Padegti namą, kad išsikeptum kiaušinienės, - egoisto savybė.

F.Bekonas

Aš niekada neleidau, kad mokyklos lankymas trukdytų mano išsilavinimui.

M.Tvenas

Atimkite iš paprasto žmogaus gyvenimo melą - atimsite ir laimę.

Henrik Ibsen

Bailys - pavojingiausias žmogus, jo labiausiai verta bijoti.

K.L.Biornė

Bailumas - žiaurumo motina.

M.Montenis

Duok saulę žmogui, jis ilgėsis ledo.

J.V.Gėtė

Esminė Amerikos idėja pagrįsta viltimi pasidaryti pinigų, tada pinigai darytų pinigus, o tada dideli pinigai darytų didelius pinigus...

Paul Erdman

Esame tas, kas stengiamės atrodyti, todėl labai svarbu, kuo vis dėlto nusprendžiam apsimesti.

K.Vonegutas

Gėda ir garbė - kaip drabužiai: kuo labiau nuskarę, tuo mažiau jais rūpinamasi.

Apulėjus

Gražiausi sumanymai žlunga dėl vykdytojų menkystės.

Brechtas

Iš visų vagių kvailiai patys blogiausi: jie grobia iš mūsų laiką ir nuotaiką.

J.V.Gėtė

Jeigu nesijauti pagyrimų vertas, laikyk juos meilikavimu.

Demokritas

Jeigu tuštybė suteikė kam nors laimę, tai tikriausiai tas kas nors buvo kvailys.

Ž.Ž.Ruso

Kam daug duota, tas dar daugiau pasiims pat.

P.Goras

Kiekvienas kvailys suras dar didesnį kvailį, kuris ims juo žavėtis.

N.Bualo

Kiekvienas girdi tik tai, ką supranta.

J.V.Gėtė

Kvailys tas, kuris bando pridengti savo menkystę protėvių nuopelnais.

H.Heinė

Kaip atsitinka, kad keldamas kančią kitam, žmogus įsigudrina jaustis teisus.

N.Michalkovas

Kai kuriuos pažįsta taip gerai, jog niekas nenori juos pažinti.

F. de Larošfuko

Kitiems mes sudarome taisykles, sau – išimtis.

Š.Lemelis

Kiekvienas bajoras pripažįsta, kad nepajėgia dirbti mėsininko darbo, ir atsisako šito prašomas. Tačiau, nepaisant to, kad neišmano eiti ministro pareigų, to imasi vos tik paprašytas. Koks dviveidiškumas.

Mo Ti

Labai lengva eiti į priekį: nereikia galvoti, nes eini su minia: su televizija, su technologija, kompiuteriais, Amerika... Eini į priekį, ne su galva, bet tik kad kiti jau eina į priekį. Aklai, kaip visos avys eina, taip ir aš einu...

J.Mekas "Laiškai iš niekur"

Mandagumas - tai nerašytas susitarimas ignoruoti vienas kito dorovės ir intelekto skurdą ir jo nepabrėžti.

A.Šopenhaueris

Melas – tai kitų žmonių tiesa.

O.Vaildas

Melas – plonasienis daiktas; gerai įsižiūrėjus, jis persišviečia.

Seneka

Niekas nebūna kvailas visada, retkarčiais - būna kiekvienas.

Dž.Herbertas

Negalima pažeminti kito, nepažeminus savęs.

Dž.Vašingtonas

Ne nelygybė gniuždo, o priklausomybė.

Volteras

Nuosprendis, kurį jūs sviedžiate kitiems, apsisuka ir grįžta atgal, tiesiai jums į veidą, šiek tiek jį sužeisdamas.

A.Kamiu

Padorus žmogus tas, kuris niekšybes daro be pasitenkinimo.

Perdėtas kuklumas yra ne kas kita, kaip slepiamas išdidumas.

A.M.Šenjė

Prastai išauklėto žmogaus drąsa virsta šiurkštumu, mokytumas - pedantiškumu, sąmojingumas - juokdaryste, paprastumas - nekultūringumu, geranoriškumas - meilikavimu.

Dž.Lokas

Retas žmogus viešai rodo savo trūkumus, dauguma stengiasi juos pridengti patraukliu apdaru.

H. de Balzakas

Savi įsitikinimai nekabinami ant sienos.

H. de Balzakas

Savimeilė yra oro pripūstas balionas: bakstelėtas jis triukšmingai sprogsta.

Volteras

Smulkius protus itin pažeidžia smulkmenos; didieji protai mato visas smulkmenas, bet jos visiškai jų nepažeidžia.

F. de Larošfuko

Tie, kurie suklydo neturėdami blogų ketinimų, griežtai nesmerkiami.

Sofoklis

Tinginiai visada esti vidutinybės.

Volteras

Už pinigus svarbiau, tik tai, kaip jie gauti.

Už kvailus norus kartais žiauriai baudžiama jų išsipildymu.

I.Kurc

Yra žmonių, manančių, kad visa, kas daroma rimtu veidu, yra protinga.

G.K.Lichtenbergas

Žmonės ištvirkina savo sielą, sąžinę, protą lygiai taip pat, kaip susigadina skrandį.

N.S.R. de Šamforas

Žvėrys, gyvendami su mumis, tampa naminiais, o žmonės, bendraudami tarpusavyje, tampa laukiniais.

Heraklitas Efesietis

Jei žmogus nuolat kartoja, kad jis sąžiningas, tai gal jis pats tuo abejoja.

H.Dž.Braunas

Apgauti save - visų blogiausia; mat tada apgaudinėtojas visą laiką būna šalia apgaudinėjamojo.

Platonas

Daug draugiškų ryšių nutraukta, daug namų paversta griuvėsiais patikėjus šmeižtu.

Lukianas

Giriamas gerai pagalvok, ar nusipelnei pagyrimo; jei ne, vadinasi, iš tavęs pasijuokta.

F.Česterfyldas

Jaunystės ydų nereikia pasilaikyti senatvei, nes senatvė turi savo trūkumų.

J.V.Gėtė

Klaidos, turinčios dalį tiesos, visų pavojingiausios.

A.Smitas

Kvailybė tokia klampi, kad neįmanoma jos dorai ištirti; joje nekyla jokio atgarsio, ji viską susiurbia negrąžinamai.

H. de Balzakas