Padegti namą, kad išsikeptum kiaušinienės, - egoisto savybė. - F.Bekonas
Aš niekada neleidau, kad mokyklos lankymas trukdytų mano išsilavinimui. - M.Tvenas
Atimkite iš paprasto žmogaus gyvenimo melą - atimsite ir laimę. - Henrik Ibsen
Bailys - pavojingiausias žmogus, jo labiausiai verta bijoti. - K.L.Biornė
Bailumas - žiaurumo motina. - M.Montenis
Duok saulę žmogui, jis ilgėsis ledo. - J.V.Gėtė
Esminė Amerikos idėja pagrįsta viltimi pasidaryti pinigų, tada pinigai darytų pinigus, o tada dideli pinigai darytų didelius pinigus... - Paul Erdman
Esame tas, kas stengiamės atrodyti, todėl labai svarbu, kuo vis dėlto nusprendžiam apsimesti. - K.Vonegutas
Gėda ir garbė - kaip drabužiai: kuo labiau nuskarę, tuo mažiau jais rūpinamasi. - Apulėjus
Gražiausi sumanymai žlunga dėl vykdytojų menkystės. - Brechtas
Iš visų vagių kvailiai patys blogiausi: jie grobia iš mūsų laiką ir nuotaiką. - J.V.Gėtė
Jeigu nesijauti pagyrimų vertas, laikyk juos meilikavimu. - Demokritas
Jeigu tuštybė suteikė kam nors laimę, tai tikriausiai tas kas nors buvo kvailys. - Ž.Ž.Ruso
Kam daug duota, tas dar daugiau pasiims pat. - P.Goras
Kiekvienas kvailys suras dar didesnį kvailį, kuris ims juo žavėtis. - N.Bualo
Kiekvienas girdi tik tai, ką supranta. - J.V.Gėtė
Kvailys tas, kuris bando pridengti savo menkystę protėvių nuopelnais. - H.Heinė
Kaip atsitinka, kad keldamas kančią kitam, žmogus įsigudrina jaustis teisus. - N.Michalkovas
Kai kuriuos pažįsta taip gerai, jog niekas nenori juos pažinti. - F. de Larošfuko
Kitiems mes sudarome taisykles, sau – išimtis. - Š.Lemelis
Kiekvienas bajoras pripažįsta, kad nepajėgia dirbti mėsininko darbo, ir atsisako šito prašomas. Tačiau, nepaisant to, kad neišmano eiti ministro pareigų, to imasi vos tik paprašytas. Koks dviveidiškumas. - Mo Ti
Labai lengva eiti į priekį: nereikia galvoti, nes eini su minia: su televizija, su technologija, kompiuteriais, Amerika... Eini į priekį, ne su galva, bet tik kad kiti jau eina į priekį. Aklai, kaip visos avys eina, taip ir aš einu... - J.Mekas "Laiškai iš niekur"
Mandagumas - tai nerašytas susitarimas ignoruoti vienas kito dorovės ir intelekto skurdą ir jo nepabrėžti. - A.Šopenhaueris
Melas – tai kitų žmonių tiesa. - O.Vaildas
Melas – plonasienis daiktas; gerai įsižiūrėjus, jis persišviečia. - Seneka
Niekas nebūna kvailas visada, retkarčiais - būna kiekvienas. - Dž.Herbertas
Negalima pažeminti kito, nepažeminus savęs. - Dž.Vašingtonas
Ne nelygybė gniuždo, o priklausomybė. - Volteras
Nuosprendis, kurį jūs sviedžiate kitiems, apsisuka ir grįžta atgal, tiesiai jums į veidą, šiek tiek jį sužeisdamas. - A.Kamiu
Padorus žmogus tas, kuris niekšybes daro be pasitenkinimo.
Perdėtas kuklumas yra ne kas kita, kaip slepiamas išdidumas. - A.M.Šenjė
Prastai išauklėto žmogaus drąsa virsta šiurkštumu, mokytumas - pedantiškumu, sąmojingumas - juokdaryste, paprastumas - nekultūringumu, geranoriškumas - meilikavimu. - Dž.Lokas
Retas žmogus viešai rodo savo trūkumus, dauguma stengiasi juos pridengti patraukliu apdaru. - H. de Balzakas
Savi įsitikinimai nekabinami ant sienos. - H. de Balzakas
Savimeilė yra oro pripūstas balionas: bakstelėtas jis triukšmingai sprogsta. - Volteras
Smulkius protus itin pažeidžia smulkmenos; didieji protai mato visas smulkmenas, bet jos visiškai jų nepažeidžia. - F. de Larošfuko
Tie, kurie suklydo neturėdami blogų ketinimų, griežtai nesmerkiami. - Sofoklis
Tinginiai visada esti vidutinybės. - Volteras
Už pinigus svarbiau, tik tai, kaip jie gauti.
Už kvailus norus kartais žiauriai baudžiama jų išsipildymu. - I.Kurc
Yra žmonių, manančių, kad visa, kas daroma rimtu veidu, yra protinga. - G.K.Lichtenbergas
Žmonės ištvirkina savo sielą, sąžinę, protą lygiai taip pat, kaip susigadina skrandį. - N.S.R. de Šamforas
Žvėrys, gyvendami su mumis, tampa naminiais, o žmonės, bendraudami tarpusavyje, tampa laukiniais. - Heraklitas Efesietis
Jei žmogus nuolat kartoja, kad jis sąžiningas, tai gal jis pats tuo abejoja. - H.Dž.Braunas
Apgauti save - visų blogiausia; mat tada apgaudinėtojas visą laiką būna šalia apgaudinėjamojo. - Platonas
Daug draugiškų ryšių nutraukta, daug namų paversta griuvėsiais patikėjus šmeižtu. - Lukianas
Giriamas gerai pagalvok, ar nusipelnei pagyrimo; jei ne, vadinasi, iš tavęs pasijuokta. - F.Česterfyldas
Jaunystės ydų nereikia pasilaikyti senatvei, nes senatvė turi savo trūkumų. - J.V.Gėtė
Klaidos, turinčios dalį tiesos, visų pavojingiausios. - A.Smitas
Kvailybė tokia klampi, kad neįmanoma jos dorai ištirti; joje nekyla jokio atgarsio, ji viską susiurbia negrąžinamai. - H. de Balzakas