Kai kurių principų žinojimas lengvai pakeičia kai kurių faktų nežinojimą. - K.Helvecijus
Kvailys, nebūdamas nei gražus, nei tobulas, nei protingas, esti visada savim patenkintas. - Platonas
Kiek triukšmo žmonės kelia dėl ištikimybės! Juk net meilėje ištikimybė grynai fiziologinis dalykas. Ji nieko bendra neturi su mūsų valia. Jauni vyrai nori būti ištikimi, bet nebūna, seniai nori būti neištikimi, bet negali. - O.Vaildas
Kas mano, kad velniai pasauly laksto raguoti, o kvailiai - pasikabinę po kaklu varpelį, tas neišvengiamai taps jų auka ar nuolatiniu žaisliuku. - A.Šopenhaueris
Miestai buvo statomi šimtmečiais, o sugriaunami per keletą valandų. - Seneka
Mes su malonumu klausome apie mūsų teises, bet nemėgstame, kad mums primintų mūsų priedermes. - E.Berkas
Mes visi turime pakankamai jėgų pakelti kito nelaimes. - F. de Larošfuko
Neturtingajam trūksta daug ko, godžiam – visko. - Publilijus Siras
Niekingi žmonės puikuojasi nuolat kalbėdami apie save, žymūs žmonės - niekados apie save nekalbėdami. - Volteras
Nėra gėdingesnės vergijos už savanorišką. - Seneka
Niekas taip nesidomi kitų veiksmais kaip tie, kuriems tai turėtų visai nerūpėti. - V.Hugo
Nemokšiškumas visada pasirengęs žavėtis. - D.Didro
Neapykanta be keršto yra sėkla, nukritusi ant granito. - H. de Balzakas
Niekas nežino, ką savyje slepia, kol neparagauja valdžios. - O.Flake
Nuoširdumas yra labai pavojingas, nebent esi dar ir kvailas. - Bernardas Šo
Negabūs žmonės - visų reikliausi kritikai, nesugebėdami padaryti paprasčiausio dalyko ir nežinodami, ką ir kaip daryti, jie reikalauja iš kitų to, kas neįmanoma. - V.Kliučevskis
Pyktis, kad skaudžiau įžeistų, apsimeta gerumu. - Publilijus Siras
Piktas žmogus ypač piktas, kai dedasi geru. - Publilijus Siras
Prarastos gėdos nesusigrąžinsi. - Seneka
Prastuolis savo klaidas spalvingai padabina. - Konfucijus
Prastuolis nelaimėje nesivaldo. - Konfucijus
Pilvas - tai nešulys, pavojingas mirtingiesiems: kas akimirksnį jis trikdo pusiausvyrą tarp sielos ir kūno. - V.Hugo
Pasaulyje daugybė žmonių, kuriems niekas nepadėjo nubusti. - A. de Sent Egziuperi
Pinigų stygius yra visų blogybių šaknys. - Bernardas Šo
Piktas žmogus – tarsi sklidina nuodų taurė. - Konfucijus
Polinkis bendrauti yra maždaug priešingai proporcingas intelekto vertei. - A.Šopenhaueris
Prieš pamildamas buvau menkas, ir kaip tik todėl, kad kartais jausdavau pagundą įsivaizduoti esąs didis. - Stendalis
Savo reputacija rūpinasi daugelis, o sąžine - tik vienas kitas. - Publilijus Siras
Skurdo vaizdas pavyduolių nejaudina. - J.V.Gėtė
Samsonas turėjo galingą kūną, bet silpną galvą, kitaip jis nebūtų nuleidęs jos paleistuvei ant kelių. - B.Franklinas
Šykštuolis pamiršta, kaip greitai bėga laikas ir koks trumpas gyvenimas. - D.Didro
Skonio stoka - viena iš tų ydų, kurios neatsiejamos nuo veidmainybės. - H. de Balzakas
Šykštumas prasideda ten, kur baigiasi neturtas. - H. de Balzakas
Sąžiningas politikas yra tas, kuris būdamas nupirktas ir išlieka nupirktas. - S.Cameron
Tas, kuris piktas, geras tik sau. - Publilijus Siras
Tam, kuris neturi ko tikėtis, nėra ir ko nusiminti. - Seneka
Tai, kas prasidėjo pykčiu, baigsis gėda. - B.Franklinas
Tingėjimas kiekvieną darbą daro sunkų, o meilė darbui - lengvą. - B.Franklinas
Ten, kur įsipainiojusi garbėtroška, nėra vietos nuoširdumui. - H. de Balzakas
Tas, kuris moka meilikauti, moka ir šmeižti. - Napoleonas I
Užmiršti savo nuodėmes begėdiška. - Demokritas
Varlė ir iš auksinio sosto šoks į pelkę. - Publilijus Siras
Visiškai niekingas tas, kuris turi daug priežasčių išeiti iš gyvenimo. - Epikūras
Viskas pigu, ką galima sutvarkyti už pinigus. - E.M.Remarkas
Žmogus jei yra žvėris, tai blogesnis už žvėrį. - R.Tagorė
Žmonės, kurie patiria per daug džiaugsmo, neišvengiamai bunka. - H. de Balzakas
Daugelis žmonių panašūs į kiaušinį; jie per daug kupini savęs, kad tilptų dar kas nors. - H.V.Šo
Dykinėjimas ir neveiklumas ieško ydingumo ir patraukia jį paskui save. - Hipokratas
Daugelis gėdingai besielgiančių sako puikiausias kalbas. - Demokritas
Dažnai žmonės užpildo pykčiu savo proto spragas. - V.R.Oldžeris