Koks žmogus, būdamas malonumų vergas, nesudarkys savo kūno ir sielos? - Sokratas
Kiekvienas žmogus, panašiai kaip mėnulis, turi neapšviestą pusę, kurios niekam nerodo. - M.Tvenas
Lengva paslėpti neapykantą, sunkiau - meilę, o visų sunkiausia - abejingumą. - K.L.Biornė
Menkos neatitaisomos klaidos netrukus gali virsti didelėmis ydomis. - Seneka
Niekas taip nealina ir nežlugdo žmogaus kaip ilgalaikė fizinė neveikla. - Aristotelis
Pomėgis kolekcionuoti – pirmoji proto sutrikimo pakopa. - H. de Balzakas
Pirmoji pasitaisymo sąlyga - savo kaltės supratimas. - Seneka
Šalia kvailio visada rasis apgavikas. - O. Balzakas
Šaipūnas visada lėkšta būtybė. - H. de Balzakas
Šmeižtas abejingas menkystoms. - H. de Balzakas
Vidutinybė negailestingai, nepailstamai kovoja su pranašesniais už save. - H. de Balzakas
Yra žmonių, kurie niekada neklysta todėl, kad jų niekada nevargina jokios protingos mintys. - J.V.Gėtė
Argi nekeista, kad žmogus naudojantis heroiną, gali gauti dvidešimt metų kalėjimo už tai, ką daro pats sau?... - Soul Bellow "Hercogas"
Didžiausia dalis gyvenimo praeina mums darant klaidas, didelė dalis - nieko neveikiant, o visas gyvenimas - veikiant ne tai, kas reikia. - Seneka
Išmintingas žmogus iš bedugnės mato daugiau, negu kvailys nuo kalno viršūnės. - Anonimas
Jis visiškai neturi priešų, bet visi draugai jo nekenčia. - E.Cantoras
Jeigu negali jų įtikinti, apmulkink juos. - H.S.Trumanas
Jei pralaimite ginčą, jūs dar turite vieną galimybę – išplūsti savo priešininką. - E.Chabardas
Kad apgintum savigarbą, kartais reikia meluoti ir apgaudinėti. - R.Byrne
Melancholikas pasidarai, kai imi galvoti apie gyvenimą; cinikas - kai pamatai, ką iš jo padaro dauguma žmonių. - E.M.Remarkas
Tik paviršutiniški žmonės gerai save pažįsta. - O.Vaildas
Tingumas - tai nieko daugiau negu ilsėjimasis prieš nuovargį. - R.Chandleris
Visada tikėjau kvailiais. Mano draugai sako, kad tai tikėjimas pačiu savimi. - E.A.Po
Bijokim ne klystančių, bijokim neklystančių. - Anonimas
Gyveno kartą žmogus. Jis nusigėrė ir paprašė, kad jo niekas nežadintų. - J.Hašekas "šauniojo kareivio šveiko nuotykiai"
Galva be atminties - tai kaip tvirtovė be įgulos. - Napoleonas I
Ir ne likimas, mielas mano Brutai, o vien tik patys mes, deja kalti, kad esame tokie bevaliai. - V.Šekspyras "Julijus Cezaris"
Mes linkę gerai galvoti apie kitus vien todėl, kad patys savęs bijom. - O.Vaildas
Matyti kančią - malonu, kančią sukelti - dar maloniau: tai negailestinga taisyklė, bet sena, tvirta, žmogiška - pernelyg žmogiška taisyklė. - F.Nyčė
Niekas iš žmogaus neatima tiek daug jėgų, kiek pavojaus baimė. - E.Hemingvėjus
Protingas šalia savęs kvailį gali pakęsti, kvailys protingą - niekada.
Taikydamasis švelniai sakant, į "angelus", žmogus taip sutrikdė skrandį ir leido apsinešti liežuviui, kad dėl to jam pasidarė atgrasus ne tik džiaugsmas ir gyvulio nekaltybė, bet ir pats gyvenimas neteko skonio. - F.Nyčė
Vienintelis būdas atsikratyti pagundos - jai atsiduoti. - O.Vaildas
Žmogui, turinčiam vidinių nepatogumų, visai neprošal išoriniai patogumai. - Tomas Manas