Net jeigu ir jūsų pusėje tiesa, pažiūrėkite, kas kitoje pusėje.

L.Leonovas

Padaryti galima viską. Sunkiausia būna sužinoti, kaip tai padaryti.

E.Alenas

Tėvas ir Sūnus - šventajai Dvasiai: "Trečiu būsi?”

Tostas be vyno, tas pats kas vestuvinė naktis be jaunosios.

Kaukazo belaisvė arba nauji šuriko nuotykiai

Visais laikais žmonės keikia valdžią, bet niekas be jos neapsieina.

J.Laurinavičius

Valstybė egzistuoja ne tam, kad žemėje gyvenimą paverstų rojumi, o tam, kad sutrukdytų jai galutinai virsti pragaru.

N.Berdiajevas

Vyriausybė nė žodžio nepasakys apie artėjančią audrą, nepriminusi vaivorykštės gražumo.

S.Kingas

Vienas pilotas sako kitam: pasakyk parašiutistams, kad nustotų šokinėti iš lėktuvo, mes dar nepakilom.

Va, jei nebūtum tada lindęs į butelį...

iš džinų pokalbio

Yra dalykai kurie visada malonūs žvilgsniui: ugnis, vanduo ir tai, kaip dirba kiti.

Žmonės pradeda ginčytis dėl to, kad vienas kito nesupranta, ir baigia vienas kito nesuprasdami todėl, kad ginčijosi.

- Ar ateitis jau buvo? - paklausė staigiai pažadintas istorikas.

V.Karalius

Aforizmai - žvirgždas smegenims nušveisti.

V.Karalius

Aštuonių dienų savaitė: septynios tingios dienos plius rytoj.

V.Karalius

Aforizmas - minties visureigis.

V.Karalius

Atsikandę to paties obuolio, Adomas ir Ieva pajuto skirtingus norus: Ieva - mylėti, Adomas - veikti.

V.Karalius

Adomui buvo lengva būti savimi: dar nebuvo pagundos pasidaryti originaliam.

V.Karalius

Avis ir vilkas - skirtingai supranta žodį "laisvė". Tai žmonių visuomenėje esančių nesutarimų esmė.

A.Linkolnas

Budelio komentaras: štai galva! Kur klausimai?

V.Karalius

Cinizmas - genys, kuris ieško vabalų vėliavos kote.

V.Karalius

Chaosas - Visatos statybinė medžiaga, kurios niekas nevogė.

V.Karalius

Dogmos triumfas: žuvų nerštas lede.

V.Karalius

Duok žmogui duris - ir jis pasistatys namą.

V.Karalius

Donkichotiškas malūnas: restauruotas, bet nesisuka - ne tos epochos vėjas.

V.Karalius

Didingumo pradžia: ką čia sumažinus?

V.Karalius

Diplomatas - tai vyras, sugebantis įtikinti savo žmoną, kad kailiniai jei netinka prie veido.

Filosofija norėtų būti tiesos pribuvėja, o iš tikrųjų ji pati gyva tik gimdydama.

V.Karalius

Filosofų optimizmas: neapglėbęs storos visumos, dar gali grįžti prie lieknos abejonės.

V.Karalius

Filosofinė kontrabanda: į labirintą įsinešti savo labirintą.

V.Karalius

Fanatikai - prietarų estafetės organizatoriai.

V.Karalius

Gyvenimas turėtų užgrūdinti ne tik mus, bet ir mūsų viltį.

V.Karalius

Gyvenimas - pasaka. Ar nenori būti slibinu?

V.Karalius

Galvoj būtų mažiau skersvėjų, jei turėtume minčių prieangį.

V.Karalius

Geriausios tos knygos, kuriose netelpa tiesa.

V.Karalius

Iš dievo mėgstamų posakių: gera tvora - pusė rojaus.

V.Karalius

Iš ko daromos aureolės? Iš horizonto likučių.

V.Karalius

Iš gyvenimo avarijų: kas ką atgaivina - tu viltį ar ji tave?

V.Karalius

Ilgiausiai prisimeni moteris, kurios nusiaubia. Argi nesmagu išlikti gyvam?

V.Karalius

Jei kas prikeltų visus atpirkimo ožius, kokia didelė kaimenė nueitų bliaudama per istoriją!

V.Karalius

Juodasis humoras - juodųjų optimistų šviesusis spektras.

V.Karalius

Jam pasisekė: jis gavo didesnį užburtą ratą, negu jo buvęs horizontas.

V.Karalius

Jo siela tokia turtinga, kad turi net dvasinį šiukšlyną.

V.Karalius

Jei nori pamatyti pažangos veidą, turi ją pralenkti.

V.Karalius

Jei vyrai žinotų, koks buvo pirmasis Ievos žodis, jie būtų geresni psichologai.

V.Karalius

Jei gėlės žinotų, kad jos gražios, liktų tik viena gėlių rūšys - koketės.

V.Karalius

Jeigu turi visko, tai kodėl tau neįsigijus diplomo?

Jeigu tironas piktai pajudina pirštą, keli pavaldiniai gali pakratyti kojas.

Jeigu dviejų žmonių nuomonės sutampa, vadinasi, mąsto tik vienas iš jų.

Jeigu visi dirbs, tai kas kvies visus dirbti?

Kvailioti reikia pradėti kiek galima anksčiau, kad būtų laiko ištaisyti padarytas šunybes.