Egzistuoja maloni klaidinga pažiūra, kylanti iš mūsų planetos formos, kad kiekvienas žmogus yra pasaulio viršūnė.

R.V.Emersonas

Egoizmas visada buvo visuomenės rykštė, ir kuo daugiau jo buvo, tuo blogiau visuomenei.

Dž.Leopardis

Geras įprotis privalo pašalinti tai, ką įdiegė blogas.

Seneka

Įprotis, panašus į lyną. Mes kasdien vejame jį po vieną pluoštą, ir galų gale mums neužtenka jėgos jį nutraukti.

H.Manas

Kuo labiau tu save myli, tuo didesniu priešu pats sau tampi.

M. Ebner-Ešenbach

Kiekvienas šmeižtas susiranda šalininkų; kai kuriuos pasilieka ilgam, nes pasiteisinimas niekada neplinta taip smarkiai kaip šmeižtas.

A.Hamiltonas

Kaukė nukrinta, o esmė pasilieka.

Lukrecijus

Kai džiaugsmas savo viršūnę pasiekia, pakrypsta pykčio link. Kai pyktis savo viršūnę pasiekia, linksta į džiaugsmą. O taip yra tam, kad abiem atvejais būtų išlaikyta pusiausvyra.

Lie Dzė

Kaip rūdys suėda geležį, taip pavydas – sielą.

Periandras

Liežuvavimas ir šmeižtas neturėtų tokios galios, jei kvailumas netiestų jiems kelio.

A.Diuma sūnus

Meilė pačiam sau – romanas, trunkantis visą gyvenimą.

O.Vaildas

Meilikavimas – tai netikra moneta, kuri tik nuskurdina tą, kuriam tenka.

L.Dabrantes

Nekreipti dėmesio į paskalas, sklindančias pašnibždomis kaip besisunkiąs vanduo, nekreipti dėmesio į kaltinimus, kurių tikrumą šmeižikai pasirengę patvirtinti nusipjaudami gabalą kūno, - štai kur ieškotina didžiausio supratingumo.

Konfucijus

Niekas negali susilaikyti nepasmerkęs, netgi aukos kartais esti budeliais.

A.Kamiu

Neatidėliokite rytdienai to, ką galima padaryti šiandien.

B.Franklinas

Nėra didesnio vulgarumo už pernelyg didelį rafinuotumą.

M.Tvenas

Nėra tirono, baisesnio už įprotį, ir žmogaus, kol nesipriešina jo paliepimams, negali būti laisvas.

K.N.Bouvis

Niekada nėra taip naudinga delsti kaip pykstant.

Publilijus Siras

Niekas nekyla taip greitai kaip priešiškumo jausmas.

A. de Miusė

Pats geriausias atsakymas į šmeižtą – tyli panieka.

J.J.Engelis

Pasipūtėliai ir užsispyrėliai viską daro savaip, neklauso niekieno patarimų ir veikiai tampa savo paklydimų aukomis.

Ezopas

Paveldėtojo ašaros dažnai slepia linksmą juoką.

Publilijus Siras

Pasirink geriausius dalykus, o įprotis padarys juos ir malonius.

Plutarchas

Polinkis lengvai įveikiamas, o virtęs įpročiu – nenugalimas.

J.V.Gėtė

Papratimas – antras prigimimas. Daugumai žmonių jis pasirodo besąs vienintelė jų prigimtis.

R.Rolanas

Pataikūnas turi medaus ant liežuvio ir nuodų širdyje.

M.Lomonosovas

Pavyduolis liūdi arba todėl, kad jį patį užklupo nelaimė, arba dėl to, kad pasisekė kam nors kitam.

Bionas Beristenietis

Pavyduoliai mirs, bet pavydas – niekada.

Moljeras

Pavyde glūdi daugiau garbėtroškos nei meilės.

F. de Larošfuko

Pavyduolis visada randa daugiau negu ieško.

M. de Skiuderi

Pavydas – viso labo kvailas išdidumo kūdikis arba bepročio liga.

P.Bomaršė

Pavyduolis visada randa daugiau negu ieško.

M. de Skiuderi

Pyktis yra trumpa beprotybė.

Horacijus

Pyktis neapakina: jis gimsta iš aklumo.

A. de Sent Egziuperi

Reputacijos numarinimas – nusikaltimas, iš tikrųjų lygus kūno numarinimui; šmeižiko liežuvis – žudiko durklo tikrasis brolis.

T.Edvardsas

Savimeilė – draugystės nuodas.

H. de Balzakas

Savęs įsimylėjimas – paguoda, Dievo skirta menkiems charakteriams.

B.Bartonas

Savimeilė – bedugnis indas; galite supilti į jį visus Didžiuosius ežerus, vis tiek nebus pilnas.

O.V.Holmsas

Savimeilę galima sužeisti; užmušti jos negalima.

A. de Monterlanas

Savimeilė – keistas žvėris: jis gali miegoti nepaisydamas stipriausių smūgių ir staiga nubunda mirtinai sužeistas dėl įdrėskimo.

A.Moravija

Šmeižtas siaubingas todėl, kad neteisingumo auka būna viena, o neteisingi būna du: tas, kuris šmeižia skleidžia, ir tas, kuris juo tik.

Herodotas

Šmeižtai kartojami nurodant autorių, kad malonumas būtų be pavojaus.

Volteras

Šmeižtas – yda, turinti nepaprastų savybių: stengdamiesi jį sunaikinti, palaikote jo gyvybę; palikite jį ramybėje – jis mirs pats.

T.Peinas

Šmeižtas panašus į širšę: jei jos negalima užmušti pirmu smūgiu, geriau visiškai neliesti.

H.V.Šo

Snauduliu, miegu ir tinginyste išvejamos iš pasaulio visos dorybės.

F.Petrarka

Stovėdamas jis kalba viena, o sėdėdamas – kita.

Salustijus

Širdis įpranta tikėti tuo, ką įpranta sakyti lūpos.

Š.Bodleras

Smarkus pavydas pridaro daugiau nusikaltimų už gobšumą ir garbėtrošką.

Volteras

Save įsimylėjęs varžovų neturi.

Ciceronas

Tingėjimas kaip rūdys suėda greičiau, negu darbas nualina.

B.Franklinas