kantrieji sulaukia miražo.

V.Karalius

Didingojo galva sutvarkyta didingai: joje yra ir minčių laukiamasis.

V.Karalius

Fotogeniška idėja gali turėti didesnio pasisekimo, negu gili idėja.

V.Karalius

Guminės lėlės ir guminiai dievai patogūs: juos galima dažnai maudyti.

V.Karalius

Genialus numatymas: tašką padėti iš ryto, sakinį užbaigti vakare.

V.Karalius

Genialus aktorius pritrūko talento nueiti nuo scenos.

V.Karalius

Iš kur galėjo žinoti akmenskaldys, kad jam pakišo išminties akmenį?

V.Karalius

Įstatymų dvasia motiniška: ji šypsosi, kai išdykauja įstatymo raidė.

V.Karalius

Išsinuomotoj dykumoj negimsta pranašiškos mintys.

V.Karalius

Kai teorija patogi kaip pagalvis, teoretikai bematant užknarkia.

V.Karalius

Keistas reiškinys: eini šunkeliu, o sutinki žmones.

V.Karalius

Lengviausia vainikuoti nulį: jis turi reikalingą formą.

V.Karalius

Laisvė - susitikimas su pasauliu be įkyrių tarpininkų.

V.Karalius

Milžinas nematuojamas taip tiksliai, kaip nykštukai.

V.Karalius

Mumyse tiek prasmės, kiek laikrodyje laiko.

V.Karalius

Nepaprastųjų paprastumas nelygus paprastųjų nepaprastumui.

V.Karalius

Nuo kaukės lieka žymės - patartina nešioti pokaukį.

V.Karalius

Oro pilims statyti leidimas nebūtinas.

V.Karalius

Pavojinga neturėti kaukės: tiek norinčių demaskuoti.

V.Karalius

Plataus kelio pagunda: jei per tiesus - imi vingiuoti pačiu keliu.

V.Karalius

Sąmoningumo pradžia - uždrausto obuolio nuskynimas.

V.Karalius

Satyra prasidėjo, kai dievas paklausė Adomą: "Kaip tau patinka rojus?", o anas atsakė: "Labai!"

V.Karalius

Sunkiausiai užgyja galva, praskelta išminties akmeniu.

V.Karalius

Tikėjimas - vienas didžiausių patogumų: nebereikia ieškoti.

V.Karalius

Tiek plepėjimo, kad jau reikalinga kasdienė tylos minutė gyviesiems pagerbti.

V.Karalius

Tiek visokių apėjimų, kad atsiranda ištisas apėjimų eismas!

V.Karalius

Technikos pateisinimas arba paskutinis technikos žodis: mašina dievui pasidaryti.

V.Karalius

Vidutinis kilnumas - mylėti žmoniją, laukiant abipusės meilės.

V.Karalius

- Žmonija auga! - sako nulis, užbaigdamas milijardą.

V.Karalius

Įpratęs gyventi klausimais, žmogus kaip lenktynių arklys nebenori bėgti be kliūčių ruožo.

V.Karalius

Ieškok savęs kaip adatos: siūlą įvers kiti.

V.Karalius

Kas neturi kantrybės užsiauginti pažinimo medį, tas sėja ankstyvąsias daržoves.

V.Karalius

Kas nedrįsta nuogas išbėgti į gatvę ir sušukti: eureka! – tas besirengdamas pamiršta savo genialiąją idėją.

V.Karalius

Kopėčias išrado ne žvaigždžių rinkėjas, o žmogus, kuris matė tik tai, kas pasiekiama.

V.Karalius

Mąstymo upės praranda savo normalią tėkmę, kai tvenkiami dirbtiniai tiesos baseinai ir statomos šviesių minčių elektrinės.

V.Karalius

Praktiški meistrai mano, kad ir iš pažinimo medžio galima išskaptuoti daug lengvų šaukštų.

V.Karalius

Pažinimo medis gali augti ir patvory.

V.Karalius

Principingumas: dangaus neatsisako, bet reikalauja kito dievo.

V.Karalius

Spalvos – abėcėlė, atspalviai – pažinimas.

V.Karalius