Kai kurių principų žinojimas lengvai pakeičia kai kurių faktų nežinojimą.

K.Helvecijus

Kvailys, nebūdamas nei gražus, nei tobulas, nei protingas, esti visada savim patenkintas.

Platonas

Kiek triukšmo žmonės kelia dėl ištikimybės! Juk net meilėje ištikimybė grynai fiziologinis dalykas. Ji nieko bendra neturi su mūsų valia. Jauni vyrai nori būti ištikimi, bet nebūna, seniai nori būti neištikimi, bet negali.

O.Vaildas

Kas mano, kad velniai pasauly laksto raguoti, o kvailiai - pasikabinę po kaklu varpelį, tas neišvengiamai taps jų auka ar nuolatiniu žaisliuku.

A.Šopenhaueris

Miestai buvo statomi šimtmečiais, o sugriaunami per keletą valandų.

Seneka

Mes su malonumu klausome apie mūsų teises, bet nemėgstame, kad mums primintų mūsų priedermes.

E.Berkas

Mes visi turime pakankamai jėgų pakelti kito nelaimes.

F. de Larošfuko

Neturtingajam trūksta daug ko, godžiam – visko.

Publilijus Siras

Niekingi žmonės puikuojasi nuolat kalbėdami apie save, žymūs žmonės - niekados apie save nekalbėdami.

Volteras

Nėra gėdingesnės vergijos už savanorišką.

Seneka

Niekas taip nesidomi kitų veiksmais kaip tie, kuriems tai turėtų visai nerūpėti.

V.Hugo

Nemokšiškumas visada pasirengęs žavėtis.

D.Didro

Neapykanta be keršto yra sėkla, nukritusi ant granito.

H. de Balzakas

Niekas nežino, ką savyje slepia, kol neparagauja valdžios.

O.Flake

Nuoširdumas yra labai pavojingas, nebent esi dar ir kvailas.

Bernardas Šo

Negabūs žmonės - visų reikliausi kritikai, nesugebėdami padaryti paprasčiausio dalyko ir nežinodami, ką ir kaip daryti, jie reikalauja iš kitų to, kas neįmanoma.

V.Kliučevskis

Pyktis, kad skaudžiau įžeistų, apsimeta gerumu.

Publilijus Siras

Piktas žmogus ypač piktas, kai dedasi geru.

Publilijus Siras

Prarastos gėdos nesusigrąžinsi.

Seneka

Prastuolis savo klaidas spalvingai padabina.

Konfucijus

Prastuolis nelaimėje nesivaldo.

Konfucijus

Pilvas - tai nešulys, pavojingas mirtingiesiems: kas akimirksnį jis trikdo pusiausvyrą tarp sielos ir kūno.

V.Hugo

Pasaulyje daugybė žmonių, kuriems niekas nepadėjo nubusti.

A. de Sent Egziuperi

Pinigų stygius yra visų blogybių šaknys.

Bernardas Šo

Piktas žmogus – tarsi sklidina nuodų taurė.

Konfucijus

Polinkis bendrauti yra maždaug priešingai proporcingas intelekto vertei.

A.Šopenhaueris

Prieš pamildamas buvau menkas, ir kaip tik todėl, kad kartais jausdavau pagundą įsivaizduoti esąs didis.

Stendalis

Savo reputacija rūpinasi daugelis, o sąžine - tik vienas kitas.

Publilijus Siras

Skurdo vaizdas pavyduolių nejaudina.

J.V.Gėtė

Samsonas turėjo galingą kūną, bet silpną galvą, kitaip jis nebūtų nuleidęs jos paleistuvei ant kelių.

B.Franklinas

Šykštuolis pamiršta, kaip greitai bėga laikas ir koks trumpas gyvenimas.

D.Didro

Skonio stoka - viena iš tų ydų, kurios neatsiejamos nuo veidmainybės.

H. de Balzakas

Šykštumas prasideda ten, kur baigiasi neturtas.

H. de Balzakas

Sąžiningas politikas yra tas, kuris būdamas nupirktas ir išlieka nupirktas.

S.Cameron

Tas, kuris piktas, geras tik sau.

Publilijus Siras

Tam, kuris neturi ko tikėtis, nėra ir ko nusiminti.

Seneka

Tai, kas prasidėjo pykčiu, baigsis gėda.

B.Franklinas

Tingėjimas kiekvieną darbą daro sunkų, o meilė darbui - lengvą.

B.Franklinas

Ten, kur įsipainiojusi garbėtroška, nėra vietos nuoširdumui.

H. de Balzakas

Tas, kuris moka meilikauti, moka ir šmeižti.

Napoleonas I

Užmiršti savo nuodėmes begėdiška.

Demokritas

Varlė ir iš auksinio sosto šoks į pelkę.

Publilijus Siras

Visiškai niekingas tas, kuris turi daug priežasčių išeiti iš gyvenimo.

Epikūras

Viskas pigu, ką galima sutvarkyti už pinigus.

E.M.Remarkas

Žmogus jei yra žvėris, tai blogesnis už žvėrį.

R.Tagorė

Žmonės, kurie patiria per daug džiaugsmo, neišvengiamai bunka.

H. de Balzakas

Daugelis žmonių panašūs į kiaušinį; jie per daug kupini savęs, kad tilptų dar kas nors.

H.V.Šo

Dykinėjimas ir neveiklumas ieško ydingumo ir patraukia jį paskui save.

Hipokratas

Daugelis gėdingai besielgiančių sako puikiausias kalbas.

Demokritas

Dažnai žmonės užpildo pykčiu savo proto spragas.

V.R.Oldžeris