Priekaištas trojiečiams. Kodėl neparodėt arklio vaikams? Jie būtų iš karto pamatę, kad arklys be uodegos.

V.Karalius

Rojus - keistas kalėjimas: nusikalsk ir būsi išvarytas.

V.Karalius

Sąžinės šaldytuve mes saugom savo moralę - iki juodų darbų.

V.Karalius

Saulėtekis - dovana, o ne instrukcija, kaip praleisti dieną.

V.Karalius

Širdis - ne bankas su aukso atsargom. Ji - kasyklos.

V.Karalius

Sudėtinga situacija: labirintas uždarytas remontui; Minotauras minta konservais; Ariadnė pardavė siūlus.

V.Karalius

Siena, skirianti dangų nuo pragaro, ne tokia stora, kaip apskaičiuota specialistų.

V.Karalius

Tikslas - geriausia šakė vidiniam mėšlui iškabinti.

V.Karalius

Tingiųjų pretenzijos: padidinti planetą, kad prasiplėstų jų horizontas.

V.Karalius

Visi turime akmenų ant širdies. Nuoširdieji grindžia iš jų taką, pagyrūnai ritina juos į kilnumo muziejų.

V.Karalius

Varyk žodį ratu - kol numes svorį.

V.Karalius

Yra arklių, kurie labiau gerbia logikos botagą negu paauksuotus žąslus.

V.Karalius

Žemė laiko medį už šaknų, bet ne tam, kad jis neaugtų.

V.Karalius

Žmogus - optimistas, kai jis truputį lengvesnis už gyvenimą kaip gelbėjimo ratas už vandenį.

V.Karalius

Žvairas fanatikas praeina arčiau tikslo negu aklas.

V.Karalius

Adomas: "Diskusija su velniu ugdo žmogų, o diskusija su dievu moko diplomatijos".

V.Karalius

Asilas: "šieno kūgį lengviau suėsti, negu paaiškinti".

V.Karalius

Atbulinė pavara:
- Mane sugalvojo bailiai.

iš kažkur

Akimirkoje nėra visumos, bet joje gali būti pilnuma.

V.Karalius

Ar durys išrastos tik tam, kad pirma praleistum kitus?

V.Karalius

Abejonė kaip pririšta ožka apsivynioja apie stulpą – ir lieka neėdusi.

V.Karalius

Aštriausias tas protas, kuris klausia net atsakydamas.

V.Karalius

Baldakimas karališkos fantazijos vaisius. Kodėl po vienu dangumi, jei galima po dviem?

V.Karalius

Bešokant apie aukso veršį, nutrypiama tiek žolės, kad jos užtektų ištisai jaučių bandai.

V.Karalius

Būtinai padarysime dirbtinį intelektą. Žinoma, kai atsiras tikrasis.

iš interneto glūdumos

Banalybės tvirtovė turi tiek įgulos, kad apgina ją ir be fanatizmo.

V.Karalius

Disciplinos viršūnė - vulkanas, veikiantis pagal grafiką.

V.Karalius

Dievas sugalvojo miegą, o velnias - žadintuvą.

iš interneto glūdumos

Daiktai padėjo ateiti žmogui, bet jie jau stoja skersai kelio.

V.Karalius

Dvi klaidos. Vieni mėgina viską suprasti, pamiršdami gyventi, kiti skuba gyventi, nespėję nieko suprasti.

V.Karalius

Ežys pasivartė lapuose ir nuėjo per didelę žemę: "Viso rudens nenusineši".

V.Karalius

Ežys:
- Myliu kaktusą!

iš kažkur

Erezija - tiesa, dar negavusi paso.

V.Karalius

Gerais norais pragaras grįstas. Ar gerų norų tiek daug, ar pragaras toks mažas.

V.Karalius

Geriau visumos nuotrupa, negu trupinių visuma.

V.Karalius

Grotų išradėjas pakėlė dangaus vertę: matydamas jį dalimis, pasiilgsti visumos.

V.Karalius

Gamta neturi tikslo: ji galimybių visuma.

V.Karalius

Gigantomanija: kaip negėda verkti tokiom mažom ašarom!

V.Karalius

Hamleto metamorfozė: imti ar neimti?

V.Karalius

Ilgėja žmonių amžius - daugiau laiko abejonėms.

V.Karalius

Iškelk savo klaidą, kaip šalmą ant pagalio: sužinosi kur tavo priešai.

V.Karalius

Iš gėdos į žemę prasmegti. Kaip smagu, kad žemė kieta.

V.Karalius

Ir juodžiausio piktadario skeletas baltas.

V.Karalius

Ironiškiesiems paminklai nestatomi: jokios garantijos, kad jie nenušoks pasivaikščioti.

V.Karalius

Įkaitęs saugiklis:
- Artėja krizė.

iš kažkur

Į klausimus sau pačiam reikėtų atsakyti ne eilės tvarka, nes priekyje gali stovėti patys kvailiausi.

V.Karalius

Įkvėptas nulis: atsistoja greta – ir dešimt sykių daugiau.

V.Karalius

Išmintis – laikytis pagarbaus atstumo nuo prasmės.

V.Karalius

Ir entuziazmas prasideda nuo klausimo. Tik jis per greitai randa atsakymą.

V.Karalius

Ilgiausiai stovi paminklai kurie pavėluoja.

V.Karalius