Iš tiesų ne įprotis prie jūsų prisiriša, o jūs prie jo.

G.Huntingas

Įtempk lanką per stipriai – ir tu pasigailėsi, kad laiku nesustojai.

Lao Dzė

Jokia jėga nėra tokia stipri, kad ilgai atlaikytų baimės svorį.

Ciceronas

Kuo ilgiau galvosime apie savo nesėkmę, tuo smarkiau ji mus žeis.

Volteras

Kam reikalingos kažkokios teisės, jei mes neturime laisvės ir minčių ramybės, jei mūsų vidinis ir labai asmeniškas Aš tėra surūgusi, drumzlina bala?

H.D.Toras

Nė vienas žmogus negali žengti pirmyn, jeigu pasiduoda draskomas dviejų priešingybių.

Epiktetas

Nuoskauda – niekas, jeigu ją pamirši.

Konfucijus

Tas, kurio širdyje išdidumas yra nors ryžio grūdo dydžio, tam užvertos rojaus durys.

Mahometas

Tas, kuris trokšta pagyrimų, įrodo, kad jam trūksta orumo.

Plutarchas

Už savo įtarumą visada mokame atrasdami tai, ką įtarėme.

H.D.Toras

Kas išvis negeria, tas niekad negali ir prablaivėti.

R.Gavelis "Vilniaus džiazas"

Menkavertiškumo kompleksas bjaurus tuo, kad jį turi toli gražu ne tie, kuriems derėtų.

Ž.Diuturas

Dykinėjimas ir dykaduoniavimas – ne tik nemokšiškumo, bet kartu ir ligos priežastis.

Ibn Sina

Jei vargšą turtuoliu pavadinsi, užsirūstins. Tačiau jei teisiu pavadinsi ką nors, tai, kad ir nebuvo teisus, bus patenkintas. Kokia apgavystė!

Mo Ti

Mūsų geriausių troškimų neišsipildymo priežastis yra mūsų kvailumas.

N.Gogolis

Šlovė gyvam tebesant – abejotinas dalykas; išmintingai pasielgs tas, kuris nesileis nei jos apakinamas, nei netgi sujaudinamas.

T.Manas

Siaubingiausias dalykas pasaulyje – teisingumas be gailestingumo.

F.Moriakas

Vos tik žmogus tampa žymus, tuojau atsiranda kas nors sėdėjęs greta jo mokykloje.

K.Chabardas

Vargas tiems, kurie niekad neteisūs nebūna: jie niekad nebūna teisūs.

Š.Ž. de Linis

Yra žmonių, manančių, kad tiesa nekenksminga tik praskiesta.

O.V.Holmsas

Žaizdos traukia muses, o šlovė yra lyg žaizda.

A.Periušo

Blogai būti kupinam trūkumų, bet dar blogiau būti jų kupinam ir nenorėti to pripažinti, nes tai reiškia prie jų dar pridurti apsigaudinėjimo ydą.

B.Paskalis

Įsišaknijusios silpnybės panašios į musę: tu šimtus kartų ją nuvarai, o ji vėl grįžta ir kankina tave vis labiau.

L.Šeferis

Jei žmogus padaro tą pačią klaidą du kartus, turi iškelti rankas aukštyn ir pripažinti savo lengvabūdiškumą arba užsispyrimą.

Dž.H.Lorimeras

Kitų ydos, iš kurių mes juokiamės, mumyse juokiasi iš mūsų.

Č.F.Braunas

Patirtis – tai apreiškimas, kurio šviesoje atsisakome jaunystės paklydimų dėl brandos paklydimų.

A.Birsas

Tas, kuris pajuto blogį, gali jį pamiršti, o tas, kuris jį padarė, - niekad.

A.Marė

Kas laimės ieško prabangoje ir lėbavime, panašus į tą, kuris atsiduoda pirmenybę žvakės mirgėjimui, o ne saulės švytėjimui.

Napoleonas I

Kai kurie žmonės duoda pasižadėjimus dėl malonumo jų netesėti.

V.Gezlitas

Neryžtingo žmogaus niekada negalima laikyti priklausančiu sau.

Dž.V.Fosteris

Pralaimėjimas tik tada vertas paniekos, kai po jo pasiduodama.

A.Dž.Kroninas

Tikrasis pralaimėjimas yra principų išdavimas, atsisakymas savo teisių ir niekingas nuolaidumas blogiui.

Dž.Neru

Alkiui numalšinti reikia nedaug, bet labai daug reikia norint patenkinti persisotinusio skrandžio užgaidas.

Seneka

Anoniminis piktžodžiavimas galbūt gėdingesnis net už atvirą šmeižtą.

V.Hugo

Daugelis esti sąžiningas iš baimės, o ne dėl savo nekaltybės.

Publilijus Siras

Didžiausi nesutarimai sukelia mažiau nusikaltimų negu fanatizmas.

Volteras

Fanatikas yra asmuo, nenorintis keisti savo nuomonės, o norintis pakeisti subjektą.

W.Čerčilis

Gausybė mirties bausmių ne mažiau žemina valstybės galvą, nei gydytoją žemina ligonių mirtingumas.

Seneka

Grakštūs žodžiai ir dirbtinis elgesys retai eina kartu su žmoniškumu.

Konfucijus

Gudrumas - labai ribotų žmonių mąstymo būdas.Jis labai skiriasi nuo proto, į kurį iš išorės panašus.

I.Kantas

Ieškoti šlovės negalima. Visoks jos vaikymasis tuščias.

J.V.Gėtė

Įžūli veidmainystė sukelia pagarbą žmonėms, pratusiems patarnauti.

H. de Balzakas

Jauni poetai pila daug vandens į savo rašalą.

J.V.Gėtė

Jei garsiai šauki, vadinasi, tavo kalba pernelyg skurdi ir šauksmu nori nustelbti kitų balsus.

A. de Sent Egziuperi

Jokie išvedžiojimai negali parodyti žmogui kelio, kurio jis nenori matyti.

R.Rolanas

Jei individualybė skurdi, tai ir visi malonumai - tarsi brangūs vynai, siurbtelėti į burną, kurioje dar tebejaučiamas tulžies skonis.

A.Šopenhaueris

Kur auksas prabyla, ten žmogus bejėgis.

Publilijus Siras

Kai kurie žmonės padaro daug pikta vien dėl to savo poreikio paplepėti.

V.Hugo

Kiekviena neprincipinga veikla galiausias bankrutuoja.

J.V.Gėtė

Kultūra ir išorinis blizgesys - visiškai skirtingi dalykai.

R.V.Emersonas