Koks žmogus, būdamas malonumų vergas, nesudarkys savo kūno ir sielos?

Sokratas

Kiekvienas žmogus, panašiai kaip mėnulis, turi neapšviestą pusę, kurios niekam nerodo.

M.Tvenas

Lengva paslėpti neapykantą, sunkiau - meilę, o visų sunkiausia - abejingumą.

K.L.Biornė

Menkos neatitaisomos klaidos netrukus gali virsti didelėmis ydomis.

Seneka

Niekas taip nealina ir nežlugdo žmogaus kaip ilgalaikė fizinė neveikla.

Aristotelis

Pomėgis kolekcionuoti – pirmoji proto sutrikimo pakopa.

H. de Balzakas

Pirmoji pasitaisymo sąlyga - savo kaltės supratimas.

Seneka

Šalia kvailio visada rasis apgavikas.

O. Balzakas

Šaipūnas visada lėkšta būtybė.

H. de Balzakas

Šmeižtas abejingas menkystoms.

H. de Balzakas

Vidutinybė negailestingai, nepailstamai kovoja su pranašesniais už save.

H. de Balzakas

Yra žmonių, kurie niekada neklysta todėl, kad jų niekada nevargina jokios protingos mintys.

J.V.Gėtė

Argi nekeista, kad žmogus naudojantis heroiną, gali gauti dvidešimt metų kalėjimo už tai, ką daro pats sau?...

Soul Bellow "Hercogas"

Didžiausia dalis gyvenimo praeina mums darant klaidas, didelė dalis - nieko neveikiant, o visas gyvenimas - veikiant ne tai, kas reikia.

Seneka

Išmintingas žmogus iš bedugnės mato daugiau, negu kvailys nuo kalno viršūnės.

Anonimas

Jis visiškai neturi priešų, bet visi draugai jo nekenčia.

E.Cantoras

Jeigu negali jų įtikinti, apmulkink juos.

H.S.Trumanas

Jei pralaimite ginčą, jūs dar turite vieną galimybę – išplūsti savo priešininką.

E.Chabardas

Kad apgintum savigarbą, kartais reikia meluoti ir apgaudinėti.

R.Byrne

Melancholikas pasidarai, kai imi galvoti apie gyvenimą; cinikas - kai pamatai, ką iš jo padaro dauguma žmonių.

E.M.Remarkas

Tik paviršutiniški žmonės gerai save pažįsta.

O.Vaildas

Tingumas - tai nieko daugiau negu ilsėjimasis prieš nuovargį.

R.Chandleris

Visada tikėjau kvailiais. Mano draugai sako, kad tai tikėjimas pačiu savimi.

E.A.Po

Bijokim ne klystančių, bijokim neklystančių.

Anonimas

Gyveno kartą žmogus. Jis nusigėrė ir paprašė, kad jo niekas nežadintų.

J.Hašekas "šauniojo kareivio šveiko nuotykiai"

Galva be atminties - tai kaip tvirtovė be įgulos.

Napoleonas I

Ir ne likimas, mielas mano Brutai, o vien tik patys mes, deja kalti, kad esame tokie bevaliai.

V.Šekspyras "Julijus Cezaris"

Mes linkę gerai galvoti apie kitus vien todėl, kad patys savęs bijom.

O.Vaildas

Matyti kančią - malonu, kančią sukelti - dar maloniau: tai negailestinga taisyklė, bet sena, tvirta, žmogiška - pernelyg žmogiška taisyklė.

F.Nyčė

Niekas iš žmogaus neatima tiek daug jėgų, kiek pavojaus baimė.

E.Hemingvėjus

Protingas šalia savęs kvailį gali pakęsti, kvailys protingą - niekada.

Taikydamasis švelniai sakant, į "angelus", žmogus taip sutrikdė skrandį ir leido apsinešti liežuviui, kad dėl to jam pasidarė atgrasus ne tik džiaugsmas ir gyvulio nekaltybė, bet ir pats gyvenimas neteko skonio.

F.Nyčė

Vienintelis būdas atsikratyti pagundos - jai atsiduoti.

O.Vaildas

Žmogui, turinčiam vidinių nepatogumų, visai neprošal išoriniai patogumai.

Tomas Manas