Atviros durys ir šventuolį gali sugundyti.

T.Fuleris

Didžiausia gyvenimo dalis praeina žmonėms piktą darant, didelė – nieko nedarant ir visas gyvenimas – darant ne tai, ką reikia.

Seneka

Ginklams žvangant, įstatymai tyli.

Ciceronas

Gudrumas – labai ribotų žmonių mąstymo būdas. Jis labai skiriasi nuo proto, į kurį iš išorės yra panašus.

I.Kantas

Kvailystė net gi pasiekusi tai, ko ji troško, niekada nebūna patenkinta.

Ciceronas

Mokytas kvailys – dvigubas kvailys.

L.Foichtvageris

Nepripažįsta žmonių giminė savo pranašų ir muša juos, bet myli žmonės savo kankinius ir gerbia tuos, kuriuos nukankino.

F.Dostojevskis

Skepticizmas – pati lengviausia filosofija.

R.Kempas

Šlovės troškimas – pati didžiausia tuštybė.

Dž.Santjana

Tuščiagarbiškumas yra ne kas kita kaip bandymas tapti garsenybe anksčiau, negu to nusipelnome.

A.Smitas

Civilizuotas laukinis – blogiausias iš visų laukinių.

K.J.Vėberis

Galabydamas savo artimą, nesakyk, kad kovoji dėl idealo.

E.Krotkis

Gobšumas ir pyktis – blogiausi patarėjai.

Publilijus Siras

Iš tingaus, nepaslankaus žmogaus ir palankiausias likimas, kaip kad uoliausias puodžius be staklių, nesukuria nieko, išskyrus broką.

T.Karalius

Negalima žeminti kito, kartu nepažeminus ir savęs.

B.T.Vašingtonas

Negaila, kad žmogus praranda pinigus, namus, dvarus – visa tai jam nepriklauso. O gaila, kai žmogus praranda savo tikrąją nuosavybę – žmogiškąjį orumą.

Epikteteas

Nelaimingiausi žmonės tada, kai jų gyvenime nelieka vietos svajonėms.

D.Kenedis

Pikčiausia negalė – prisirišimas prie savo negalių.

Seneka

Pyktis – tai atvira ir trumpalaikė neapykanta; neapykanta – tai prislopintas ir nuolatinis pyktis.

Š.Diuklo

Pati nykiausia neturto rūšis – neturtas tarp turtų.

Seneka

Tik silpnavaliai visuomet viską mato pro gedulo šydą. Siela pati sukuria savo horizontus.

A.Diuma

Tas, kuris išmano ir dedasi neišmanančiu, yra šaunuolis. Tas, kuris neišmano ir dedasi išmanančiu, yra ligonis.

Lao Dzė

Visiškas neišmanymas – ne didžiausias blogis; kaupti menkai įsisąmonintas žinias – kur kas blogiau.

Platonas

Gyventi taip, kaip pats nori, nėra egoizmas. Egoistiška versti kitus gyventi taip, kaip norisi tau.

O.Vaildas

Jūsų cinizmas - paprasčiausia poza. Niekada nepasakote ko nors dorovinga, bet niekada nepadarote ko bloga.

O.Vaildas

Tik nuobodus žmogus patenka į parlamentą. Ir tik bukagalviai ten klesti.

O.Vaildas

Visų paskalų pagrindas yra gerai išmėgintas amoralumas.

O.Vaildas

Vieną lemtingą dieną žmonės suprato, kad plunksna daug galingesnė už grindinio akmenį ir gali žeisti taip pat, kaip plytgalis. Tada jie puolė ieškoti žurnalisto. Jį suradę išmokė ir pavertė savo darbščiu bei gerai apmokamu tarnu. Dabar belieka tik apgailestauti, kad taip atsitiko.

O.Vaildas

Į tuščiagarbį žmogų niekas, išskyrus jį patį, nekreipia dėmesio.

Ezopas

Kvailio liežuvis aplenkia mintį.

Isokratas

Kvailiai ir išminčiai vienodai nepavojingi. Pavojingi pusiau kvailiai ir pusiau išminčiai.

J.V.Gėtė

Kvailumas nebūtinai daro žmogų piktą, bet pyktis visada jį daro kvailą.

F.Sagan

Nepasotinimas garbės troškimas temdo žmogui protą, ir jis nepastebi pavojų.

Ezopas

Neprotingas žmogus gali susižavėti kiekvienu mokymu.

Heraklitas Efesietis

Nuodėmė turi daug įrankių, bet melas – tai kotas, kuris tinka kiekvienam iš jų.

O.V.Holmsas

Nemokšiškumas – pykčio, pavydo, godumo ir kitų žemų bei akiplėšiškų ydų, taip pat nuodėmių motina.

G.Galilėjus

Nuobodulys atėjo į pasaulį per tingulį.

Ž. de la Briujeras

Nuobodybė – pats didžiausias mūsų priešas.

Volteras

Pagyrūnų, kaip ir paauksuotų ginklų, vidus neatitinka išorės.

Pitagoras

Pagyrūnas – pajuokos objektas protingiems, garbinimo – kvailiams, skanus kąsnelis pataikūnams ir savo paties garbėtroškos vergas.

F.Bekonas

Puikybė ir tingumas – visų ydų šaltiniai.

B.Paskalis

Puikybė, per pietus mintanti tuščiagarbiškumu, vakarienei gauna panieka.

B.Franklinas

Pasaulyje kvailių daugiau negu apgavikų, kitaip apgavikai neturėtų iš ko gyventi.

S.Batleris

Tik labai išdidūs ir neabejotini kvailiai visai nekeičia savo elgesio.

Konfucijus

Tik kvailiai ir numirėliai niekada nekeičia savo nuomonės.

Dž.R.Lovelis

Vienas iš geriausių vaistų nuo pasipūtimo ir apsimetinėjimo – jūrligė: žmogus, kurį pykina, nepajėgus pūstis.

H.V.Šo

Visiškas nemokšiškumas priveda prie visiško bukaprotiškumo.

K.A.Helvecijus

Žmogaus prigimtis yra tokia, kad, kai kas nors matuojama, kiekvienas nori ilgiausio gabalo, o kas nors sveriama, - sunkiausio.

Kung Sun Jangas

Žmogus, atkakliai kartojantis nesąs kvailys, paprastai turi dėl to kažkokių abejonių.

V.Mizneris

Įprotis – geriausias tarnas ir blogiausias šeimininkas.

J.Jelinekas