Sumanytas, kad ir neįvykdytas nusikaltimas vis dėlto nusikaltimas.

Seneka

Tas, kuris prarado gėdą, laikytinas žuvusiu.

Plautas

Tas, kuris nesigėdija savo prasižengimo, kaltas dvigubai.

Publilijus Siras

Tam, kuris eina prieš Dangų, nepadės maldos dvasioms globėjoms.

Konfucijus

Tas, kuris padaro paslaugą niekšui, klysta dvigubai: pirma, padeda tam, kuris pagalbos nevertas, antra, rizikuoja.

Fedras

Tas, kuris atvirai jūsų bijo, už akių neapkęs.

T.Fuleris

Tas, kuris gabus, bet darbais savais giriasi, nieko nepasieks, kad ir kaip vargtų.

Mo Ti

Tik kvailiai mano, kad nelaimės ištinka kitus, o ne juos.

A.Periušo

Tas, kuris, turėdamas galimybę sutrukdyti nusikaltimą, to nepadaro, - prie jo prisideda.

Seneka

Tik silpnieji daro nusikaltimus: stipriam ir laimingam jie nereikalingi.

Volteras

Vidutinybei nėra didesnės paguodos negu tai, kad ir genijus neišvengs mirties.

J.V.Gėtė

Vilkas, kad ir vienas, visai avių bandai baisus.

J.V.Gėtė

Vieni nusikaltimai tiesia kelią kitiems.

Seneka

Ydos įgyjamos ir be mokytojų.

Seneka

Žmogus savo tikėjimu ir drąsa nugali net pačiomis sunkiausiomis aplinkybėmis, bet vos tik pasiduos pačiai menkiausiai abejonei, tuoj žus.

J.V.Gėtė

Žmonės, trokštantys bauginti, kartu parodo, kad yra bailiai.

R.V.Emersonas

Labai daug žmonių skaito tik tam, kad nemąstytų.

G.K.Lichtenbergas

Liūdna, kad dažnai knygas rašo žmonės, kurie turėjo iki šio amato pakilti, užuot nusileidę.

G.K.Lichtenbergas

Nusižengimai atitinka tą rūšį žmonių, kurie juos padaro. Žmogų pažinsi iš jo klaidų.

Konfucijus

Neverta kalbėti su žmogumi, kuris, siekdamas Teisingo kelio, gėdijasi prastų savo drabužių ir paprasto maisto.

Konfucijus

Tas žmogus, su kuriuo tikri draugai ilgai neišbūna, yra sunkaus charakterio.

Demokritas

Tas, kuris toks kurčias, kad net iš draugo nenori išgirsti tiesos, yra beviltiškas.

Ciceronas

Veidmainis draugas daug blogesnis už pikčiausią priešą.

Publilijus Siras

Aš galiu patikėti bet kuo, kas bus pateikta kaip neįtikėtinas dalykas.

O.Vaildas

Apsimetęs draugas daug blogesnis už piktą priešą.

Publilijus Siras

Bet kokia prievarta liudija ne jėgą, o bejėgiškumą.

R.V.Emersonas

Devynis kartus iš dešimties ginčas baigiasi dar tvirtesniu abiejų oponentų įsitikinimu, kad jie absoliučiai teisūs.

D.Karnegis

Galima būti gudresniam už ką nors, bet negalima būti gudresniam už visus.

F. de Larošfuko

Jėgos naudojimas problemoms spręsti - labai prasta išeitis. Ją naudoja tik maži vaikai ir didelės nacijos.

D.Frydmenas

Jeigu sakote tik tiesą, jums nereikia nieko atsiminti.

M.Tvenas

Klysti žmogiška, suversti kaltę kompiuteriui - dar žmogiškiau.

R.Orbenas

Kuo didesnis žmogaus protas ir išsilavinimas, tuo jo melas žalingesnis jam ir kitiems žmonėms.

L.Tolstojus

Kai blogas žmogus apsimeta geru, tada jis tampa pačiu blogiausiuoju.

Publilijus Siras

Mes neretai turėtume gėdintis pačių geriausių savo poelgių, jeigu žmonės žinotų visus jo motyvus.

F. de Larošfuko

Nuostabu, kiek jaunų kvailių išgyvena, kad taptų senais kvailiais.

D.Larsonas

Nelaikyk savęs didžiu žmogumi žiūrėdamas į savo šešėlį leidžiantis saulei.

Pitagoras

Nemokšiškumas – tai prieblanda, kurioje švaistosi blogis.

V.Hugo

Niekšingam žmogui ir gerumas, ir išmintis atrodo niekšinga: purvui tinka tik purvas.

V.Šekspyras

Pasyvūs, abejingi žmonės – patys pavojingiausi žmonės žemėje.

T.Džafarlis

Smerkiame tuos, kurių nesuprantame.

M.F.Kvintilianas

Tinginystė yra ne kas kita, kaip įprotis pailsėti prieš pavargimą.

Ž.Renaras

Tie yra netikri atradėjai, jeigu matydami vien jūrą mano, kad nėra žemės.

F.Bekonas

Tuščias vynmaišis išsipučia nuo vėjo, tuščia galva – nuo puikybės.

M.Klaudijus

Visi meluoja. Bet čia nieko tokio, kadangi vis tiek niekas neklauso.

N.Diamos

Vaidai netruktų taip ilgai, jei būtų kalta tik viena šalis.

F. de Larošfuko

Vienintelė kliūtis mūsų rytdienos planams įgyvendinti gali būti šiandieninės mūsų abejonės.

T.Ruzveltas

Yra nemažai niūrių ir dirglių protų, kurie džiaugiasi tik tuomet, kai suranda blogį ten, kur jo nėra.

Ž.Masijonas

Žmogus išrado kalbą, kad galėtų patenkinti savo poreikį skųstis.

L.Tomlin

Žmonės niekuomet nejaučia sąžinės graužaties dėl poelgių, tapusių jų įpročiu.

Volteras

Žmogus dažnai pats sau priešas.

Ciceronas